Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hvor er min plads? - Et kvalitativ studie af meningsdannelsen i gruppeterapi, med unge af alkoholafhængige forældre

Thomsen, Camilla Uhre LU (2016) SOCM04 20161
Sociology
Abstract (Danish)
Undersøgelsen bygger på et kvalitativt studie af unge, der er opvokset med alkoholafhængige forældre, som modtager gruppeterapi. Det empiriske materiale omfatter observationer af 13 gruppesessioner af ni informanter og en terapeut. Formålet med undersøgelsen har været at afdække Hvordan kan et konstrueret fællesskab influere individets opfattelse af egen værdi?. Undersøgelsen tager derfor afsæt i socialkonstruktivistisk interaktionistisk perspektiv, som medfører at det empiriske materiale er transkriberet, kodet og analyseret ud fra hvad der af informanterne og terapeuten opfattes som viden. Dermed er det meningsdannelsen i gruppeterapien som står i centrum for, at afdække hvad det er terapeuten og informanterne gør til genstand for... (More)
Undersøgelsen bygger på et kvalitativt studie af unge, der er opvokset med alkoholafhængige forældre, som modtager gruppeterapi. Det empiriske materiale omfatter observationer af 13 gruppesessioner af ni informanter og en terapeut. Formålet med undersøgelsen har været at afdække Hvordan kan et konstrueret fællesskab influere individets opfattelse af egen værdi?. Undersøgelsen tager derfor afsæt i socialkonstruktivistisk interaktionistisk perspektiv, som medfører at det empiriske materiale er transkriberet, kodet og analyseret ud fra hvad der af informanterne og terapeuten opfattes som viden. Dermed er det meningsdannelsen i gruppeterapien som står i centrum for, at afdække hvad det er terapeuten og informanterne gør til genstand for terapi. Undersøgelsens analyse tager derfor afsæt i hvordan meningsdannelserne konstrueres, ved at anskue gruppeterapi med Zygmunt Baumans teori om fællesskaber. Herefter følger en analyse af den meningsdannelse, som informanterne giver udtryk for; ikke at have værdi. Dermed gennemføres en analyse af hvordan vi kan forstå værdi og hvordan værdi konstrueres, hvilket tilgængeliggøres gennem brug af George Herbert Mead teori om selvet samt en rekonstruktion af Peter Berger & Thomas Luckmanns model. Herfra udledes en definition af, hvad der i indeværende opgave defineres som social værdi: at individet har en plads, som anerkendes af andre og dermed at værdi er en social konstruktion. Undersøgelsen har vist at informanternes opfattelse af ikke at have egen værdi, skyldes den primærsocialisering. Endvidere fremviser resultatet at individet har mulighed for at yde indflydelse på sin egen sociale værdi, gennem en balance i selvets to komponenter; jeget & miget. (Less)
Popular Abstract (Danish)
I samarbejde med organisationen TUBA, der tilbyder gratis individuel- og/eller gruppeterapi til børn og unge der er opvokset med misbrugsforældre, har jeg fulgt to grupper over en periode på ni måneder. Hver gruppe har bestået af ni unge i alderen 25-27 år samt en til to terapeuter. For at blive tildelt en plads i terapien hos TUBA, kræver det at den unge selv har taget kontakt til organisationen. Formålet med denne undersøgelse har været at undersøge hvordan og hvorfor gruppeterapi kan hjælpe de unge i deres voksenliv, da de i dag lever adskilt fra deres forældre.
Jeg har derfor siddet med i terapilokalet og observeret grupperne. Med det indblik jeg har fået, har det været muligt at anskue gruppeterapien, fra en sociologisk vinkel, trods... (More)
I samarbejde med organisationen TUBA, der tilbyder gratis individuel- og/eller gruppeterapi til børn og unge der er opvokset med misbrugsforældre, har jeg fulgt to grupper over en periode på ni måneder. Hver gruppe har bestået af ni unge i alderen 25-27 år samt en til to terapeuter. For at blive tildelt en plads i terapien hos TUBA, kræver det at den unge selv har taget kontakt til organisationen. Formålet med denne undersøgelse har været at undersøge hvordan og hvorfor gruppeterapi kan hjælpe de unge i deres voksenliv, da de i dag lever adskilt fra deres forældre.
