Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Riskanalys: Faror och risker med p-piller bestående av Ethinylestradiol (EE2) och Estradiol (E2) i Helge å

Grandin, Carolina LU (2016) MVEK02 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
During the 90’s intersex individuals was found among fish downstream sewage treatment plants, this was found to be due to estrogens in the water. Today we know that one of the largest contributors of the effects on fish is 17a-ethinylestradiol (EE2). EE2 is a synthetic estrogen used in contraceptive pills and is one of the most used pharmaceuticals in the world. In addition to intersex EE2 also generates elevated levels of vitellogenin, altered gene expression and behavior change. These effects are also produced by estradiol (E2), a natural estrogen. The effects are induced at sub-ng/l with slightly higher concentrations for E2 compared to EE2, therefore E2 is consider more environmental friendly compared to EE2.
In this study the two... (More)
During the 90’s intersex individuals was found among fish downstream sewage treatment plants, this was found to be due to estrogens in the water. Today we know that one of the largest contributors of the effects on fish is 17a-ethinylestradiol (EE2). EE2 is a synthetic estrogen used in contraceptive pills and is one of the most used pharmaceuticals in the world. In addition to intersex EE2 also generates elevated levels of vitellogenin, altered gene expression and behavior change. These effects are also produced by estradiol (E2), a natural estrogen. The effects are induced at sub-ng/l with slightly higher concentrations for E2 compared to EE2, therefore E2 is consider more environmental friendly compared to EE2.
In this study the two substances E2 and EE2 were compared and determined if they represent any risk to a river in Scania (Helge river) through an environmental risk assessment. The environmental risk assessment was performed by the guideline on the environmental risk assessment of medicinal products for human use mead by European Medicines Agency. To determine if E2 is more environmental friendly compared to EE2, the dose of EE2 was changed towards E2.
This study shows that E2 and EE2 today do not represent a risk for Helge River. It mainly depends on the high dilution of Helge River and the many industries connected to the sewage treatment plant. The result shows that E2 is not more environmental friendly compared to EE2 in contraceptives, due to the higher amount E2 (1-3 mg) in the pills compared to EE2 (20-30 µg). The most cost-effective solution to the negative effects on aquatic organisms due to EE2 and E2 is to not prescribe contraceptive consisting of estrogen. The alternative is to rebuild the treatment plants to remove the estrogens from the wastewater but it is more expensive. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Fiskar i Helge å går på p-piller, vilka risker och faror medför det?
När fiskar exponeras för östrogena ämnen som finns i p-piller blir de tvåkönade. P-piller kan bestå av två östrogener, där det naturliga hormonet estradiol (E2) marknadsförs som det miljövänliga alternativet. Denna studie har kommit fram till att det är falsk marknadsföring då E2 inte är miljövänligare än det syntetiska hormonet 17αethinylestradiol (EE2).
I studien genomfördes en riskanalys på ämnena E2 och EE2, de aktiva substanserna i p-piller, i Helge å. Ämnena jämfördes och resultatet indikerar att E2 inte är miljövänligare än EE2, trots dess marknadsföring. För att om man använder samma mängd E2 som EE2 är sannolikheten att E2 överstiger tillåtna koncentrationen... (More)
Fiskar i Helge å går på p-piller, vilka risker och faror medför det?
När fiskar exponeras för östrogena ämnen som finns i p-piller blir de tvåkönade. P-piller kan bestå av två östrogener, där det naturliga hormonet estradiol (E2) marknadsförs som det miljövänliga alternativet. Denna studie har kommit fram till att det är falsk marknadsföring då E2 inte är miljövänligare än det syntetiska hormonet 17αethinylestradiol (EE2).
