Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Världsarvet Hälsingegårdar, vegetationsbrand och varsam klimatanpassning -Gammelgården och Bommars idag och i ett framtida klimat - en geografisk riskanalys

Linder, Sofie LU (2016) MVEM30 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
Decorated Farmhouses of Hälsingland is one of Sweden’s fifteen World Heritages. Climate change impacts affect the sites in different ways. Cycles of drought can result in increased risk of fire in areas surrounding settlement and the cultural heritage. During the fire in Västmanland in 2014 the World Heritage site of Engelsbergs Ironwork were in danger and became water bombed.
The incident at Engelsbergs Ironwork initiated this study; a climate change adaptation risk tool were developed with the aim of investigating buildings at risk and vulnerabilities of forest fires today and in future climate. This study described and assessed two decorated farmhouses; Gammelgården and Bommars.
The forest fire adaptation tool for built cultural... (More)
Decorated Farmhouses of Hälsingland is one of Sweden’s fifteen World Heritages. Climate change impacts affect the sites in different ways. Cycles of drought can result in increased risk of fire in areas surrounding settlement and the cultural heritage. During the fire in Västmanland in 2014 the World Heritage site of Engelsbergs Ironwork were in danger and became water bombed.
The incident at Engelsbergs Ironwork initiated this study; a climate change adaptation risk tool were developed with the aim of investigating buildings at risk and vulnerabilities of forest fires today and in future climate. This study described and assessed two decorated farmhouses; Gammelgården and Bommars.
The forest fire adaptation tool for built cultural heritage is based on statistics of local forest fires where a GIS analysis provided knowledge of fires and the cause of them occurring. Local, historic knowledge and information of vulnerabilities were gathered and collected in a participatory form with the management during observations at the farmhouse sites. Two climate scenarios, RCP4.5 and RCP8.5, were analyzed in a local extreme value assessment which provided information of future forest fire hazards.
The result showed that the recommendations of adapting to future forest fire hazards is networking with surrounding actors of vulnerable activities and collaboration with local fire and rescue service in Ljusdal municipality. The study suggested that traditional measures can be implemented in the natural surroundings of the heritages to both increase the resilience against fires and provide strengthened cultural values with mire haymaking, fire birch and traditional forestry. At Gammelgården fires caused by campfires and lightning occurred and measures through information is required at campfire spots; also creation of future fire resilience in the surroundings with a mire haymaking plan. At Bommars nearby fires caused by train brakes recommends measures with reduced speed during drought; also because of the farmhouse surrounding fir forest the measure of fire birch can supply resilience against future firestorms. Traditional forestry is recommended at both sights. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Vegetationsbrandrisker i området av
Gammelgården & Bommars
klimatanpassning och varsamma åtgärder

Kulturmiljövården är i behov av metoder för klimatanpassning för att säkra kulturarvet inför dagens och framtidens klimatpåverkan. Ett förändrat klimat kommer innebära kraftigare och mer omfattande bränder som utsätter bebyggelse i allt större utsträckning. Studien analyserar två gårdar inom världsarvet Hälsingegårdar; Gammelgården och Bommars och deras utsatthet för vegetationsbränder. Studien utvecklar en metod för att analysera utsatthet för vegetationsbränder och föreslår förebyggande åtgärder samt klimatanpassningar som upprättas utifrån funna risker i gårdarnas förvaltnings- och aktörsperspektiv.

Klimatanpassningsverktygets metod... (More)
Vegetationsbrandrisker i området av
Gammelgården & Bommars
klimatanpassning och varsamma åtgärder

Kulturmiljövården är i behov av metoder för klimatanpassning för att säkra kulturarvet inför dagens och framtidens klimatpåverkan. Ett förändrat klimat kommer innebära kraftigare och mer omfattande bränder som utsätter bebyggelse i allt större utsträckning. Studien analyserar två gårdar inom världsarvet Hälsingegårdar; Gammelgården och Bommars och deras utsatthet för vegetationsbränder. Studien utvecklar en metod för att analysera utsatthet för vegetationsbränder och föreslår förebyggande åtgärder samt klimatanpassningar som upprättas utifrån funna risker i gårdarnas förvaltnings- och aktörsperspektiv.

Klimatanpassningsverktygets metod innebär;
• Litteraturstudier om risker och den specifika kulturmiljön
• Observationer med intervjuer: grova riskanalyser utförs och anpassningar exemplifieras
• GIS-analyser över brandorsaker
• Lokala extremvärdesanalyser över det framtida klimatet
• Riskanalyser/riskvärderingar
• Åtgärder och klimatanpassningar

Studien visar att Gammelgården och Bommars är med mycket låg sannolikhet utsatta för vegetationsbränder både idag och i ett framtida klimat. Den låga sannolikheten beror på att gårdarna tidigare inte varit utsatta för vegetationsbränder. Världsarvet Engelsbergsbruk utsattes för branden i Västmanland 2014. Utifrån brandincidenten är platsen mer benägen att brinna i framtiden. I studiens riskanalys är Engelsbergsbruk med; låg sannolikhet, utsatt för vegetationsbränder idag och med; medelhög sannolikhet, utsatt för vegetationsbränder i ett framtida klimat. Förebyggande åtgärder är rekommenderade vid både Gammelgården och Bommars då gårdarna bär på höga kulturvärden som innebär mycket stora konsekvenser om de går förlorade.

