Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Terrorismens ekonomiska konsekvenser - Utländska terrorattentats effekter på Stockholmsbörsen

Carlén, Oscar LU and Kjellström, Carl-Adam LU (2016) NEKH03 20161
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker terrorattentats inverkan på den svenska finansiella marknaden. Effekterna studeras genom att granska avkastningen på Stockholmsbörsen i samband med ett terrorattentat. Studien begränsas till att undersöka de kortsiktiga effekterna av nio terrorattentat i OECD länder, där vi exkluderar terrorattentat som inträffat i Sverige. Med utgångspunkt i den effektiva marknadshypotesen finner vi att avkastningen på Stockholmsbörsen i samband med terrorattentat avviker från den normala avkastningen, vilket innebär att marknaden reagerar på den nya informationen. Studien finner att det uppkommer en negativ abnormal avkastning på attentatsdagen, som följs av en motreaktion dagen efter. Våra test visar att 50 % av den abnormala... (More)
Denna uppsats undersöker terrorattentats inverkan på den svenska finansiella marknaden. Effekterna studeras genom att granska avkastningen på Stockholmsbörsen i samband med ett terrorattentat. Studien begränsas till att undersöka de kortsiktiga effekterna av nio terrorattentat i OECD länder, där vi exkluderar terrorattentat som inträffat i Sverige. Med utgångspunkt i den effektiva marknadshypotesen finner vi att avkastningen på Stockholmsbörsen i samband med terrorattentat avviker från den normala avkastningen, vilket innebär att marknaden reagerar på den nya informationen. Studien finner att det uppkommer en negativ abnormal avkastning på attentatsdagen, som följs av en motreaktion dagen efter. Våra test visar att 50 % av den abnormala negativa avkastningen från attentatsdagen återhämtas redan dagen efter. För att undersöka effekten av terrorattentat på Stockholmsbörsen använder vi deskriptiv statistik, en händelsestudie och ett antal fördjupande statistiska test. Händelsestudier används traditionellt som ett test av halvstark effektivitet. Syftet med denna uppsats är emellertid inte att testa för halvstark effektivitet, men en händelsestudie anses väl anpassande för att analysera terrorattentats effekter på den finansiella marknaden. Händelsestudien görs genom att använda ett tvådagars händelsefönster för att mäta om avkastningen på Stockholmsbörsen avviker från den normala avkastningen. Den normala avkastningen baseras på en beräkningsperiod om 120 dagar före händelsefönstret och 80 dagar efter händelsefönstret. Data som används i uppsatsen tas från Thomson Datastream. För att nyansera vår undersökning diskuterar vi, utöver teorin om marknadseffektivitet, även resultaten utifrån relevanta beteendeekonomiska teorier. Terrorattentat riktar sig främst mot civila mål, och det mänskliga perspektivet anses därför viktigt att ha i åtanke. Vi finner att den negativa korrelationen, mellan abnormal avkastning dag 1 och abnorma avkastning dag 0, troligen uppstår till följd av att marknaden övervärderar de negativa effekterna av ett terrorattentat. Utfallet kan därför ses som en överreaktion. (Less)
Popular Abstract
This paper examines the impact of terror attacks on the return of the Swedish financial markets. This is conducted by studying the Stockholm stock exchange. The study is confined to examine the short-term effect of nine terror attacks in OECD countries, where attacks in Sweden is excluded. By using the efficient market hypothesis this paper finds that the reaction on the Stockholm stock exchange differs from the normal return, meaning that the market reacts to the new information. This study finds that there is an abnormal negative return on the day of the attacks, followed by a counter reaction the day after. The testing of the recovery finds that 50 % of the abnormal negative return from the day of the attack is recovered the next day.... (More)
