Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ledtidsreduktion från ämnesmaterial till monterad värmeväxlare

Eklind, Anders LU and Johnsson, Jacob LU (2016) MMTM01 20161
Production and Materials Engineering
Abstract (Swedish)
Titel: Ledtidsreduktion från ämnesmaterial till monterad värmeväxlare
Författare: Anders Eklind & Jacob Johnsson
Handledare: Jan‐Eric Ståhl, Professor vid Industriell produktion, Lunds tekniska högskola, Fredrik Schultheiss, Doktor vid Industriell produktion, Lunds Tekniska Högskola.
Bakgrund: Orderingången för värmeväxlare ur kylsortimentet minskar idag med 15‐25 procent för varje extra veckas leveranstid över målbilden på 4 veckor. Vid leveranstid på 8‐10 veckor är orderingången nästintill obefintlig.
Frågeställning: Vilka möjligheter har Alfa Laval att reducera ledtiden för svetsade kassetter till kylsortimentet och vilka förändringar bör genomföras för att minska ledtiden?
Innehåll: I arbetet kartläggs ett produktionsflöde på... (More)
Titel: Ledtidsreduktion från ämnesmaterial till monterad värmeväxlare
Författare: Anders Eklind & Jacob Johnsson
Handledare: Jan‐Eric Ståhl, Professor vid Industriell produktion, Lunds tekniska högskola, Fredrik Schultheiss, Doktor vid Industriell produktion, Lunds Tekniska Högskola.
Bakgrund: Orderingången för värmeväxlare ur kylsortimentet minskar idag med 15‐25 procent för varje extra veckas leveranstid över målbilden på 4 veckor. Vid leveranstid på 8‐10 veckor är orderingången nästintill obefintlig.
Frågeställning: Vilka möjligheter har Alfa Laval att reducera ledtiden för svetsade kassetter till kylsortimentet och vilka förändringar bör genomföras för att minska ledtiden?
Innehåll: I arbetet kartläggs ett produktionsflöde på Alfa Laval där förbättringsförslag ges för att minska ledtiden.
Metod: Genomgående metodik genom arbetet har varit Six Sigma DMAIC. Både kvalitativ och kvantitativ data har samlats in för analyser.
Avgränsningar: Arbetet avgränsas till flödet från CP‐fabriken till Ref‐montaget på Alfa Laval Lund AB.
Resultat: Förändringsförslagen minskar systemledtiden med 4 dagar för kassettyperna M10BW och MK15BW samt minskar totala antalet pallplatser i lager. Rekommendationen att studera hela flöden och inte suboptimera bidrar till sänkt ledtid. Förslagen medför även minskad lagerhållningskostnad på grund av reducerat kassettlager samt reducerad ledtid.
Nyckelord: Ledtidsreduktion, Lean, Six Sigma, DMAIC (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Genom att följa Six Sigma-metoden DMAIC har vi analyserat och minskat en ledtid i produktionen på Alfa Laval AB i Lund. Genom arbetet har vi visat att DMAIC är en relevant metod för att sänka ledtider i producerande företag. Arbetet har lett till en minskad ledtid med nästan en arbetsvecka.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eklind, Anders LU and Johnsson, Jacob LU
supervisor
organization
alternative title
Lead time reduction from coil to complete heat exchanger
course
MMTM01 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Ledtidsreduktion, Lean, Six Sigma, DMAIC
report number
LUTMDN(TMMV-5279)1-68/2016
language
Swedish
id
8881564
date added to LUP
2016-06-21 13:22:26
date last changed
2016-06-21 13:22:26
@misc{8881564,
 abstract   = {Titel: Ledtidsreduktion från ämnesmaterial till monterad värmeväxlare 
Författare: Anders Eklind & Jacob Johnsson 
Handledare: Jan‐Eric Ståhl, Professor vid Industriell produktion, Lunds tekniska högskola, Fredrik Schultheiss, Doktor vid Industriell produktion, Lunds Tekniska Högskola. 
Bakgrund: Orderingången för värmeväxlare ur kylsortimentet minskar idag med 15‐25 procent för varje extra veckas leveranstid över målbilden på 4 veckor. Vid leveranstid på 8‐10 veckor är orderingången nästintill obefintlig. 
Frågeställning: Vilka möjligheter har Alfa Laval att reducera ledtiden för svetsade kassetter till kylsortimentet och vilka förändringar bör genomföras för att minska ledtiden? 
Innehåll: I arbetet kartläggs ett produktionsflöde på Alfa Laval där förbättringsförslag ges för att minska ledtiden. 
Metod: Genomgående metodik genom arbetet har varit Six Sigma DMAIC. Både kvalitativ och kvantitativ data har samlats in för analyser. 
Avgränsningar: Arbetet avgränsas till flödet från CP‐fabriken till Ref‐montaget på Alfa Laval Lund AB. 
Resultat: Förändringsförslagen minskar systemledtiden med 4 dagar för kassettyperna M10BW och MK15BW samt minskar totala antalet pallplatser i lager. Rekommendationen att studera hela flöden och inte suboptimera bidrar till sänkt ledtid. Förslagen medför även minskad lagerhållningskostnad på grund av reducerat kassettlager samt reducerad ledtid. 
Nyckelord: Ledtidsreduktion, Lean, Six Sigma, DMAIC},
 author    = {Eklind, Anders and Johnsson, Jacob},
 keyword   = {Ledtidsreduktion,Lean,Six Sigma,DMAIC},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ledtidsreduktion från ämnesmaterial till monterad värmeväxlare},
 year     = {2016},
}