Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Everyone seems to be white…” En kritisk diskursanalys av begreppet expatriate i en postkolonial kontext

Dahlqvist, Emma LU (2016) SOCK04 20161
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Expatriate är en gränsöverskridande identitet i dagens globala samhälle som förknippas med en tillfällig arbetsposition utomlands. Den kritik som riktats mot begreppet, att det är ett begrepp reserverat för Vita västerlänningar, går i linje med en postkolonial teoretisk strävan att problematisera de begrepp och språkliga gränsdragningar som används i den globala diskursen.
Uppsatsens syfte är att analysera de diskurser som finns gällande begreppet expatriate i en postkolonial kontext. Detta för att uppmärksamma de kategorier som samverkar till att upprätthålla postkoloniala maktrelationer och på så sätt verka för förändring. Empirin utgörs av sju intervjuer med sammanlagt åtta personer som på olika sätt kan sättas i relation till... (More)
Expatriate är en gränsöverskridande identitet i dagens globala samhälle som förknippas med en tillfällig arbetsposition utomlands. Den kritik som riktats mot begreppet, att det är ett begrepp reserverat för Vita västerlänningar, går i linje med en postkolonial teoretisk strävan att problematisera de begrepp och språkliga gränsdragningar som används i den globala diskursen.
Uppsatsens syfte är att analysera de diskurser som finns gällande begreppet expatriate i en postkolonial kontext. Detta för att uppmärksamma de kategorier som samverkar till att upprätthålla postkoloniala maktrelationer och på så sätt verka för förändring. Empirin utgörs av sju intervjuer med sammanlagt åtta personer som på olika sätt kan sättas i relation till begreppet expatriate. Analysen utförs med kritisk diskursanalys som teori och metod samt en postkolonial teoribildning som kompletterande teoretisk ansats.
Diskursanalysen visar två diskurser: den denotativa, färglösa diskursen samt den konnotativa, Vita diskursen. De faktorer som verkar inkluderande för att innefattas av begreppstillhörigheten expatriate är ’tillfällig migration’, främst för att ’arbeta’ och ’tjäna mer pengar’ än hemma. Det som skiljer den denotativa och konnotativa diskursen är ’Vithet’ som inkluderande faktor för den konnotativa diskursen samt att ’en ökad inkomst’ ersätts av en ’upplevd höginkomstklass’. Den sociala kod som möjliggör den konnotativa diskursens gränsdragning till andra kategorier tolkas därmed ur ett postkolonialt perspektiv där det dominerande sättet att se på ’the West and the Rest’ blir tydligt. Begreppet expatriate och den transivitet som visas till tidigare kolonialstyre samt Ras och Vithet upprätthåller maktrelationer som baseras på bland annat just hudfärg, Ras och klass även efter avkolonialisering och självständighet. Den hegemoni som går att urskilja i den konnotativa diskursen visar även hur en rasmaktsordning, där Vithet överordnas, upprätthålls genom social praktik. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlqvist, Emma LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
expatriate, postkolonialism, kritisk diskursanalys, Vithet, Malaysia
language
Swedish
id
8881118
date added to LUP
2016-06-17 09:48:50
date last changed
2016-06-17 09:48:50
@misc{8881118,
 abstract   = {Expatriate är en gränsöverskridande identitet i dagens globala samhälle som förknippas med en tillfällig arbetsposition utomlands. Den kritik som riktats mot begreppet, att det är ett begrepp reserverat för Vita västerlänningar, går i linje med en postkolonial teoretisk strävan att problematisera de begrepp och språkliga gränsdragningar som används i den globala diskursen. 
	Uppsatsens syfte är att analysera de diskurser som finns gällande begreppet expatriate i en postkolonial kontext. Detta för att uppmärksamma de kategorier som samverkar till att upprätthålla postkoloniala maktrelationer och på så sätt verka för förändring. Empirin utgörs av sju intervjuer med sammanlagt åtta personer som på olika sätt kan sättas i relation till begreppet expatriate. Analysen utförs med kritisk diskursanalys som teori och metod samt en postkolonial teoribildning som kompletterande teoretisk ansats.	
	Diskursanalysen visar två diskurser: den denotativa, färglösa diskursen samt den konnotativa, Vita diskursen. De faktorer som verkar inkluderande för att innefattas av begreppstillhörigheten expatriate är ’tillfällig migration’, främst för att ’arbeta’ och ’tjäna mer pengar’ än hemma. Det som skiljer den denotativa och konnotativa diskursen är ’Vithet’ som inkluderande faktor för den konnotativa diskursen samt att ’en ökad inkomst’ ersätts av en ’upplevd höginkomstklass’. Den sociala kod som möjliggör den konnotativa diskursens gränsdragning till andra kategorier tolkas därmed ur ett postkolonialt perspektiv där det dominerande sättet att se på ’the West and the Rest’ blir tydligt. Begreppet expatriate och den transivitet som visas till tidigare kolonialstyre samt Ras och Vithet upprätthåller maktrelationer som baseras på bland annat just hudfärg, Ras och klass även efter avkolonialisering och självständighet. Den hegemoni som går att urskilja i den konnotativa diskursen visar även hur en rasmaktsordning, där Vithet överordnas, upprätthålls genom social praktik.},
 author    = {Dahlqvist, Emma},
 keyword   = {expatriate,postkolonialism,kritisk diskursanalys,Vithet,Malaysia},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Everyone seems to be white…” En kritisk diskursanalys av begreppet expatriate i en postkolonial kontext},
 year     = {2016},
}