This paper examines the impact of terror attacks on the return of the Swedish financial markets. This is conducted by studying the Stockholm stock exchange. The study is confined to examine the short-term effect of nine terror attacks in OECD countries, where attacks in Sweden is excluded. By using the efficient market hypothesis this paper finds that the reaction on the Stockholm stock exchange differs from the normal return, meaning that the market reacts to the new information. This study finds that there is an abnormal negative return on the day of the attacks, followed by a counter reaction the day after. The testing of the recovery finds that 50 % of the abnormal negative return from the day of the attack is recovered the next day. To examine the effect of terror attacks on the Stockholm stock exchange we use descriptive statistics, an event study and further statistical testing. The event study is traditionally used to test for semi strong market efficiency. While the purpose of this paper is not to test semi strong market efficiency, an event study is suitable to analyse the effect of terror attacks on the financial markets. The event study is conducted by using a two-day event window to measure the return on the Stockholm stock exchange to see if the return is abnormal compared to the normal return. The normal return is based on an estimation window of 120 days before the event window and 80 days after the event window. The data used in this paper is taken from Thomson Datastream. To analyse the results of our examination, and to give alternative explanations, we discuss the results from relevant theories of behavioural economics. Terror attacks mainly targets civilians, and thus we find that it is important to take the human perspective into account. We find that the negative correlation may be due to an overvaluation of the negative economic effect of a terror attacks, and thus the outcome can be a case of overreaction on the market. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlén, Oscar LU and Kjellström, Carl-Adam LU
supervisor
organization
course
NEKH03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Terrorism, Terrorattentat, Händelsestudie, Marknadseffektivitet, Överreaktion
language
Swedish
id
8881619
date added to LUP
2016-06-23 12:56:17
date last changed
2016-06-23 12:56:17
@misc{8881619,
 abstract   = {Denna uppsats undersöker terrorattentats inverkan på den svenska finansiella marknaden. Effekterna studeras genom att granska avkastningen på Stockholmsbörsen i samband med ett terrorattentat. Studien begränsas till att undersöka de kortsiktiga effekterna av nio terrorattentat i OECD länder, där vi exkluderar terrorattentat som inträffat i Sverige. Med utgångspunkt i den effektiva marknadshypotesen finner vi att avkastningen på Stockholmsbörsen i samband med terrorattentat avviker från den normala avkastningen, vilket innebär att marknaden reagerar på den nya informationen. Studien finner att det uppkommer en negativ abnormal avkastning på attentatsdagen, som följs av en motreaktion dagen efter. Våra test visar att 50 % av den abnormala negativa avkastningen från attentatsdagen återhämtas redan dagen efter. För att undersöka effekten av terrorattentat på Stockholmsbörsen använder vi deskriptiv statistik, en händelsestudie och ett antal fördjupande statistiska test. Händelsestudier används traditionellt som ett test av halvstark effektivitet. Syftet med denna uppsats är emellertid inte att testa för halvstark effektivitet, men en händelsestudie anses väl anpassande för att analysera terrorattentats effekter på den finansiella marknaden. Händelsestudien görs genom att använda ett tvådagars händelsefönster för att mäta om avkastningen på Stockholmsbörsen avviker från den normala avkastningen. Den normala avkastningen baseras på en beräkningsperiod om 120 dagar före händelsefönstret och 80 dagar efter händelsefönstret. Data som används i uppsatsen tas från Thomson Datastream. För att nyansera vår undersökning diskuterar vi, utöver teorin om marknadseffektivitet, även resultaten utifrån relevanta beteendeekonomiska teorier. Terrorattentat riktar sig främst mot civila mål, och det mänskliga perspektivet anses därför viktigt att ha i åtanke. Vi finner att den negativa korrelationen, mellan abnormal avkastning dag 1 och abnorma avkastning dag 0, troligen uppstår till följd av att marknaden övervärderar de negativa effekterna av ett terrorattentat. Utfallet kan därför ses som en överreaktion.},
 author    = {Carlén, Oscar and Kjellström, Carl-Adam},
 keyword   = {Terrorism,Terrorattentat,Händelsestudie,Marknadseffektivitet,Överreaktion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Terrorismens ekonomiska konsekvenser - Utländska terrorattentats effekter på Stockholmsbörsen},
 year     = {2016},
}