Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Djuren i arkitekturen - en stadsbondgård i Malmö

Eckord, Beatrice LU and Malm, Lukas (2015) AAHM01 20152
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
Idén till det här examensarbetet föddes när vi tillsammans tillbringade en termin i London för snart tre år sedan. Vi bodde nära Hackney City Farm, en stadsbondgård i östra London. Ett stenkast från bullrande vägar och röda dubbeldäckare fanns får, kor, getter, åsnor, höns och grisar mitt i stan. Vi blev berörda och fascinerade av närheten mellan djur och människa i en urban miljö.
I vårt examensarbete vill vi undersöka vad djurens närvaro i staden kan betyda för de människor som bor där. Vi är intresserade av var i staden det kan finnas plats för djur, och hur vi med arkitekturens hjälp kan skapa platser som gör det möjligt för människor och djur att samexistera i en urban kontext. Vi vill presentera en vision för hur ett vardagligt... (More)
Idén till det här examensarbetet föddes när vi tillsammans tillbringade en termin i London för snart tre år sedan. Vi bodde nära Hackney City Farm, en stadsbondgård i östra London. Ett stenkast från bullrande vägar och röda dubbeldäckare fanns får, kor, getter, åsnor, höns och grisar mitt i stan. Vi blev berörda och fascinerade av närheten mellan djur och människa i en urban miljö.
I vårt examensarbete vill vi undersöka vad djurens närvaro i staden kan betyda för de människor som bor där. Vi är intresserade av var i staden det kan finnas plats för djur, och hur vi med arkitekturens hjälp kan skapa platser som gör det möjligt för människor och djur att samexistera i en urban kontext. Vi vill presentera en vision för hur ett vardagligt möte mellan djur och människor skulle kunna se ut i Malmö.

För att uppnå vårt syfte har vi undersökt hur djurens närvaro historiskt har påverkat arkitektur och städer. Vi har också lärt oss mer om människans relation till djur, idag och genom tiderna. Vid ett par tillfällen under arbetets gång har vi rest tillbaka till London, för att återuppleva Hackney City Farm och besöka fler City farms. Målet har sedan varit att implementera våra idéer i centrala Malmö. Vi ser arbetet som ett experiment, där vi undersökt vad som händer om vi placerar bruksdjur mitt i staden och hur vi som arkitekter kan gestalta en miljö för både människor och djur.

I sökandet efter en plats i Malmö där djur kan få utrymme började vi intressera oss för stadens grönområden och parker. Parkernas stad, som Malmö ofta kallas, är i realiteten en av de mest grönytefattiga städerna i Sverige. Grönytan är tillrättalagd och värderas i kvadratmeter gräsyta istället för kvalitativ rekreationsmiljö. Vi kom här att ställa oss frågan om Malmös parker uppfyller den moderna stadsmänniskans behov av kontakt med naturen? Vi tror att parker skulle kunna erbjuda mycket mer i våra allt tätare städer, och att djur kanske kan ha en roll i det.

Platsen vi har arbetat med, Rörsjöparken, är en urban plats som många människor passerar varje dag, omringad av trafik och rörelse. Stora delar av året står parken oanvänd, men används flitigt som rekreationsyta på sommaren. Vi har valt att placera en stadsbondgård just här för att se om friktionen mellan det urbana sammanhanget och den speciella funktionen kan leda till nya oväntade kvaliteter i staden. (Less)
Abstract
Initially the idea for this thesis was born when we spent a semester together in London about three years ago. We lived close to Hackney City Farm, in the heart of eastern London. Within a stone’s throw from noisy roads and red double-deckers there were sheep, cows, goats, hens and pigs right in the middle of the city. We were fascinated and inspired by the closeness of animals and humans in a very busy urban environment.

In our work we want to investigate how the presence of animals in the city can affect the people living there. We are interested in where in the city there can be space for animals, and how architecture can become a tool for creating places where humans and animals have the possibility to coexist in an urban context.... (More)
Initially the idea for this thesis was born when we spent a semester together in London about three years ago. We lived close to Hackney City Farm, in the heart of eastern London. Within a stone’s throw from noisy roads and red double-deckers there were sheep, cows, goats, hens and pigs right in the middle of the city. We were fascinated and inspired by the closeness of animals and humans in a very busy urban environment.

