Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Korallodling -En analys av metodens begränsningar och möjligheter för bevarandet av korallrev i olika klimatzoner.

Dürholt, Katarina LU (2016) MVEM30 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
This study is a quantitative content analysis of the coral gardening in different climate zones and its limitations and possibilities. The purpose of the study is to highlight the different approaches to coral gardening and whether these could be implemented in other climate zones. I will also highlight why coral gardening is important from an environmental perspective. To conduct the study, I have collected empirical data. The material consist of scientific papers, articles, reports and books.
In the warmer climate zones, research has been conducted on 86 species and 100 000 colonies in the warm climate zones while in the colder climate zones resarch only have been conducted species and no known number on how many colonies that have... (More)
This study is a quantitative content analysis of the coral gardening in different climate zones and its limitations and possibilities. The purpose of the study is to highlight the different approaches to coral gardening and whether these could be implemented in other climate zones. I will also highlight why coral gardening is important from an environmental perspective. To conduct the study, I have collected empirical data. The material consist of scientific papers, articles, reports and books.
In the warmer climate zones, research has been conducted on 86 species and 100 000 colonies in the warm climate zones while in the colder climate zones resarch only have been conducted species and no known number on how many colonies that have been used. The methods consistently used are the Gardening tenet and the Gardening Concept. Of these two methods, the Gardening Concept are used in most research projects in both climate zones. On average, the method are the method the researchers recommend whether it comes to coral gardening in warmer climates or colder. Throughout, however, the researchers agree that more research is needed than in the current situation are available. The researchers also believe that more measures is needed to protect the reefs. In the current situation OSPAR Commission and CITES works to protect coral reefs worldwide. These measures are also needed to coral reefs in the long term to be able to present themselves in the passive restoration, not just active.
The most important conclusion of the study is that despite the similarities and differences in the two climate zones, some of the aspects in the different methods can be implemented in other climate zones.
From an environmental perspective, scientific coral cultivation is important to preserve the coral reefs around the world, thus preserving the wide biodiversity that has coral reefs as their habitats. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Korallodling i olika klimatzoner
Jordens yta består till 70% av vatten och i många av dessa vatten finns korallrev. Vi människor har sedan länge levt på jordens resurser, men nu lever vi över de resurser som finns att tillgå. En indikator på det är
förstörelsen av korallreven runt om i världen. Tack vare klimatförändringar, fiske, illegal handel, turism etc. är reven nu hotade och behöver hjälp för att kunna återgå till sina forna glans dagar. Detta fenomen försöker man råda bot på genom korallodling i olika klimatzoner.

Rädda våra korallrev
Blekta koraller, koraller som försvinner, koraller som vissnar och koraller som förstörs. Behovet av korallodling är stort och välbehövligt. I masteruppsatsen
Korallodling – En analys av... (More)
Korallodling i olika klimatzoner
Jordens yta består till 70% av vatten och i många av dessa vatten finns korallrev. Vi människor har sedan länge levt på jordens resurser, men nu lever vi över de resurser som finns att tillgå. En indikator på det är
förstörelsen av korallreven runt om i världen. Tack vare klimatförändringar, fiske, illegal handel, turism etc. är reven nu hotade och behöver hjälp för att kunna återgå till sina forna glans dagar. Detta fenomen försöker man råda bot på genom korallodling i olika klimatzoner.

Rädda våra korallrev
Blekta koraller, koraller som försvinner, koraller som vissnar och koraller som förstörs. Behovet av korallodling är stort och välbehövligt. I masteruppsatsen
Korallodling – En analys av metodens begränsningar och möjligheter för bevarandet av korallrev i olika klimatzoner jämförs olika metoder för korallodling och om de går att använda i olika klimatzoner. Forskare världen över, både i kalla klimatzoner och varma klimatzoner, jobbar ständigt med att förbättra förutsättningarna för reven. Det görs genom två olika metoder the Gardening tenet & the Gardening Concept.Den metod som visat sig mest effektiv i båda klimatzonerna är the Gardening Concept. Det beror på att korallerna odlas innan de placeras istället föratt placeras ut direkt. I de olika klimatzonerna används samma metod men olika infallsvinklar. I de varmare zonerna använder sig forskare av fler koralldelar vid odling än i de kalla zonerna. Samtidigt används laboratorium för att ge korallerna en bättre start innan de planteras ut i de kalla zonerna och inte i de varma. Det visar att de olika klimatzonerna kan dra nytta av varandra för att kunna använda sig av knep för att få reven att återhämta sig ännu bättre. Ett identifierat problem och för att öka effektiviteten
är att få korallerna att överleva i de olika klimatzonerna.
I både de kalla och de varma klimatzonerna är forskare överens om att mer forskning behövs för att kunna effektivisera korallodling ännu mer. Dock är målet i båda zonerna att reven i framtiden själva skall kunna återhämta sig. Utan reven blir resterande organismer i haven också påverkade. Enbart i korallreven lever 25% av havens alla fiskarter vilket medför att även de är
hotade. Vi måste göra något nu! Utdöendet av korallerna är något vi måste bekämpa. Ett sätt att göra just det är genom korallodling. Utan våra korallrev kommer våra hav inte förbli de samma. Det är inte bara våra koraller som påverkas av klimatförändringar, fiske, turism etc. det är
som sagt bland annat många arter
fiskar som kommer att påverkas och försvinna utan korallrev. Därför är det viktigt att arbeta för att höja levnadsstandarden för korallrev världen över.
Ett riktigt ironiskt problem är att återigen måste människan rädda något människan själv har förstört. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dürholt, Katarina LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Coralgardening, korallodling
language
Swedish
id
8880018
date added to LUP
2016-06-15 14:04:53
date last changed
2016-06-15 14:04:53
@misc{8880018,
 abstract   = {This study is a quantitative content analysis of the coral gardening in different climate zones and its limitations and possibilities. The purpose of the study is to highlight the different approaches to coral gardening and whether these could be implemented in other climate zones. I will also highlight why coral gardening is important from an environmental perspective. To conduct the study, I have collected empirical data. The material consist of scientific papers, articles, reports and books. 
In the warmer climate zones, research has been conducted on 86 species and 100 000 colonies in the warm climate zones while in the colder climate zones resarch only have been conducted species and no known number on how many colonies that have been used. The methods consistently used are the Gardening tenet and the Gardening Concept. Of these two methods, the Gardening Concept are used in most research projects in both climate zones. On average, the method are the method the researchers recommend whether it comes to coral gardening in warmer climates or colder. Throughout, however, the researchers agree that more research is needed than in the current situation are available. The researchers also believe that more measures is needed to protect the reefs. In the current situation OSPAR Commission and CITES works to protect coral reefs worldwide. These measures are also needed to coral reefs in the long term to be able to present themselves in the passive restoration, not just active.
The most important conclusion of the study is that despite the similarities and differences in the two climate zones, some of the aspects in the different methods can be implemented in other climate zones.
From an environmental perspective, scientific coral cultivation is important to preserve the coral reefs around the world, thus preserving the wide biodiversity that has coral reefs as their habitats.},
 author    = {Dürholt, Katarina},
 keyword   = {Coralgardening,korallodling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Korallodling -En analys av metodens begränsningar och möjligheter för bevarandet av korallrev i olika klimatzoner.},
 year     = {2016},
}