Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lunds universitets guide för sociala medier – en studie kring delaktighet och makt

Danielsson, Christopher LU and Åkesson, Henrik (2016) SKOK01 20161
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Den här kandidatuppsatsen har genom en kvalitativ kritisk textanalytisk studie undersökt hur Lunds universitet utformar och anpassar sin guide för sociala medier för att skapa en enhetlig förståelse kring kommunikation av myndigheten i sociala medier. Guiden för sociala medier är ett internetbaserat dokument som publiceras i wikiformat, vilket gör den till ett levande dokument då den ständigt kan uppdateras. Guiden förespråkar medskapande genom formatet och går objektivt att se som ett idealt format för medskapande, men där den bakomliggande intentionen med delaktighet föregås av makt. Detta har framkommit genom den tematisering som gjorts på texten, utifrån en kritisk syn på kommunikation som ut- går från teori inom organisationskultur,... (More)
Den här kandidatuppsatsen har genom en kvalitativ kritisk textanalytisk studie undersökt hur Lunds universitet utformar och anpassar sin guide för sociala medier för att skapa en enhetlig förståelse kring kommunikation av myndigheten i sociala medier. Guiden för sociala medier är ett internetbaserat dokument som publiceras i wikiformat, vilket gör den till ett levande dokument då den ständigt kan uppdateras. Guiden förespråkar medskapande genom formatet och går objektivt att se som ett idealt format för medskapande, men där den bakomliggande intentionen med delaktighet föregås av makt. Detta har framkommit genom den tematisering som gjorts på texten, utifrån en kritisk syn på kommunikation som ut- går från teori inom organisationskultur, kommunikation, makt och dekonstruktionism. Motsatsparet som återfinns i guiden är deltagande och styrande. Utifrån de teoretiska synsätt som vi applicerat i analysen av guiden för sociala medier, har vi kunnat se att Lunds universitets Guide för sociala medier praktiserar maktutövning genom att ge makt till sina organisationsmedlemmar för att på så sätt internalisera makten. Detta tar sig uttryck genom att språk och text i guiden går att här- leda till traditionella policy- och styrdokument, vilket underminerar guidens grundtanke att fungera i enlighet med ett wikiformat. (Less)
Popular Abstract
This bachelor thesis is by a qualitative critical text analysis investigating how Lund University designs and adapts its Guide for social media to create a unified understanding regarding communication of the university in social media. The Guide for social media is an internet based document that is published in a wiki format, which makes it a living document that is constantly being updated. The guide is advocating co-creation due to its format and is, in its objective form, an ideal format but where the underlying intention of co-creation is preceded by power. This appears due to a schematisation that has been done on our empirics, from a critical view on communication rooted in theories regarding organisational culture, communication,... (More)
This bachelor thesis is by a qualitative critical text analysis investigating how Lund University designs and adapts its Guide for social media to create a unified understanding regarding communication of the university in social media. The Guide for social media is an internet based document that is published in a wiki format, which makes it a living document that is constantly being updated. The guide is advocating co-creation due to its format and is, in its objective form, an ideal format but where the underlying intention of co-creation is preceded by power. This appears due to a schematisation that has been done on our empirics, from a critical view on communication rooted in theories regarding organisational culture, communication, power and deconstructionism. The main pair of opposition which is being discovered in the guide is co-creation and control. From the outset of the theoretical approach that we have applicate on the guide for social media, the conclusion is that Lund University is practicing power by giving power to its organisational members, in order to internalise the power. This is expressed by the actual text and language of the guide, that has derived from traditional policy and regulatory documents, which undermines the basic idea with the guide to operate as a wiki. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Danielsson, Christopher LU and Åkesson, Henrik
supervisor
organization
alternative title
Lund University's guide for social media – A study regarding co-creation and power
course
SKOK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
power, co-creation, wiki, social media, organisational culture, deconstructionism
language
Swedish
id
8879999
date added to LUP
2016-06-13 14:02:24
date last changed
2016-06-13 14:02:24
@misc{8879999,
 abstract   = {Den här kandidatuppsatsen har genom en kvalitativ kritisk textanalytisk studie undersökt hur Lunds universitet utformar och anpassar sin guide för sociala medier för att skapa en enhetlig förståelse kring kommunikation av myndigheten i sociala medier. Guiden för sociala medier är ett internetbaserat dokument som publiceras i wikiformat, vilket gör den till ett levande dokument då den ständigt kan uppdateras. Guiden förespråkar medskapande genom formatet och går objektivt att se som ett idealt format för medskapande, men där den bakomliggande intentionen med delaktighet föregås av makt. Detta har framkommit genom den tematisering som gjorts på texten, utifrån en kritisk syn på kommunikation som ut- går från teori inom organisationskultur, kommunikation, makt och dekonstruktionism. Motsatsparet som återfinns i guiden är deltagande och styrande. Utifrån de teoretiska synsätt som vi applicerat i analysen av guiden för sociala medier, har vi kunnat se att Lunds universitets Guide för sociala medier praktiserar maktutövning genom att ge makt till sina organisationsmedlemmar för att på så sätt internalisera makten. Detta tar sig uttryck genom att språk och text i guiden går att här- leda till traditionella policy- och styrdokument, vilket underminerar guidens grundtanke att fungera i enlighet med ett wikiformat.},
 author    = {Danielsson, Christopher and Åkesson, Henrik},
 keyword   = {power,co-creation,wiki,social media,organisational culture,deconstructionism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lunds universitets guide för sociala medier – en studie kring delaktighet och makt},
 year     = {2016},
}