Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vindkraftens påverkan på elpriset

Montelius, Marc LU (2016) NEKH02 20161
Department of Economics
Abstract (Swedish)
De senaste åren har Sverige sett en kraftig ökning från utbyggnaden av vindkraft. År 2015 fick Sverige ca 16 TWh el från vindkraftsproduktion, och regeringens mål om 30 TWh el från vindkraft per år från och med år 2020 ser mycket väl ut att kunna uppnås. Tack vare skattelättnader och subventioner till vindkraft, samt elcertifikatsystemets inverkan så har mängder av investeringar gjorts. Vindkraftens ojämna karaktär har dock kommit att spela en stor roll för stabiliteten på den svenska energimarknaden och de senaste åren har även en kraftig minskning av elpriset observerats. Frågan har länge varit hur energimarknaden kommer att reagera på de plötsliga energiöverskott som vindkraften drar med sig. Ett prisras på el gynnar konsumenterna, men... (More)
De senaste åren har Sverige sett en kraftig ökning från utbyggnaden av vindkraft. År 2015 fick Sverige ca 16 TWh el från vindkraftsproduktion, och regeringens mål om 30 TWh el från vindkraft per år från och med år 2020 ser mycket väl ut att kunna uppnås. Tack vare skattelättnader och subventioner till vindkraft, samt elcertifikatsystemets inverkan så har mängder av investeringar gjorts. Vindkraftens ojämna karaktär har dock kommit att spela en stor roll för stabiliteten på den svenska energimarknaden och de senaste åren har även en kraftig minskning av elpriset observerats. Frågan har länge varit hur energimarknaden kommer att reagera på de plötsliga energiöverskott som vindkraften drar med sig. Ett prisras på el gynnar konsumenterna, men glädjen kan vara kortvarig. Frågan idag är istället hur producenterna av el kan överleva ett lågt elpris, och vad händer med energimarknaden när många aktörer tvingas stänga ned sin produktion och landet enbart kan förlita sig på den ojämna vindkraften?

Denna uppsats avser beskriva den svenska energimarknaden genom att analysera hur olika faktorer påverkar spotpriset på el. Det som främst kommer analyseras är om vindkraftsproduktion har en prisminskande effekt på elpriset i Sverige, och detta är även uppsatsens frågeställning. Syftet med uppsatsen är att ge bättre underlag för teorin att en ökad vindkraftsproduktion pressat ned elpriset på den svenska marknaden.

Uppsatsen kommer analysera data på elspotpriser från den nordiska elbörsen, Nord Pool Spot, samt data på vindkraftsproduktion från Svenska Kraftnät. Genom korrelationsanalyser samt enkel linjär regression mellan variablerna kan man se vilket samband och påverkan som råder mellan elpriset och vindkraftsproduktion.

Resultatet från analyserna ger stöd åt teorin om att vindkraftsproduktionen har en negativ påverkan på elpriset i Sverige. Dessutom så påvisar resultaten att priserna minskar desto mer vindkraft som produceras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Montelius, Marc LU
supervisor
organization
course
NEKH02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
vindkraft, elpris, förnybar energi, energimarknaden
language
Swedish
id
8881079
date added to LUP
2016-06-22 12:29:44
date last changed
2016-06-22 12:29:44
@misc{8881079,
 abstract   = {De senaste åren har Sverige sett en kraftig ökning från utbyggnaden av vindkraft. År 2015 fick Sverige ca 16 TWh el från vindkraftsproduktion, och regeringens mål om 30 TWh el från vindkraft per år från och med år 2020 ser mycket väl ut att kunna uppnås. Tack vare skattelättnader och subventioner till vindkraft, samt elcertifikatsystemets inverkan så har mängder av investeringar gjorts. Vindkraftens ojämna karaktär har dock kommit att spela en stor roll för stabiliteten på den svenska energimarknaden och de senaste åren har även en kraftig minskning av elpriset observerats. Frågan har länge varit hur energimarknaden kommer att reagera på de plötsliga energiöverskott som vindkraften drar med sig. Ett prisras på el gynnar konsumenterna, men glädjen kan vara kortvarig. Frågan idag är istället hur producenterna av el kan överleva ett lågt elpris, och vad händer med energimarknaden när många aktörer tvingas stänga ned sin produktion och landet enbart kan förlita sig på den ojämna vindkraften?

Denna uppsats avser beskriva den svenska energimarknaden genom att analysera hur olika faktorer påverkar spotpriset på el. Det som främst kommer analyseras är om vindkraftsproduktion har en prisminskande effekt på elpriset i Sverige, och detta är även uppsatsens frågeställning. Syftet med uppsatsen är att ge bättre underlag för teorin att en ökad vindkraftsproduktion pressat ned elpriset på den svenska marknaden.

Uppsatsen kommer analysera data på elspotpriser från den nordiska elbörsen, Nord Pool Spot, samt data på vindkraftsproduktion från Svenska Kraftnät. Genom korrelationsanalyser samt enkel linjär regression mellan variablerna kan man se vilket samband och påverkan som råder mellan elpriset och vindkraftsproduktion.

Resultatet från analyserna ger stöd åt teorin om att vindkraftsproduktionen har en negativ påverkan på elpriset i Sverige. Dessutom så påvisar resultaten att priserna minskar desto mer vindkraft som produceras.},
 author    = {Montelius, Marc},
 keyword   = {vindkraft,elpris,förnybar energi,energimarknaden},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vindkraftens påverkan på elpriset},
 year     = {2016},
}