Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

LKF och hushållens avfall - en omvärldsanalys kring avfallstrender och insamlingssystem

Jansson, Stina LU (2016) MVEM30 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
The purpose of this study was to examine how The Municipal Housing Company of Lund (LKF) could plan future waste management in the construction phase of new rental apartments. With this thesis, I aimed at exploring trends regarding household waste and effects on future waste fractions through an environmental scanning. In addition, I presented and identified current best practice waste collection systems. The study was based on the views of experts within the field obtained through a focus group discussion and several semi-structured interviews together with available research. Conclusively, the study shows several trends regarding existing fractions and also potential upcoming trends that may have an impact on future waste fractions... (More)
The purpose of this study was to examine how The Municipal Housing Company of Lund (LKF) could plan future waste management in the construction phase of new rental apartments. With this thesis, I aimed at exploring trends regarding household waste and effects on future waste fractions through an environmental scanning. In addition, I presented and identified current best practice waste collection systems. The study was based on the views of experts within the field obtained through a focus group discussion and several semi-structured interviews together with available research. Conclusively, the study shows several trends regarding existing fractions and also potential upcoming trends that may have an impact on future waste fractions relevant to LKF. In addition the study led to an understanding of existing waste collection systems, their advantages and disadvantages, and what we might see more of in the future. Special attention was given to one of the key trends concerning the increasing amounts of electrical and electronic waste, as this conflicts with LKFs ongoing gradual reduction of electrical waste collection systems. Furthermore, the study illustrates a complex and versatile reality, where growing and complex waste streams derive from multiple components, components on which LKFs efficiency and preparation for future waste management are dependent. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Tänk om vi hade kunnat se in i framtiden och redan nu börja planera för hur våra samhällen och städer kommer att se ut om 15-30 år. En viktig del i den framtida planeringen är hur den framtida avfallshanteringen kan komma att se ut, särskilt med tanke på att vi idag börjat inse att jordens resurser är ändliga och att vi därmed behöver reflektera över avfall som en råvara och tillgång istället för ett problem. Det går givetvis inte att förutspå framtiden men genom kvalificerade uppskattningar går det att underbygga tendenser och trender som kan påverka hur vi i framtiden bör hantera våra avfall.

Studiens huvudsakliga syfte var att genom en omvärldsanalys av avfallstrender och insamlingssystem presentera förslag på hur bostadsbolaget LKF... (More)
Tänk om vi hade kunnat se in i framtiden och redan nu börja planera för hur våra samhällen och städer kommer att se ut om 15-30 år. En viktig del i den framtida planeringen är hur den framtida avfallshanteringen kan komma att se ut, särskilt med tanke på att vi idag börjat inse att jordens resurser är ändliga och att vi därmed behöver reflektera över avfall som en råvara och tillgång istället för ett problem. Det går givetvis inte att förutspå framtiden men genom kvalificerade uppskattningar går det att underbygga tendenser och trender som kan påverka hur vi i framtiden bör hantera våra avfall.

Studiens huvudsakliga syfte var att genom en omvärldsanalys av avfallstrender och insamlingssystem presentera förslag på hur bostadsbolaget LKF kan förbereda framtida avfallshantering vid nybyggnation av hyresrätter. Via experter och tillgänglig forskning framkom ett flertal avfallstrender som kan påverka befintliga avfallsfraktioner (exempel på avfallsfraktioner är plast, glas och metall) genom att både öka och minska. Gällande befintliga fraktioner ansågs den viktigaste trenden vara kring el-avfall. LKFs el-avfallsinsamling minskar medan studien visar att el-avfallet är en fraktion som starkt ökar. Effekten från utfasning av el-avfallsinsamling i kombination med el-avfall som en starkt ökande trend kommer troligtvis resultera i en större mängd elektronik i fraktionen för restavfall. Detta går emot LKFs mål om att effektivisera sin avfallshantering och ta hand om avfall på ett miljövänligt och resurseffektivt sätt. Vidare har tänkbara förutsägelser kring tendenser till nya avfallsfraktioner framkommit. Bioplast är en trolig kandidat till en ny avfallsfraktion. Det primära avgörandet för bioplast som en ny fraktion är om bioplastförpackningar får en tydlig märkning. Vidare kan solceller som framlagts som en tendens bli problematisk för LKF, speciellt om dessa implementeras i textilier då det kan skapa förvirring vid sortering för de boende.

Något som ansågs relevant oavsett insamlingssystem var att lösa problematiken med anonymitet vid flerbostäder då det kan bidra till en ökad sortering och minska mängden felsortering i restavfallet. Det är exempelvis lätt att bötfälla en felparkerad bil men svårare att ge människor incitament till en god avfallssortering. Potentiella lösningar som tagits upp är tag-system i syfte att öppna exempelvis inkasten till sopkärl, underjordssystem eller sopsug. För att sedan identifiera vem som sorterat fel skulle varje hushåll inneha avfallspåsar med optisk kod för fastställande av identitet. Tekniken för optisk kod är emellertid dyr men eftersom avfall blir mer och mer betydelsefullt ur råvarusynpunkt är det troligt att optisk kod blir vanligt i framtiden. Huruvida detta skulle uppskattas av de boende är däremot en annan fråga.

Avfall har länge ansetts som en börda för våra industrier och samhällen men detta synsätt har börjat skifta mot en bredare förståelse för den globala uppvärmningen samt utarmningen av jordens naturresurser. Det har lett till ökad insikt om avfall som en värdefull resurs. Däremot finns det för närvarande mycket lite information gällande framtida materialsammansättning i produkter, samt ännu mindre information gällande utvecklingen av kommande avfallsströmmar. Det är väsentligt att undersöka hur avfall ska hanteras för att uppnå ett hållbart samhälle och det är därför relevant att undersöka avfallstrender och hur dessa påverkar framtida avfallsfraktioner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Stina LU
supervisor
organization
alternative title
Avfallstrender och insamlingssystem
course
MVEM30 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
trends, municipal waste, future waste management, waste collection system, household waste
language
Swedish
id
8880013
date added to LUP
2016-06-15 14:01:35
date last changed
2016-06-15 14:01:35
@misc{8880013,
 abstract   = {The purpose of this study was to examine how The Municipal Housing Company of Lund (LKF) could plan future waste management in the construction phase of new rental apartments. With this thesis, I aimed at exploring trends regarding household waste and effects on future waste fractions through an environmental scanning. In addition, I presented and identified current best practice waste collection systems. The study was based on the views of experts within the field obtained through a focus group discussion and several semi-structured interviews together with available research. Conclusively, the study shows several trends regarding existing fractions and also potential upcoming trends that may have an impact on future waste fractions relevant to LKF. In addition the study led to an understanding of existing waste collection systems, their advantages and disadvantages, and what we might see more of in the future. Special attention was given to one of the key trends concerning the increasing amounts of electrical and electronic waste, as this conflicts with LKFs ongoing gradual reduction of electrical waste collection systems. Furthermore, the study illustrates a complex and versatile reality, where growing and complex waste streams derive from multiple components, components on which LKFs efficiency and preparation for future waste management are dependent.},
 author    = {Jansson, Stina},
 keyword   = {trends,municipal waste,future waste management,waste collection system,household waste},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {LKF och hushållens avfall - en omvärldsanalys kring avfallstrender och insamlingssystem},
 year     = {2016},
}