Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård till äldre personer i särskilt boende

Hellman, Herbert LU and Josefsson, Kenneth LU (2016) SVÄM51 20161
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Äldre i särskilt boende har multipla sjukdomar och många behöver palliativ vård. Syfte: Syftet var att studera sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i särskilt boende. Metod: Elva sjuksköterskor deltog i intervjuer som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Symtomlindring förbättras genom tidig bedömning inför palliativ vård och personcentrerat förhållningssätt. Tvärprofessionellt samarbete bidrar till en god palliativ vård. En trygg arbetsgrupp med samarbete i Vårdplanering främjar palliativ vård. Kommunikation och relation möjliggör Vård i samförstånd med närstående och vårdtagare vilket ger trygghet. Stöd till närstående innebär Involvering av närstående och främjar närståendes förutsättningar till delaktighet... (More)
Äldre i särskilt boende har multipla sjukdomar och många behöver palliativ vård. Syfte: Syftet var att studera sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i särskilt boende. Metod: Elva sjuksköterskor deltog i intervjuer som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Symtomlindring förbättras genom tidig bedömning inför palliativ vård och personcentrerat förhållningssätt. Tvärprofessionellt samarbete bidrar till en god palliativ vård. En trygg arbetsgrupp med samarbete i Vårdplanering främjar palliativ vård. Kommunikation och relation möjliggör Vård i samförstånd med närstående och vårdtagare vilket ger trygghet. Stöd till närstående innebär Involvering av närstående och främjar närståendes förutsättningar till delaktighet vilket avslutas med Efterlevandesamtal för att kunna reflektera över den närståendes sista del av livet. Konklusion: Personcentrerad vård, teamarbete och involvering av närstående var viktiga faktorer för att förbättra palliativ vård i särskilt boende. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellman, Herbert LU and Josefsson, Kenneth LU
supervisor
organization
course
SVÄM51 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
8879860
date added to LUP
2016-06-21 14:38:23
date last changed
2016-06-21 14:38:23
@misc{8879860,
 abstract   = {Äldre i särskilt boende har multipla sjukdomar och många behöver palliativ vård. Syfte: Syftet var att studera sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i särskilt boende. Metod: Elva sjuksköterskor deltog i intervjuer som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Symtomlindring förbättras genom tidig bedömning inför palliativ vård och personcentrerat förhållningssätt. Tvärprofessionellt samarbete bidrar till en god palliativ vård. En trygg arbetsgrupp med samarbete i Vårdplanering främjar palliativ vård. Kommunikation och relation möjliggör Vård i samförstånd med närstående och vårdtagare vilket ger trygghet. Stöd till närstående innebär Involvering av närstående och främjar närståendes förutsättningar till delaktighet vilket avslutas med Efterlevandesamtal för att kunna reflektera över den närståendes sista del av livet. Konklusion: Personcentrerad vård, teamarbete och involvering av närstående var viktiga faktorer för att förbättra palliativ vård i särskilt boende.},
 author    = {Hellman, Herbert and Josefsson, Kenneth},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård till äldre personer i särskilt boende},
 year     = {2016},
}