Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lower to Middle Ordovician carbonate sedimentology and stratigraphy of the Pakri peninsula, north-western Estonia

Brådenmark, Niklas LU (2016) In Dissertations in Geology at Lund University GEOR02 20151
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Sedimentologi och stratigrafi från senaste tidiga ordovicium till och med mellanordovicium i nordvästra Estland har undersökts. Studien omfattar klippsektioner och Testepere stenbrott på Pakrihalvön, samt en vägskärning utanför staden Tabasalu strax väster om Tallinn. De exponerade lagerföljderna representerar en epeirisk karbonatramp med låg relief som utvecklats i det baltoskandiska grundhavet. Studier av karbonatmikrofacies, hårdbottnar och dess glaukonitinnehåll indikerar högst havsnivåer under etagerna Volkhov (Dapingian) och Kunda (tidig Darriwilian). Lägre havsnivå sammanfaller med gränsen mellan etagerna Volkhov och Kunda. Långsam eller ingen avsättning kännetecknas av den höga halten av glaukonit och/eller hårdbottnar.... (More)
Sedimentologi och stratigrafi från senaste tidiga ordovicium till och med mellanordovicium i nordvästra Estland har undersökts. Studien omfattar klippsektioner och Testepere stenbrott på Pakrihalvön, samt en vägskärning utanför staden Tabasalu strax väster om Tallinn. De exponerade lagerföljderna representerar en epeirisk karbonatramp med låg relief som utvecklats i det baltoskandiska grundhavet. Studier av karbonatmikrofacies, hårdbottnar och dess glaukonitinnehåll indikerar högst havsnivåer under etagerna Volkhov (Dapingian) och Kunda (tidig Darriwilian). Lägre havsnivå sammanfaller med gränsen mellan etagerna Volkhov och Kunda. Långsam eller ingen avsättning kännetecknas av den höga halten av glaukonit och/eller hårdbottnar. Glaukonitinnehållet är högst i Leetseformationen men förekommer i stora mängder hela vägen till och med Pakriformationen. Hårdbottnar är mestadels av korroderad typ men abraderade förekommer också. Ett exempel på en serie abraderade hårdbottnar är den utbredda "Püstakkiht", i Toilaformationen som markerar gränsen mellan Floian-Dapingian. (Less)
Abstract
The sedimentology and stratigraphy of the latest Early Ordovician through Middle Ordovician of northwestern
Estonia has been investigated. The study encompasses coastal cliff sections and the Testepere quarry on the
Pakri peninsula, as well as a road-cut outside the town of Tabasalu just west of Tallinn. The exposed successions
represent a low relief epeiric carbonate ramp developed in the Baltoscandian basin. Study of carbonate microfacies,
hardgrounds and glauconite content indicates a sea level highstand during the Volkhov (Dapingian) or Kunda stages
(early Darriwilian) and a sea level drop coinciding with the Volkhov-Kunda boundary. Slow or non-deposition is
marked by the high content of glauconite and/or hardgrounds. The... (More)
The sedimentology and stratigraphy of the latest Early Ordovician through Middle Ordovician of northwestern
Estonia has been investigated. The study encompasses coastal cliff sections and the Testepere quarry on the
Pakri peninsula, as well as a road-cut outside the town of Tabasalu just west of Tallinn. The exposed successions
represent a low relief epeiric carbonate ramp developed in the Baltoscandian basin. Study of carbonate microfacies,
hardgrounds and glauconite content indicates a sea level highstand during the Volkhov (Dapingian) or Kunda stages
(early Darriwilian) and a sea level drop coinciding with the Volkhov-Kunda boundary. Slow or non-deposition is
marked by the high content of glauconite and/or hardgrounds. The glauconite content is highest in the Leetse Formation
but exists in high amounts also all the way through the Pakri Formation. Hardgrounds are mostly of corroded
character but abraded hardgrounds are present, such as the widespread “Püstakkiht” hardground complex, which
marks the Floian-Dapingian boundary in the Toila Formation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brådenmark, Niklas LU
supervisor
organization
course
GEOR02 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
berggrundsgeologi, ordovicium, baltoskandiska grundhavet, havsnivå, kalksten, glaukonit hårdbottnar.
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
489
language
English
id
8880998
date added to LUP
2016-06-16 11:47:14
date last changed
2016-06-16 13:33:04
@misc{8880998,
 abstract   = {{The sedimentology and stratigraphy of the latest Early Ordovician through Middle Ordovician of northwestern
Estonia has been investigated. The study encompasses coastal cliff sections and the Testepere quarry on the
Pakri peninsula, as well as a road-cut outside the town of Tabasalu just west of Tallinn. The exposed successions
represent a low relief epeiric carbonate ramp developed in the Baltoscandian basin. Study of carbonate microfacies,
hardgrounds and glauconite content indicates a sea level highstand during the Volkhov (Dapingian) or Kunda stages
(early Darriwilian) and a sea level drop coinciding with the Volkhov-Kunda boundary. Slow or non-deposition is
marked by the high content of glauconite and/or hardgrounds. The glauconite content is highest in the Leetse Formation
but exists in high amounts also all the way through the Pakri Formation. Hardgrounds are mostly of corroded
character but abraded hardgrounds are present, such as the widespread “Püstakkiht” hardground complex, which
marks the Floian-Dapingian boundary in the Toila Formation.}},
 author    = {{Brådenmark, Niklas}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Dissertations in Geology at Lund University}},
 title    = {{Lower to Middle Ordovician carbonate sedimentology and stratigraphy of the Pakri peninsula, north-western Estonia}},
 year     = {{2016}},
}