Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rektorers handlingsutrymme: Antingen hittar vi en väg, eller så gör vi en. En kvalitativ studie om rektorers tolkningar av sitt rättsliga handlingsutrymme.

Bukic, Mia LU (2016) RÄSK02 20161
Department of Sociology of Law
Abstract (Swedish)
Rektorer har idag en stor ansvarsroll. Det finns ett regelverk med diverse skollagar, direktiv och läroplaner. Dock finns det ett brett spektrum av handlingsutrymme och handlingsmöjligheter att handla inom ramen av lagar. Problemhantering av vardagsvåld och vidtagande av disciplinära åtgärder är ett återkommande inslag i en rektors dagliga arbete. ”Rektorers handlingsutrymme: Antingen hittar vi en väg eller så gör vi en” är en studie vars syfte är att undersöka hur rektorer i en kommun i Region Syd väljer att tolka sitt rättsliga handlingsutrymme med grövre skolvåld som bakgrund utifrån sociologen Micheal Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater. Frågeställningarna som uppsatsen har behandlat är vilka tolkningar av begreppet handlingsutrymme... (More)
Rektorer har idag en stor ansvarsroll. Det finns ett regelverk med diverse skollagar, direktiv och läroplaner. Dock finns det ett brett spektrum av handlingsutrymme och handlingsmöjligheter att handla inom ramen av lagar. Problemhantering av vardagsvåld och vidtagande av disciplinära åtgärder är ett återkommande inslag i en rektors dagliga arbete. ”Rektorers handlingsutrymme: Antingen hittar vi en väg eller så gör vi en” är en studie vars syfte är att undersöka hur rektorer i en kommun i Region Syd väljer att tolka sitt rättsliga handlingsutrymme med grövre skolvåld som bakgrund utifrån sociologen Micheal Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater. Frågeställningarna som uppsatsen har behandlat är vilka tolkningar av begreppet handlingsutrymme görs inom respektive skola, hur använder sig rektorerna av sitt handlingsutrymme för att hålla skolvåldet nere samt om resurser är en faktor som kan påverka handlingsutrymmet. För att utforska och vidare besvara dessa frågor har en kvalitativ forskningsmetod använts. Fyra stycken intervjuer som var av semi-strukturerad design genomfördes med rektorer från en kommun i Region Syd. Frågeställningarna som uppsatsen har behandlat har besvarats och redovisats under slutsats. Resultatet har analyserats och diskuterats utifrån teorin om gräsrotsbyråkrater och tidigare forskning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bukic, Mia LU
supervisor
organization
course
RÄSK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
gräsrotsbyråkrati, skolvåld, rektor, skoljuridik, handlingsutrymme, rättssociologi
language
Swedish
id
8881349
date added to LUP
2016-06-17 10:53:42
date last changed
2016-06-17 10:53:42
@misc{8881349,
 abstract   = {Rektorer har idag en stor ansvarsroll. Det finns ett regelverk med diverse skollagar, direktiv och läroplaner. Dock finns det ett brett spektrum av handlingsutrymme och handlingsmöjligheter att handla inom ramen av lagar. Problemhantering av vardagsvåld och vidtagande av disciplinära åtgärder är ett återkommande inslag i en rektors dagliga arbete. ”Rektorers handlingsutrymme: Antingen hittar vi en väg eller så gör vi en” är en studie vars syfte är att undersöka hur rektorer i en kommun i Region Syd väljer att tolka sitt rättsliga handlingsutrymme med grövre skolvåld som bakgrund utifrån sociologen Micheal Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater. Frågeställningarna som uppsatsen har behandlat är vilka tolkningar av begreppet handlingsutrymme görs inom respektive skola, hur använder sig rektorerna av sitt handlingsutrymme för att hålla skolvåldet nere samt om resurser är en faktor som kan påverka handlingsutrymmet. För att utforska och vidare besvara dessa frågor har en kvalitativ forskningsmetod använts. Fyra stycken intervjuer som var av semi-strukturerad design genomfördes med rektorer från en kommun i Region Syd. Frågeställningarna som uppsatsen har behandlat har besvarats och redovisats under slutsats. Resultatet har analyserats och diskuterats utifrån teorin om gräsrotsbyråkrater och tidigare forskning.},
 author    = {Bukic, Mia},
 keyword   = {gräsrotsbyråkrati,skolvåld,rektor,skoljuridik,handlingsutrymme,rättssociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rektorers handlingsutrymme: Antingen hittar vi en väg, eller så gör vi en. En kvalitativ studie om rektorers tolkningar av sitt rättsliga handlingsutrymme.},
 year     = {2016},
}