Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rennäringens förutsättningar i ett framtida klimat: En studie om renskötseln i Norrbottens län

Lehman, Hanna LU (2016) MVEM30 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
In Sweden, reindeer husbandry is one of the most important traditions of the Sami people and is protected by the Reindeer Husbandry Act. The reindeer are semi-domesticated and migrate to different grazing lands depending on seasons. Reindeer husbandry is dependent on weather conditions for forage availability throughout the year, and this study examines potential effects of the predicted climate changes on reindeer husbandry in the county of Norrbotten, northern Sweden. The purpose of this study was to link observed changes in weather by reindeer herders to future predictions by SMHI and analyse what potential impacts climate change could have on reindeer husbandry. The results indicate that winter season is a bottle-neck for the... (More)
In Sweden, reindeer husbandry is one of the most important traditions of the Sami people and is protected by the Reindeer Husbandry Act. The reindeer are semi-domesticated and migrate to different grazing lands depending on seasons. Reindeer husbandry is dependent on weather conditions for forage availability throughout the year, and this study examines potential effects of the predicted climate changes on reindeer husbandry in the county of Norrbotten, northern Sweden. The purpose of this study was to link observed changes in weather by reindeer herders to future predictions by SMHI and analyse what potential impacts climate change could have on reindeer husbandry. The results indicate that winter season is a bottle-neck for the reindeers, with unpredictable forage availability. Further, if the autumn is rainy an ice-crust can form on top of the ground which makes grazing of lichens difficult for the reindeer. The future climate is projected to change, with higher temperatures and increased precipitation as a consequence. A warmer climate will result in shorter winters and a longer growing season with higher plant productivity. This is positive for the reindeer husbandry as it increases the reindeer’s survivability because they have more time to feed and access to more food. Higher summer temperatures, on the other hand, can have a negative consequence such as increased insect harassment. In addition, the reindeer husbandry is already facing a challenge from competition of the grazing land with other industries, in which they often feel powerless. As the climate is getting warmer new developers and industries are likely to migrate further north and potentially increase competition for land. In summary; the reindeer husbandry in Sweden face a difficult future with an ongoing climate change and potentially more fragmented grazing lands from increasing land use competition. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Klimatet på Jorden står inför en förändring. I Sverige bedrivs rennäringen av samerna sedan urminnes tid och är direkt beroende av väder och klimat. Det är därför osäkert hur näringen kan påverkas i och med en klimatförändring, där både väder och årstider kan förändras.

Syftet med studien var att ta reda på hur rennäringen fungerar och vilka väderförändringar som renskötarna upplever redan idag genom att intervjua utvalda personer som arbetar inom rennäringen. Därefter gjordes en analys om hur renskötseln kan påverkas i framtiden utifrån de framtidsscenarion som SMHI tagit fram. Klimatet förväntas bli varmare och blötare mot år 2100. Våren kommer att starta tidigare och hösten slutar senare. Det gör att vintern blir kortare och... (More)
Klimatet på Jorden står inför en förändring. I Sverige bedrivs rennäringen av samerna sedan urminnes tid och är direkt beroende av väder och klimat. Det är därför osäkert hur näringen kan påverkas i och med en klimatförändring, där både väder och årstider kan förändras.

Syftet med studien var att ta reda på hur rennäringen fungerar och vilka väderförändringar som renskötarna upplever redan idag genom att intervjua utvalda personer som arbetar inom rennäringen. Därefter gjordes en analys om hur renskötseln kan påverkas i framtiden utifrån de framtidsscenarion som SMHI tagit fram. Klimatet förväntas bli varmare och blötare mot år 2100. Våren kommer att starta tidigare och hösten slutar senare. Det gör att vintern blir kortare och sommaren kommer att bli längre. För rennäringens del är det positivt med en längre sommar eftersom renarna får mer tid att äta och en kortare vinter ger en ökad chans att överleva. Högre temperaturer under sommaren kan få negativa följder för rennäringen när det blir för varmt då det påverkar renarna. Även insektsplågorna kan bli värre när det blir varmare.

Respondenterna berättade att de redan idag ser förändringar i vädret och årstiderna. Den årstid då renen är som mest utsatt är under vintern. Speciellt vid dåliga förhållanden, såsom mycket snö och när det är svårt att få tag på föda, finns det stor risk att renarna inte klarar sig. Vid blöta höstar bildas ett isskikt på marken som stänger in renens huvudföda, laven. När det blir dåligt med föda tvingas renskötarna utfodra renarna för att de ska ha någon chans att överleva vintern. Vissa av respondenterna var oroliga att utfodringen är något som de kommer att tvingas göra varje år.

Ett annat problem för rennäringen är intressekonflikter med andra näringar om att använda marken. Turism, skogsbruk, gruvnäring och infrastruktur är exempel på andra intressen som vill ha tillgång till samma mark som renskötseln använder. Många forskare menar på att det kan bli värre i framtiden eftersom ett förändrat klimat kan vara till fördel för exempelvis skogsbruket, då skogen kan växa fortare. Ofta tas renarnas betesmarker i anspråk av andra intressen. Rennäringen kan därför även störas av intressekonflikterna i samband med en klimatförändring.

Det är viktigt att få en överblick hur rennäringen kan påverkas för att de berörda ska kunna ha en chans att anpassa sig till ett annat klimat. Den här studien kan vara en möjlighet för myndigheter och exploatörer att få ta del av hur rennäringen fungerar och vilka utmaningar som finns. Studien visar att om rennäringen ska ha någon chans att överleva i ett framtida klimat måste de finnas kommunikation med andra näringar. Det kräver engagemang från både rennäringen och andra näringar för att samarbeta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lehman, Hanna LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Reindeer husbandry, Reindeer, Climate change, Sami people, Conflicts of interests
language
Swedish
id
8879959
date added to LUP
2016-06-11 21:57:29
date last changed
2016-06-11 21:57:29
@misc{8879959,
 abstract   = {In Sweden, reindeer husbandry is one of the most important traditions of the Sami people and is protected by the Reindeer Husbandry Act. The reindeer are semi-domesticated and migrate to different grazing lands depending on seasons. Reindeer husbandry is dependent on weather conditions for forage availability throughout the year, and this study examines potential effects of the predicted climate changes on reindeer husbandry in the county of Norrbotten, northern Sweden. The purpose of this study was to link observed changes in weather by reindeer herders to future predictions by SMHI and analyse what potential impacts climate change could have on reindeer husbandry. The results indicate that winter season is a bottle-neck for the reindeers, with unpredictable forage availability. Further, if the autumn is rainy an ice-crust can form on top of the ground which makes grazing of lichens difficult for the reindeer. The future climate is projected to change, with higher temperatures and increased precipitation as a consequence. A warmer climate will result in shorter winters and a longer growing season with higher plant productivity. This is positive for the reindeer husbandry as it increases the reindeer’s survivability because they have more time to feed and access to more food. Higher summer temperatures, on the other hand, can have a negative consequence such as increased insect harassment. In addition, the reindeer husbandry is already facing a challenge from competition of the grazing land with other industries, in which they often feel powerless. As the climate is getting warmer new developers and industries are likely to migrate further north and potentially increase competition for land. In summary; the reindeer husbandry in Sweden face a difficult future with an ongoing climate change and potentially more fragmented grazing lands from increasing land use competition.},
 author    = {Lehman, Hanna},
 keyword   = {Reindeer husbandry,Reindeer,Climate change,Sami people,Conflicts of interests},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rennäringens förutsättningar i ett framtida klimat: En studie om renskötseln i Norrbottens län},
 year     = {2016},
}