Advanced

Följsamheten av basal handhygien hos anestesisjuksköterskor och anestesiläkare på kirurgisk operationssal.

Palmé, Helena LU and Haggärde, Louise LU (2016) ANSM20 20161
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör ett stort problem, där vanligaste smittvägen är kontaktsmitta via personalens händer. Den viktigaste åtgärden för minskning av vårdrelaterade infektioner är att applicera basala hygienrutiner. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om skillnad förelåg i följsamheten av basal handhygien mellan anestesisjuksköterskor och anestesiläkare på kirurgisk operationssal. Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie med datainsamling via observationer på utarbetat observationsprotokoll. Deskriptiv statistisk analys som redovisades i tabeller och figurer utgjorde analysmetoden. För beräkning av signifikanta skillnader användes Mann-Whitney U test. Resultat: Totalt observerades 1747 moment gällande... (More)
Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör ett stort problem, där vanligaste smittvägen är kontaktsmitta via personalens händer. Den viktigaste åtgärden för minskning av vårdrelaterade infektioner är att applicera basala hygienrutiner. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om skillnad förelåg i följsamheten av basal handhygien mellan anestesisjuksköterskor och anestesiläkare på kirurgisk operationssal. Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie med datainsamling via observationer på utarbetat observationsprotokoll. Deskriptiv statistisk analys som redovisades i tabeller och figurer utgjorde analysmetoden. För beräkning av signifikanta skillnader användes Mann-Whitney U test. Resultat: Totalt observerades 1747 moment gällande följsamhet av basal handhygien. Resultatet visade högst följsamhet i båda yrkesgrupperna gällande handskar vid orent arbete (100 %) samt följsamhet gällande klädsel, smycken och naglar (100 %). En signifikant skillnad (p=0.008) syntes i den totala följsamheten av basal handhygien mellan yrkesgrupperna, där anestesiläkarna uppvisade högre följsamhet än vad anestesisjuksköterskorna gjorde. Konklusion: Nationella riktlinjer till trots förekom fortsatt brister i basal handhygien för båda yrkesgrupperna. Stort antal moment bidrog till ökad risk för bristande följsamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palmé, Helena LU and Haggärde, Louise LU
supervisor
organization
course
ANSM20 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Följsamhet, basal handhygien, anestesisjuksköterskor, anestesiläkare, patientsäkerhet
language
Swedish
id
8880334
date added to LUP
2017-03-01 13:22:29
date last changed
2017-03-01 13:22:29
@misc{8880334,
 abstract   = {Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör ett stort problem, där vanligaste smittvägen är kontaktsmitta via personalens händer. Den viktigaste åtgärden för minskning av vårdrelaterade infektioner är att applicera basala hygienrutiner. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om skillnad förelåg i följsamheten av basal handhygien mellan anestesisjuksköterskor och anestesiläkare på kirurgisk operationssal. Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie med datainsamling via observationer på utarbetat observationsprotokoll. Deskriptiv statistisk analys som redovisades i tabeller och figurer utgjorde analysmetoden. För beräkning av signifikanta skillnader användes Mann-Whitney U test. Resultat: Totalt observerades 1747 moment gällande följsamhet av basal handhygien. Resultatet visade högst följsamhet i båda yrkesgrupperna gällande handskar vid orent arbete (100 %) samt följsamhet gällande klädsel, smycken och naglar (100 %). En signifikant skillnad (p=0.008) syntes i den totala följsamheten av basal handhygien mellan yrkesgrupperna, där anestesiläkarna uppvisade högre följsamhet än vad anestesisjuksköterskorna gjorde. Konklusion: Nationella riktlinjer till trots förekom fortsatt brister i basal handhygien för båda yrkesgrupperna. Stort antal moment bidrog till ökad risk för bristande följsamhet.},
 author    = {Palmé, Helena and Haggärde, Louise},
 keyword   = {Följsamhet,basal handhygien,anestesisjuksköterskor,anestesiläkare,patientsäkerhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Följsamheten av basal handhygien hos anestesisjuksköterskor och anestesiläkare på kirurgisk operationssal.},
 year     = {2016},
}