Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Människan – den svagaste länken inom informationssäkerhet

Christensson, Christoffer LU and Olsson, Markus LU (2016) SYSK02 20161
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Människans roll inom IS kan ofta falla till glömska inom organisationer som besitter en hög teknisk medvetenhet. Då utvecklingen av tekniska lösningar sker i explosionsartad takt blir möjligheten för användaren att hänga med mindre för varje ny funktion. Säkerhetsmedveten-het är därmed en fråga som bör diskuteras och göras mer aktuell inom organisationer idag då litteratur påvisar att det inte finns ett tillräckligt djup av förståelse inom detta ämne.
Vår utgångspunkt har varit att bilda en förståelse för vilka faktorer som bidrar till att människan blir ansedd att vara den svagaste länken när det kommer till informationssäkerhet. Detta har gjorts genom att vi utfört fyra intervjuer hos tre olika organisationer. Samtliga organisationer... (More)
Människans roll inom IS kan ofta falla till glömska inom organisationer som besitter en hög teknisk medvetenhet. Då utvecklingen av tekniska lösningar sker i explosionsartad takt blir möjligheten för användaren att hänga med mindre för varje ny funktion. Säkerhetsmedveten-het är därmed en fråga som bör diskuteras och göras mer aktuell inom organisationer idag då litteratur påvisar att det inte finns ett tillräckligt djup av förståelse inom detta ämne.
Vår utgångspunkt har varit att bilda en förståelse för vilka faktorer som bidrar till att människan blir ansedd att vara den svagaste länken när det kommer till informationssäkerhet. Detta har gjorts genom att vi utfört fyra intervjuer hos tre olika organisationer. Samtliga organisationer hade antingen en designerad person eller avdelning som aktivt arbetade med att för-stärka säkerhetsmedvetenhet. Den stora utmaningen för organisationerna ligger i att få samt-liga inom organisationen att utgå från samma perspektiv när det gäller informationssäkerhet.
Slutsatserna vi kommit fram till grundar sig i att organisationer har en avdelning eller ansvarig för att hantera informationssäkerheten och sprida säkerhetsmedvetenhet. Det ständiga problemet är dock användarna som finns spridda inom organisationerna i sin helhet, de kan be-sitta en medvetenhet kring informationssäkerhet men ändå välja att inte följa de policys som är etablerade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Christensson, Christoffer LU and Olsson, Markus LU
supervisor
organization
course
SYSK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Etik, Informationssäkerhet, Säkerhetsmedvetenhet, Människan, Öppenhet
report number
INF16-019
language
Swedish
id
8881730
date added to LUP
2016-06-23 13:08:47
date last changed
2016-06-23 13:08:47
@misc{8881730,
 abstract   = {Människans roll inom IS kan ofta falla till glömska inom organisationer som besitter en hög teknisk medvetenhet. Då utvecklingen av tekniska lösningar sker i explosionsartad takt blir möjligheten för användaren att hänga med mindre för varje ny funktion. Säkerhetsmedveten-het är därmed en fråga som bör diskuteras och göras mer aktuell inom organisationer idag då litteratur påvisar att det inte finns ett tillräckligt djup av förståelse inom detta ämne.
Vår utgångspunkt har varit att bilda en förståelse för vilka faktorer som bidrar till att människan blir ansedd att vara den svagaste länken när det kommer till informationssäkerhet. Detta har gjorts genom att vi utfört fyra intervjuer hos tre olika organisationer. Samtliga organisationer hade antingen en designerad person eller avdelning som aktivt arbetade med att för-stärka säkerhetsmedvetenhet. Den stora utmaningen för organisationerna ligger i att få samt-liga inom organisationen att utgå från samma perspektiv när det gäller informationssäkerhet. 
Slutsatserna vi kommit fram till grundar sig i att organisationer har en avdelning eller ansvarig för att hantera informationssäkerheten och sprida säkerhetsmedvetenhet. Det ständiga problemet är dock användarna som finns spridda inom organisationerna i sin helhet, de kan be-sitta en medvetenhet kring informationssäkerhet men ändå välja att inte följa de policys som är etablerade.},
 author    = {Christensson, Christoffer and Olsson, Markus},
 keyword   = {Etik,Informationssäkerhet,Säkerhetsmedvetenhet,Människan,Öppenhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Människan – den svagaste länken inom informationssäkerhet},
 year     = {2016},
}