Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Datorbaserat mätsystem för bedömning av kroppsuppfattning hos patienter med ätstörningar

Majid, Firas LU and Dadzie, Paul LU (2016) EEM820 20161
Department of Biomedical Engineering
Abstract (Swedish)
Vid en klinisk utredning av en patient med en ätstörning utförs en så kallad kroppsuppfattningsbedömning där patienten får utföra skattningar på olika kroppsmått. Dessa jämförs med de faktiska måtten och genom beräkningar fås ett mått på patientens kroppsuppfattning.

Skattningarna görs med hjälpverktyget, EGON, vilket utvecklades 1985. Då systemet är i ständigt reparationsbehov samt är väldigt svår att ta med sig pga av stora tunga komponenter, behövdes systemet en uppdatering.

Syftet med detta arbete var att utveckla och bygga ett nytt system (CBIT) som är billigt, portabelt och automatiserat. Systemet består av två små handkontroller baserade på Arduinos och mjukvaran är skriven i LabVIEW. För att kunna använda systemet behöver man... (More)
Vid en klinisk utredning av en patient med en ätstörning utförs en så kallad kroppsuppfattningsbedömning där patienten får utföra skattningar på olika kroppsmått. Dessa jämförs med de faktiska måtten och genom beräkningar fås ett mått på patientens kroppsuppfattning.

Skattningarna görs med hjälpverktyget, EGON, vilket utvecklades 1985. Då systemet är i ständigt reparationsbehov samt är väldigt svår att ta med sig pga av stora tunga komponenter, behövdes systemet en uppdatering.

Syftet med detta arbete var att utveckla och bygga ett nytt system (CBIT) som är billigt, portabelt och automatiserat. Systemet består av två små handkontroller baserade på Arduinos och mjukvaran är skriven i LabVIEW. För att kunna använda systemet behöver man bara en dator och en extra skärm eller projektor.

Pga av att försöksledarens handenhet är trådlöst samt att alla skattningar och beräkningar är automatiserade, uppnås inte bara en högre noggrannhet men försöksledare kan nu fokusera sig mer på patienten. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
CBIT, ett förbättrat verktyg för kroppsuppfattningsbedömningar hos Region Skåne

Det finns ingen exakt siffra på hur många som lider av en ätstörning i Sverige men enligt en undersökning av Ung Röst som frågat 25 000 barn och ungdomar, visade sig att var femte tjej haft någon sorts ätstörning under det senaste året.

Region Skånes Ätstörningscentrum gör ett stort arbete i att utreda och behandla ungdomar med ätstörningar och vid sina kroppsuppfattningsbedömningar har de ett hjälpverktyg, EGON, som är föråldrad och i behov av en uppgradering.

Resultatet blev CBIT, en digital version av det tidigare verktyget med ökad flexibilitet och användbarhet. Det nya verktygets delvis trådlösa kommunikation och automatiserade beräkningar... (More)
CBIT, ett förbättrat verktyg för kroppsuppfattningsbedömningar hos Region Skåne

Det finns ingen exakt siffra på hur många som lider av en ätstörning i Sverige men enligt en undersökning av Ung Röst som frågat 25 000 barn och ungdomar, visade sig att var femte tjej haft någon sorts ätstörning under det senaste året.

Region Skånes Ätstörningscentrum gör ett stort arbete i att utreda och behandla ungdomar med ätstörningar och vid sina kroppsuppfattningsbedömningar har de ett hjälpverktyg, EGON, som är föråldrad och i behov av en uppgradering.

Resultatet blev CBIT, en digital version av det tidigare verktyget med ökad flexibilitet och användbarhet. Det nya verktygets delvis trådlösa kommunikation och automatiserade beräkningar underlättar för försöksledaren och ger möjlighet att fokusera mer på patienten.

Vid en klinisk utredning av en patient med en ätstörning utförs en s.k kroppsuppfattningsbedömning där patienten får utföra skattningar på olika kroppsmått. Dessa jämförs med de faktiska måtten och genom beräkningar fås ett mått på patientens kroppsuppfattning.

Skattningarna görs med hjälp. av ett hjälpverktyg, EGON, där patienten står framför en lysdiodlist som styrs av en handkontroll. Med denna kan patienten tända/släcka lysdioder och på så att få fram en längd (1--‐‑159cm) för skattningen.
Problemet med EGON är att den är klumpig och gammal (utvecklades 1985) vilket betyder att den ständigt behöver repareras. Dessutom är den analog och alla mätvärden och beräkningar sparas och beräknas manuellt av försöksledare vilket är tidsödande.

Det nya verktyget, CBIT, består av ett datorprogram och två handenheter. Ena handenheten är för patienten, med en pulsgivare till ratt, och används för att justera mätpunkterna medan den andra handenheten används av försöksledaren där man med en knapp sparar ned värdet och går vidare till nästa mätning. Båda enheterna använder sig av en Arduino för att kommunicera och för att läsa av knappen och pulsgivaren. Dessutom är kommunikationen mellan handenheterna trådlös (Bluetooth).

Programmet i datorn är utvecklat i LabVIEW och ger användaren möjlighet välja vilka mätningar som sak utföras, kalibrera om skärmen för bättre beräkningar och generera raporter i excel.

All automation och beräkning sker nu i datorn och visualiseringen av mätpunkterna görs på en skärm eller mha en projektor. Detta medför i ett mycket mindre och mer portabelt system, dessutom frigörs mycket tid pga av automatiseringen vilket kan användas mot patienten istället. Den trådlösa kommunikationen mellan handenheterna tillåter nu försöksledaren att röra sig fritt i rummet vilket möjliggör bättre kommunikation med patienten.

Detta projekt utfördes som ett examensarbete i samarbete med Region Skånes Ätstörningscentrum på institutionen för Elektrisk Mätteknik, LTH. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Majid, Firas LU and Dadzie, Paul LU
supervisor
organization
course
EEM820 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
egon, cbit, electrical engineering, labview, arduino
language
Swedish
additional info
2016-05
id
8880679
date added to LUP
2016-06-16 16:16:14
date last changed
2016-06-16 16:16:14
@misc{8880679,
 abstract   = {Vid en klinisk utredning av en patient med en ätstörning utförs en så kallad kroppsuppfattningsbedömning där patienten får utföra skattningar på olika kroppsmått. Dessa jämförs med de faktiska måtten och genom beräkningar fås ett mått på patientens kroppsuppfattning.

Skattningarna görs med hjälpverktyget, EGON, vilket utvecklades 1985. Då systemet är i ständigt reparationsbehov samt är väldigt svår att ta med sig pga av stora tunga komponenter, behövdes systemet en uppdatering.

Syftet med detta arbete var att utveckla och bygga ett nytt system (CBIT) som är billigt, portabelt och automatiserat. Systemet består av två små handkontroller baserade på Arduinos och mjukvaran är skriven i LabVIEW. För att kunna använda systemet behöver man bara en dator och en extra skärm eller projektor.

Pga av att försöksledarens handenhet är trådlöst samt att alla skattningar och beräkningar är automatiserade, uppnås inte bara en högre noggrannhet men försöksledare kan nu fokusera sig mer på patienten.},
 author    = {Majid, Firas and Dadzie, Paul},
 keyword   = {egon,cbit,electrical engineering,labview,arduino},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Datorbaserat mätsystem för bedömning av kroppsuppfattning hos patienter med ätstörningar},
 year     = {2016},
}