Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hälsofrämjande eller en hälsorisk...

Hansson, Camilla LU (2016) SOCK04 20161
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
I denna undersökning som är en kvalitativ studie har jag intervjuat undersköterskor, där syftet är att få en djupare förståelse för deras psykosociala arbetsmiljö. Jag vill även undersöka deras upplevelse av om enhetschefen har någon inverkan på hur deras psykosociala arbetsmiljö ser ut. Fyra personer arbetar inom äldrevården och har sin enhetschef i samma hus och tre arbetar inom psykiatrin med en enhetschef som har sitt kontor i en annan del av staden. Vård och omsorgspersonal tillhör en grupp som enligt undersökningar (Försäkringskassan, 2014) har en hög sjukfrånvaro, vilket ligger till grund för min studie. Den psykosociala miljön handlar om samspelet mellan individer, där varje individ har sina egna förutsättningar och strategier för... (More)
I denna undersökning som är en kvalitativ studie har jag intervjuat undersköterskor, där syftet är att få en djupare förståelse för deras psykosociala arbetsmiljö. Jag vill även undersöka deras upplevelse av om enhetschefen har någon inverkan på hur deras psykosociala arbetsmiljö ser ut. Fyra personer arbetar inom äldrevården och har sin enhetschef i samma hus och tre arbetar inom psykiatrin med en enhetschef som har sitt kontor i en annan del av staden. Vård och omsorgspersonal tillhör en grupp som enligt undersökningar (Försäkringskassan, 2014) har en hög sjukfrånvaro, vilket ligger till grund för min studie. Den psykosociala miljön handlar om samspelet mellan individer, där varje individ har sina egna förutsättningar och strategier för att hantera sin tillvaro. Mitt empiriska material analyserar jag utifrån sociologen Aaron Antonovskys (2005) begrepp KASAM och sociologen Erving Goffmans (2014) (1970) dramaturgiska perspektiv.
I min analys framkommer det att samtliga intervjupersoner anser att hur relationen till enhetschefen ser ut, är viktig för hur de upplever sin arbetsmiljö. Något som skiljer de två arbetsställena åt är, att personalen på äldreboendet upplever sin psykosociala arbetsmiljö och sin relation till enhetschefen som positivare än personalen ifrån psykiatriboendet. Personalen på äldreboendet upplever även en hög KASAM i motsats till personalen på psykiatriboendet. Huruvida det beror på enhetschefens närvaro eller inte är svårt att avgöra, då den psykosociala arbetsmiljön påverkas av många fler faktorer än de som undersökts i denna studie. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Camilla LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Psykosocial arbetsmiljö, undersköterskor, ledarskap, KASAM, dramaturgi
language
Swedish
id
8881631
date added to LUP
2016-06-17 09:50:16
date last changed
2016-06-17 09:50:16
@misc{8881631,
 abstract   = {I denna undersökning som är en kvalitativ studie har jag intervjuat undersköterskor, där syftet är att få en djupare förståelse för deras psykosociala arbetsmiljö. Jag vill även undersöka deras upplevelse av om enhetschefen har någon inverkan på hur deras psykosociala arbetsmiljö ser ut. Fyra personer arbetar inom äldrevården och har sin enhetschef i samma hus och tre arbetar inom psykiatrin med en enhetschef som har sitt kontor i en annan del av staden. Vård och omsorgspersonal tillhör en grupp som enligt undersökningar (Försäkringskassan, 2014) har en hög sjukfrånvaro, vilket ligger till grund för min studie. Den psykosociala miljön handlar om samspelet mellan individer, där varje individ har sina egna förutsättningar och strategier för att hantera sin tillvaro. Mitt empiriska material analyserar jag utifrån sociologen Aaron Antonovskys (2005) begrepp KASAM och sociologen Erving Goffmans (2014) (1970) dramaturgiska perspektiv. 
I min analys framkommer det att samtliga intervjupersoner anser att hur relationen till enhetschefen ser ut, är viktig för hur de upplever sin arbetsmiljö. Något som skiljer de två arbetsställena åt är, att personalen på äldreboendet upplever sin psykosociala arbetsmiljö och sin relation till enhetschefen som positivare än personalen ifrån psykiatriboendet. Personalen på äldreboendet upplever även en hög KASAM i motsats till personalen på psykiatriboendet. Huruvida det beror på enhetschefens närvaro eller inte är svårt att avgöra, då den psykosociala arbetsmiljön påverkas av många fler faktorer än de som undersökts i denna studie.},
 author    = {Hansson, Camilla},
 keyword   = {Psykosocial arbetsmiljö,undersköterskor,ledarskap,KASAM,dramaturgi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hälsofrämjande eller en hälsorisk...},
 year     = {2016},
}