Advanced

Ledtidsreduktion från ämnesmaterial till monterad värmeväxlare

Eklind, Anders LU and Johnsson, Jacob LU (2016) MMTM01 20161
Production and Materials Engineering
Abstract (Swedish)
Titel: Ledtidsreduktion från ämnesmaterial till monterad värmeväxlare
Författare: Anders Eklind & Jacob Johnsson
Handledare: Jan‐Eric Ståhl, Professor vid Industriell produktion, Lunds tekniska högskola, Fredrik Schultheiss, Doktor vid Industriell produktion, Lunds Tekniska Högskola.
Bakgrund: Orderingången för värmeväxlare ur kylsortimentet minskar idag med 15‐25 procent för varje extra veckas leveranstid över målbilden på 4 veckor. Vid leveranstid på 8‐10 veckor är orderingången nästintill obefintlig.
Frågeställning: Vilka möjligheter har Alfa Laval att reducera ledtiden för svetsade kassetter till kylsortimentet och vilka förändringar bör genomföras för att minska ledtiden?
Innehåll: I arbetet kartläggs ett produktionsflöde på... (More)
Titel: Ledtidsreduktion från ämnesmaterial till monterad värmeväxlare
Författare: Anders Eklind & Jacob Johnsson
Handledare: Jan‐Eric Ståhl, Professor vid Industriell produktion, Lunds tekniska högskola, Fredrik Schultheiss, Doktor vid Industriell produktion, Lunds Tekniska Högskola.
Bakgrund: Orderingången för värmeväxlare ur kylsortimentet minskar idag med 15‐25 procent för varje extra veckas leveranstid över målbilden på 4 veckor. Vid leveranstid på 8‐10 veckor är orderingången nästintill obefintlig.
Frågeställning: Vilka möjligheter har Alfa Laval att reducera ledtiden för svetsade kassetter till kylsortimentet och vilka förändringar bör genomföras för att minska ledtiden?
Innehåll: I arbetet kartläggs ett produktionsflöde på Alfa Laval där förbättringsförslag ges för att minska ledtiden.
Metod: Genomgående metodik genom arbetet har varit Six Sigma DMAIC. Både kvalitativ och kvantitativ data har samlats in för analyser.
Avgränsningar: Arbetet avgränsas till flödet från CP‐fabriken till Ref‐montaget på Alfa Laval Lund AB.
Resultat: Förändringsförslagen minskar systemledtiden med 4 dagar för kassettyperna M10BW och MK15BW samt minskar totala antalet pallplatser i lager. Rekommendationen att studera hela flöden och inte suboptimera bidrar till sänkt ledtid. Förslagen medför även minskad lagerhållningskostnad på grund av reducerat kassettlager samt reducerad ledtid.
Nyckelord: Ledtidsreduktion, Lean, Six Sigma, DMAIC (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Genom att följa Six Sigma-metoden DMAIC har vi analyserat och minskat en ledtid i produktionen på Alfa Laval AB i Lund. Genom arbetet har vi visat att DMAIC är en relevant metod för att sänka ledtider i producerande företag. Arbetet har lett till en minskad ledtid med nästan en arbetsvecka.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eklind, Anders LU and Johnsson, Jacob LU
supervisor
organization
alternative title
Lead time reduction from coil to complete heat exchanger
course
MMTM01 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Ledtidsreduktion, Lean, Six Sigma, DMAIC
report number
LUTMDN(TMMV-5279)1-68/2016
language
Swedish
id
8881564
date added to LUP
2016-06-21 13:22:26
date last changed
2016-06-21 13:22:26
@misc{8881564,
 abstract   = {Titel: Ledtidsreduktion från ämnesmaterial till monterad värmeväxlare 
Författare: Anders Eklind & Jacob Johnsson 
Handledare: Jan‐Eric Ståhl, Professor vid Industriell produktion, Lunds tekniska högskola, Fredrik Schultheiss, Doktor vid Industriell produktion, Lunds Tekniska Högskola. 
Bakgrund: Orderingången för värmeväxlare ur kylsortimentet minskar idag med 15‐25 procent för varje extra veckas leveranstid över målbilden på 4 veckor. Vid leveranstid på 8‐10 veckor är orderingången nästintill obefintlig. 
Frågeställning: Vilka möjligheter har Alfa Laval att reducera ledtiden för svetsade kassetter till kylsortimentet och vilka förändringar bör genomföras för att minska ledtiden? 
Innehåll: I arbetet kartläggs ett produktionsflöde på Alfa Laval där förbättringsförslag ges för att minska ledtiden. 
Metod: Genomgående metodik genom arbetet har varit Six Sigma DMAIC. Både kvalitativ och kvantitativ data har samlats in för analyser. 
Avgränsningar: Arbetet avgränsas till flödet från CP‐fabriken till Ref‐montaget på Alfa Laval Lund AB. 
Resultat: Förändringsförslagen minskar systemledtiden med 4 dagar för kassettyperna M10BW och MK15BW samt minskar totala antalet pallplatser i lager. Rekommendationen att studera hela flöden och inte suboptimera bidrar till sänkt ledtid. Förslagen medför även minskad lagerhållningskostnad på grund av reducerat kassettlager samt reducerad ledtid. 
Nyckelord: Ledtidsreduktion, Lean, Six Sigma, DMAIC},
 author    = {Eklind, Anders and Johnsson, Jacob},
 keyword   = {Ledtidsreduktion,Lean,Six Sigma,DMAIC},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ledtidsreduktion från ämnesmaterial till monterad värmeväxlare},
 year     = {2016},
}