Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Följsamheten av basal handhygien hos anestesisjuksköterskor och anestesiläkare på kirurgisk operationssal.

Palmé, Helena LU and Haggärde, Louise LU (2016) ANSM20 20161
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör ett stort problem, där vanligaste smittvägen är kontaktsmitta via personalens händer. Den viktigaste åtgärden för minskning av vårdrelaterade infektioner är att applicera basala hygienrutiner. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om skillnad förelåg i följsamheten av basal handhygien mellan anestesisjuksköterskor och anestesiläkare på kirurgisk operationssal. Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie med datainsamling via observationer på utarbetat observationsprotokoll. Deskriptiv statistisk analys som redovisades i tabeller och figurer utgjorde analysmetoden. För beräkning av signifikanta skillnader användes Mann-Whitney U test. Resultat: Totalt observerades 1747 moment gällande... (More)
Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör ett stort problem, där vanligaste smittvägen är kontaktsmitta via personalens händer. Den viktigaste åtgärden för minskning av vårdrelaterade infektioner är att applicera basala hygienrutiner. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om skillnad förelåg i följsamheten av basal handhygien mellan anestesisjuksköterskor och anestesiläkare på kirurgisk operationssal. Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie med datainsamling via observationer på utarbetat observationsprotokoll. Deskriptiv statistisk analys som redovisades i tabeller och figurer utgjorde analysmetoden. För beräkning av signifikanta skillnader användes Mann-Whitney U test. Resultat: Totalt observerades 1747 moment gällande följsamhet av basal handhygien. Resultatet visade högst följsamhet i båda yrkesgrupperna gällande handskar vid orent arbete (100 %) samt följsamhet gällande klädsel, smycken och naglar (100 %). En signifikant skillnad (p=0.008) syntes i den totala följsamheten av basal handhygien mellan yrkesgrupperna, där anestesiläkarna uppvisade högre följsamhet än vad anestesisjuksköterskorna gjorde. Konklusion: Nationella riktlinjer till trots förekom fortsatt brister i basal handhygien för båda yrkesgrupperna. Stort antal moment bidrog till ökad risk för bristande följsamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palmé, Helena LU and Haggärde, Louise LU
supervisor
organization
course
ANSM20 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Följsamhet, basal handhygien, anestesisjuksköterskor, anestesiläkare, patientsäkerhet
language
Swedish
id
8880334
date added to LUP
2017-03-01 13:22:29
date last changed
2017-03-01 13:22:29
@misc{8880334,
 abstract   = {Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör ett stort problem, där vanligaste smittvägen är kontaktsmitta via personalens händer. Den viktigaste åtgärden för minskning av vårdrelaterade infektioner är att applicera basala hygienrutiner. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om skillnad förelåg i följsamheten av basal handhygien mellan anestesisjuksköterskor och anestesiläkare på kirurgisk operationssal. Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie med datainsamling via observationer på utarbetat observationsprotokoll. Deskriptiv statistisk analys som redovisades i tabeller och figurer utgjorde analysmetoden. För beräkning av signifikanta skillnader användes Mann-Whitney U test. Resultat: Totalt observerades 1747 moment gällande följsamhet av basal handhygien. Resultatet visade högst följsamhet i båda yrkesgrupperna gällande handskar vid orent arbete (100 %) samt följsamhet gällande klädsel, smycken och naglar (100 %). En signifikant skillnad (p=0.008) syntes i den totala följsamheten av basal handhygien mellan yrkesgrupperna, där anestesiläkarna uppvisade högre följsamhet än vad anestesisjuksköterskorna gjorde. Konklusion: Nationella riktlinjer till trots förekom fortsatt brister i basal handhygien för båda yrkesgrupperna. Stort antal moment bidrog till ökad risk för bristande följsamhet.},
 author    = {Palmé, Helena and Haggärde, Louise},
 keyword   = {Följsamhet,basal handhygien,anestesisjuksköterskor,anestesiläkare,patientsäkerhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Följsamheten av basal handhygien hos anestesisjuksköterskor och anestesiläkare på kirurgisk operationssal.},
 year     = {2016},
}