I studien genomfördes en riskanalys på ämnena E2 och EE2, de aktiva substanserna i p-piller, i Helge å. Ämnena jämfördes och resultatet indikerar att E2 inte är miljövänligare än EE2, trots dess marknadsföring. För att om man använder samma mängd E2 som EE2 är sannolikheten att E2 överstiger tillåtna koncentrationen i Helge å för att inte orsaka negativa effekter på fiskar är 2,2 % men endast 0,3 % för EE2. Anledningen till att E2 utgör en större risk i vattendrag är att mängden aktivsubstans är 2 tiopotenser högre än i EE2. Studien konstaterade att med dagens förtäring utgör varken E2 eller EE2 en risk i Helge å. För att risken att E2 och EE2 påverkar fiskar negativt är 0,1 % respektive 0,3 %. Dock är risken i analysen undersattad då endast en utsläppskälla användes med det är fler reningsverk som släpper ut avloppsvatten i Helge å. EE2 även finns i p-plåster och p-ring och E2 utsöndras naturligt av både män och kvinnor och detta har exkluderats ur studien. D
Studier utförda på alla kontinenter har kommit fram till att de östrogena ämnena E2 och EE2 finns i vattendrag, inklusive i Sverige. Båda ämnena är med på EU:s lista över ämnen som ska övervakas då de har en stor miljöpåverkan. Idag använder ca 619 000 svenska kvinnor p-piller. Det syntetiska hormonet 17αethinylestradiol (EE2) var fram till 2012 det enda östrogenet som fanns i p-piller. EE2 orsakar bland annat tvåkönighet, beteendeförändringar och kraftigt nedsatt reproduktionsförmåga hos fiskar. Det ledde till att det lanserades ett nytt p-piller bestående av det naturliga hormonet E2. E2 anses som det miljövänliga alternativet då det krävs högre koncentrationer i vattnet för att orsaka samma negativa effekt som EE2. Kommer man inte till rätta med problemet med östrogena ämnen i vattendrag så är det troligt att fiskpopulationen kollapsar och försvinner. Det skulle med föra stora förluster i fiskenäringen, rekreation men även biologisk mångfald.
För att komma till rätta med problemet med östrogener i vattendrag kom studien fram till två lösningar. Den enklaste och mest kostnadseffektiva lösningen är att skriva ut hormonfria preventivmedel. Det andra alternativet är att bygga om reningsverken så att de inte bara renar vattnet från kväve och fosfor utan även från läkemedelsrester, det är dock ett betydligare dyrare alternativ.
Riskanalysen genomfördes efter European Medicines Agency (EMA) riktlinjer för miljöriskbedömningar för läkemedel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grandin, Carolina LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Risk, p-piller, EE2, E2, Helge å
language
Swedish
id
8881808
date added to LUP
2016-06-16 12:22:44
date last changed
2016-06-16 12:22:44
@misc{8881808,
 abstract   = {During the 90’s intersex individuals was found among fish downstream sewage treatment plants, this was found to be due to estrogens in the water. Today we know that one of the largest contributors of the effects on fish is 17a-ethinylestradiol (EE2). EE2 is a synthetic estrogen used in contraceptive pills and is one of the most used pharmaceuticals in the world. In addition to intersex EE2 also generates elevated levels of vitellogenin, altered gene expression and behavior change. These effects are also produced by estradiol (E2), a natural estrogen. The effects are induced at sub-ng/l with slightly higher concentrations for E2 compared to EE2, therefore E2 is consider more environmental friendly compared to EE2. 
In this study the two substances E2 and EE2 were compared and determined if they represent any risk to a river in Scania (Helge river) through an environmental risk assessment. The environmental risk assessment was performed by the guideline on the environmental risk assessment of medicinal products for human use mead by European Medicines Agency. To determine if E2 is more environmental friendly compared to EE2, the dose of EE2 was changed towards E2.
This study shows that E2 and EE2 today do not represent a risk for Helge River. It mainly depends on the high dilution of Helge River and the many industries connected to the sewage treatment plant. The result shows that E2 is not more environmental friendly compared to EE2 in contraceptives, due to the higher amount E2 (1-3 mg) in the pills compared to EE2 (20-30 µg). The most cost-effective solution to the negative effects on aquatic organisms due to EE2 and E2 is to not prescribe contraceptive consisting of estrogen. The alternative is to rebuild the treatment plants to remove the estrogens from the wastewater but it is more expensive.},
 author    = {Grandin, Carolina},
 keyword   = {Risk,p-piller,EE2,E2,Helge å},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Riskanalys: Faror och risker med p-piller bestående av Ethinylestradiol (EE2) och Estradiol (E2) i Helge å},
 year     = {2016},
}