Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Öppen offentlig data - Hinder och utmaningar som offentlig sektor upplever i samband öppen datapublicering

Semere, Johannes LU (2016) SYSK02 20161
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Den offentliga sektorn genererar och tillhandahåller stora mängder data. Denna data menade EU-kommissionen redan på 90-talet kunna leda till stora ekonomiska och sociala värden om den kunde utnyttjas för kommersiella ändamål. Detta värde skulle realiseras genom det s.k. PSI-direktivet, vilket ledde till att Sverige 2010 implementerade sin första PSI-Lag. Inom ramen för PSI-data har agendan om öppen data vuxit fram globalt sedan 2009, vilket innebär att den offentliga sektorn bör publicera sina data i öppna, maskinläsbara format utan restriktion för kommersiellt vidareutnyttjande. Dock har arbetet med öppen data många gånger visat sig vara komplext då många faktorer måste beaktas, däribland de lagar som råder för datautlämnande, men också... (More)
Den offentliga sektorn genererar och tillhandahåller stora mängder data. Denna data menade EU-kommissionen redan på 90-talet kunna leda till stora ekonomiska och sociala värden om den kunde utnyttjas för kommersiella ändamål. Detta värde skulle realiseras genom det s.k. PSI-direktivet, vilket ledde till att Sverige 2010 implementerade sin första PSI-Lag. Inom ramen för PSI-data har agendan om öppen data vuxit fram globalt sedan 2009, vilket innebär att den offentliga sektorn bör publicera sina data i öppna, maskinläsbara format utan restriktion för kommersiellt vidareutnyttjande. Dock har arbetet med öppen data många gånger visat sig vara komplext då många faktorer måste beaktas, däribland de lagar som råder för datautlämnande, men också den kunskap och resurser som krävs för datahantering. Mätningar för publicerade öppna dataset visar att Sverige hamnar efter. Denna uppsats ämnar genom en kvantitativ metodundersökning kartlägga hur och vad för hinder och utmaningar som svenska myndigheter och kommuner upplever med öppen data och som därmed hämmar framgången. Resultatet visar att det är främst en brist på policy och politiskt ledningsstöd, samt begränsade resurser i form av ekonomiska och personella som upplevs vara den största utmaningen. Resultaten visar också en övervägande låg förståelse för öppen data i den offentliga sektorn vilket kan kopplas samman med den begränsade kompetensen för öppen datahantering. En vidare slutsats är också att komplexiteten av öppen data måste beaktas på politisk nivå samtidigt som det måste hittas lösningar för de hinder och utmaningar som möts för att värdet av den öppna datan skall kunna realiseras (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Semere, Johannes LU
supervisor
organization
course
SYSK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Öppen data, offentlig sektor, utmaningar, hinder, PSI-Lagen
report number
INF16-026
language
Swedish
id
8881728
date added to LUP
2016-06-23 09:59:24
date last changed
2016-09-21 13:46:00
@misc{8881728,
 abstract   = {Den offentliga sektorn genererar och tillhandahåller stora mängder data. Denna data menade EU-kommissionen redan på 90-talet kunna leda till stora ekonomiska och sociala värden om den kunde utnyttjas för kommersiella ändamål. Detta värde skulle realiseras genom det s.k. PSI-direktivet, vilket ledde till att Sverige 2010 implementerade sin första PSI-Lag. Inom ramen för PSI-data har agendan om öppen data vuxit fram globalt sedan 2009, vilket innebär att den offentliga sektorn bör publicera sina data i öppna, maskinläsbara format utan restriktion för kommersiellt vidareutnyttjande. Dock har arbetet med öppen data många gånger visat sig vara komplext då många faktorer måste beaktas, däribland de lagar som råder för datautlämnande, men också den kunskap och resurser som krävs för datahantering. Mätningar för publicerade öppna dataset visar att Sverige hamnar efter. Denna uppsats ämnar genom en kvantitativ metodundersökning kartlägga hur och vad för hinder och utmaningar som svenska myndigheter och kommuner upplever med öppen data och som därmed hämmar framgången. Resultatet visar att det är främst en brist på policy och politiskt ledningsstöd, samt begränsade resurser i form av ekonomiska och personella som upplevs vara den största utmaningen. Resultaten visar också en övervägande låg förståelse för öppen data i den offentliga sektorn vilket kan kopplas samman med den begränsade kompetensen för öppen datahantering. En vidare slutsats är också att komplexiteten av öppen data måste beaktas på politisk nivå samtidigt som det måste hittas lösningar för de hinder och utmaningar som möts för att värdet av den öppna datan skall kunna realiseras},
 author    = {Semere, Johannes},
 keyword   = {Öppen data,offentlig sektor,utmaningar,hinder,PSI-Lagen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Öppen offentlig data - Hinder och utmaningar som offentlig sektor upplever i samband öppen datapublicering},
 year     = {2016},
}