Genom observationer i förvaltningsperspektivet vid Gammelgården framgår att de främsta riskerna i omgivningen är blixtnedslag och avsaknad av mänsklig närvaro. Vid Gammelgården finns en historia och tradition med myrslåtter och bondeskog, åtgärderna är rekommenderade att återinföras som brandrefugiala miljöer. Vid Bommars framgår att de främsta riskerna är mänskliga aktiviteter och en ökad risk för utveckling av flygbränder i omkringliggande granskogar i framtiden. Vid Bommars finns en tradition med omgivande brandbjörkar och bondeskog, åtgärderna rekommenderas att upprätthållas även i framtiden vid Bommars.

I GIS-analyser över brandorsaker i aktörsperspektivet framgår att Gammelgården är utsatt för vegetationsbränder orsakade av blixtnedslag och lägereldar. Riktade åtgärder är installering av åskledare på Gammelgården och att Ljusdals kommun inför informativa åtgärder vid lägereldsplatser. Vid Bommars framgår att omkringliggande bränder är orsakade av gnistor från tågbromsning och okända uppkomster. Riktade åtgärder kan utföras av Trafikverket genom sänkt hastighet för passerande tåg under perioder av torka och informativa åtgärder i Letsbo. Det rekommenderas att införa en krishanteringsplan inom båda förvaltningar i samarbete med länsstyrelsen, räddningstjänsten i Ljusdal och brandorsakande aktörer.

Förslaget är en metod där identifikation för utsatthet för vegetationsbränder utförs med en riskanalys över bebyggelse som riskerar att utsättas för vegetationsbränder idag och i ett framtida klimat. Metoden kan användas av kommuner och länsstyrelser samt på nationell nivå. Förvaltningen inom Engelsbergsbruk bör upprätta klimatanpassningsverktyget och en krishanteringsplan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Linder, Sofie LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
risk analysis, climate change adaptation, cultural heritage, climate change, forest fire, Decorated farmhouses of Hälsingland
language
English
id
8881700
date added to LUP
2016-06-16 12:28:26
date last changed
2016-06-16 12:28:26
@misc{8881700,
 abstract   = {Decorated Farmhouses of Hälsingland is one of Sweden’s fifteen World Heritages. Climate change impacts affect the sites in different ways. Cycles of drought can result in increased risk of fire in areas surrounding settlement and the cultural heritage. During the fire in Västmanland in 2014 the World Heritage site of Engelsbergs Ironwork were in danger and became water bombed.
	The incident at Engelsbergs Ironwork initiated this study; a climate change adaptation risk tool were developed with the aim of investigating buildings at risk and vulnerabilities of forest fires today and in future climate. This study described and assessed two decorated farmhouses; Gammelgården and Bommars. 
	The forest fire adaptation tool for built cultural heritage is based on statistics of local forest fires where a GIS analysis provided knowledge of fires and the cause of them occurring. Local, historic knowledge and information of vulnerabilities were gathered and collected in a participatory form with the management during observations at the farmhouse sites. Two climate scenarios, RCP4.5 and RCP8.5, were analyzed in a local extreme value assessment which provided information of future forest fire hazards.
	The result showed that the recommendations of adapting to future forest fire hazards is networking with surrounding actors of vulnerable activities and collaboration with local fire and rescue service in Ljusdal municipality. The study suggested that traditional measures can be implemented in the natural surroundings of the heritages to both increase the resilience against fires and provide strengthened cultural values with mire haymaking, fire birch and traditional forestry. At Gammelgården fires caused by campfires and lightning occurred and measures through information is required at campfire spots; also creation of future fire resilience in the surroundings with a mire haymaking plan. At Bommars nearby fires caused by train brakes recommends measures with reduced speed during drought; also because of the farmhouse surrounding fir forest the measure of fire birch can supply resilience against future firestorms. Traditional forestry is recommended at both sights.},
 author    = {Linder, Sofie},
 keyword   = {risk analysis,climate change adaptation,cultural heritage,climate change,forest fire,Decorated farmhouses of Hälsingland},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Världsarvet Hälsingegårdar, vegetationsbrand och varsam klimatanpassning -Gammelgården och Bommars idag och i ett framtida klimat - en geografisk riskanalys},
 year     = {2016},
}