Jeg har derfor siddet med i terapilokalet og observeret grupperne. Med det indblik jeg har fået, har det været muligt at anskue gruppeterapien, fra en sociologisk vinkel, trods dets psykologiske udspring. Jeg har fokuseret på hvad det er de taler om i gruppen og hvad der udledes af det som de taler om. Inden undersøgelsens begyndelse, vidste jeg ikke hvilket resultat der ville vokse frem. I forhold til den tidligere forskning på området, var jeg optaget af at undersøge hvilket element/dynamik, der lå mellem resultaterne af den tidligere forskning. At unge der er opvokset med alkoholafhængige forældre ofte havde en selvskadende adfærd, samt at denne selvskadende adfærd kan mindske gennem terapi.
Undersøgelse tager derfor afsæt i hvordan vi kan forstå gruppeterapi, som et fælleskab og hvilke egenskaber fælleskaber har på individer. Herefter går jeg nærmere ind på individet og undersøger hvordan vi kan forstå selvet. Dette gøres da de unge jeg har observeret, giver udtryk for ikke at have værdi og ikke føler sig ønsket. Undersøgelsen viser at de unge ikke er tillært at forholde sig til egne tanker og følelser på en omsorgsfuld måde, uden at de undertrykker disse og i stedet tilpasser sig omgivelserne såvel som andres værdier. Sidst men ikke mindst behandler undersøgelsen, hvordan vi mere generelt kan forstå at værdi konstrueres gennem sociale handlinger. Et resultat fra undersøgelsen er dermed at værdi, bedre betegnes som social værdi, defineres ved at individet har en plads der er anerkendt af andre. Undersøgelsen giver et muligt svar på hvorfor selvskadende adfærd er resultatet af en opvækst med alkoholafhængige forældre. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thomsen, Camilla Uhre LU
supervisor
organization
course
SOCM04 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
socialkonstruktivisme, interaktionisme, gruppeterapi, fællesskab, selvet, social værdi, unge fra misbrugsfamilier.
language
Danish
id
8880412
date added to LUP
2016-06-22 12:10:04
date last changed
2016-06-22 12:10:04
@misc{8880412,
 abstract   = {Undersøgelsen bygger på et kvalitativt studie af unge, der er opvokset med alkoholafhængige forældre, som modtager gruppeterapi. Det empiriske materiale omfatter observationer af 13 gruppesessioner af ni informanter og en terapeut. Formålet med undersøgelsen har været at afdække Hvordan kan et konstrueret fællesskab influere individets opfattelse af egen værdi?. Undersøgelsen tager derfor afsæt i socialkonstruktivistisk interaktionistisk perspektiv, som medfører at det empiriske materiale er transkriberet, kodet og analyseret ud fra hvad der af informanterne og terapeuten opfattes som viden. Dermed er det meningsdannelsen i gruppeterapien som står i centrum for, at afdække hvad det er terapeuten og informanterne gør til genstand for terapi. Undersøgelsens analyse tager derfor afsæt i hvordan meningsdannelserne konstrueres, ved at anskue gruppeterapi med Zygmunt Baumans teori om fællesskaber. Herefter følger en analyse af den meningsdannelse, som informanterne giver udtryk for; ikke at have værdi. Dermed gennemføres en analyse af hvordan vi kan forstå værdi og hvordan værdi konstrueres, hvilket tilgængeliggøres gennem brug af George Herbert Mead teori om selvet samt en rekonstruktion af Peter Berger & Thomas Luckmanns model. Herfra udledes en definition af, hvad der i indeværende opgave defineres som social værdi: at individet har en plads, som anerkendes af andre og dermed at værdi er en social konstruktion. Undersøgelsen har vist at informanternes opfattelse af ikke at have egen værdi, skyldes den primærsocialisering. Endvidere fremviser resultatet at individet har mulighed for at yde indflydelse på sin egen sociale værdi, gennem en balance i selvets to komponenter; jeget & miget.},
 author    = {Thomsen, Camilla Uhre},
 keyword   = {socialkonstruktivisme,interaktionisme,gruppeterapi,fællesskab,selvet,social værdi,unge fra misbrugsfamilier.},
 language   = {dan},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hvor er min plads? - Et kvalitativ studie af meningsdannelsen i gruppeterapi, med unge af alkoholafhængige forældre},
 year     = {2016},
}