In our work we want to investigate how the presence of animals in the city can affect the people living there. We are interested in where in the city there can be space for animals, and how architecture can become a tool for creating places where humans and animals have the possibility to coexist in an urban context. We would like to present a vision for an everyday contact between animals and humans in Malmö.
We have investigated how the presence of animals has affected architecture and cities throughout history. We also learned more about the relationship between humans and animals. A couple of times during the project we went back to London to see Hackney City Farm again, and visit several other City farms. The goal has been to implement our ideas in the city centre of Malmö. We consider our work an experiment, where we are investigating what could happen if we place domestic animals in the middle of the city and how we as architects can create space for both humans and animals.

In the searching for a site where animals could be integrated in Malmö we got interested in the city’s green spaces and parks. Malmö is often called ”the city of Parks”, but in reality it’s a city with one of the lowest percentages of green open space in Sweden. The green areas are formal and valued per square meter lawn instead of qualitative recreation space. We asked ourself if the parks in Malmö do meet the modern citydweller’s needs and wishes of contact with nature? We believe that parks can perform much more in our increasingly denser cities, and that animals possibly could play a part in that.

Rörsjöparken is an urban spot, surrounded by heavy traffic and with many cyclists and pedestrians passing by every day. Most part of the year the park is an unused space, while in summer an appreciated recreation place. We have choosen to place a city farm here to investigate if the friction between the urban context and the specific function can give us new and unexpected qualities in the city. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eckord, Beatrice LU and Malm, Lukas
supervisor
organization
course
AAHM01 20152
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
djur, urban, stadsbondgård, rörsjöparken, stadsodling, djurterapi, ekosystemtjänster
language
Swedish
id
8880577
date added to LUP
2016-10-26 15:53:15
date last changed
2016-10-26 15:53:15
@misc{8880577,
 abstract   = {Initially the idea for this thesis was born when we spent a semester together in London about three years ago. We lived close to Hackney City Farm, in the heart of eastern London. Within a stone’s throw from noisy roads and red double-deckers there were sheep, cows, goats, hens and pigs right in the middle of the city. We were fascinated and inspired by the closeness of animals and humans in a very busy urban environment. 
 
In our work we want to investigate how the presence of animals in the city can affect the people living there. We are interested in where in the city there can be space for animals, and how architecture can become a tool for creating places where humans and animals have the possibility to coexist in an urban context. We would like to present a vision for an everyday contact between animals and humans in Malmö. 
We have investigated how the presence of animals has affected architecture and cities throughout history. We also learned more about the relationship between humans and animals. A couple of times during the project we went back to London to see Hackney City Farm again, and visit several other City farms. The goal has been to implement our ideas in the city centre of Malmö. We consider our work an experiment, where we are investigating what could happen if we place domestic animals in the middle of the city and how we as architects can create space for both humans and animals. 

In the searching for a site where animals could be integrated in Malmö we got interested in the city’s green spaces and parks. Malmö is often called ”the city of Parks”, but in reality it’s a city with one of the lowest percentages of green open space in Sweden. The green areas are formal and valued per square meter lawn instead of qualitative recreation space. We asked ourself if the parks in Malmö do meet the modern citydweller’s needs and wishes of contact with nature? We believe that parks can perform much more in our increasingly denser cities, and that animals possibly could play a part in that. 

Rörsjöparken is an urban spot, surrounded by heavy traffic and with many cyclists and pedestrians passing by every day. Most part of the year the park is an unused space, while in summer an appreciated recreation place. We have choosen to place a city farm here to investigate if the friction between the urban context and the specific function can give us new and unexpected qualities in the city.},
 author    = {Eckord, Beatrice and Malm, Lukas},
 keyword   = {djur,urban,stadsbondgård,rörsjöparken,stadsodling,djurterapi,ekosystemtjänster},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Djuren i arkitekturen - en stadsbondgård i Malmö},
 year     = {2015},
}