Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Placering av energiskog i Sverige : en GIS-analys

Crafoord, Katarina LU (2016) In Examensarbeten INES NGEK01 20161
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka hur energiskogsodlingar är placerade i landskapet i förhållande till skogsmark, vägar och vatten och hur de fördelar sig mellan olika jordbruksproduktionsområden. Detta med fokus på energiskogssorterna salix, poppel och hybridasp i Sverige under tidsperioden 2000 till 2013. Arbetet baseras dels på en litteraturstudie och dels på GIS-analyser. Studiens resultat presenteras i tabellform och har därefter diskuterats. De slutsatser som kan dras från studien är för det första att arealen energiskogsodlingar i anslutning till skogsmark, väg och vatten inom buffertzonen går det att se en arealminskning från 2000 till 2013. Antalet energiskogsodlingar har ökat i anslutning till skogsmark medan antalet... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka hur energiskogsodlingar är placerade i landskapet i förhållande till skogsmark, vägar och vatten och hur de fördelar sig mellan olika jordbruksproduktionsområden. Detta med fokus på energiskogssorterna salix, poppel och hybridasp i Sverige under tidsperioden 2000 till 2013. Arbetet baseras dels på en litteraturstudie och dels på GIS-analyser. Studiens resultat presenteras i tabellform och har därefter diskuterats. De slutsatser som kan dras från studien är för det första att arealen energiskogsodlingar i anslutning till skogsmark, väg och vatten inom buffertzonen går det att se en arealminskning från 2000 till 2013. Antalet energiskogsodlingar har ökat i anslutning till skogsmark medan antalet odlingar har minskat i anslutning till vägar och vatten. Vidare minskar antal och arealen energiskogsodlingar i de flesta produktionsområdena. Detta innebär att odlingarna blir allt mindre, vilket kan gynna den biologiska mångfalden. Avslutningsvis etableras energiskogsodlingar främst på samma sorts markanvändning, det vill säga spannmåls, vall, träda eller potatis och betor och efter avverkning återgår markanvändningen till någon av dessa kategorier. (Less)
Abstract
The purpose of the study was to analyze the location of energy forest plantation in relation to rivers, forests, roads and production areas. Focusing on the energy forest Willow, Populous and Aspen in Sweden between 2000 and 2013. The method used in this study consisted of a literature study and a GIS-analysis. The results are presented in tables and later on discussed. The conclusions of the study are that the area of energy forest plantations in conjunction with forests, roads and waters within the buffer zone has decreased between 2000 and 2013. The amount of energy forest plantations in conjunction with forests has increased. Additionally the amount has decreased in conjunction with roads and waters. Furthermore a decrease is... (More)
The purpose of the study was to analyze the location of energy forest plantation in relation to rivers, forests, roads and production areas. Focusing on the energy forest Willow, Populous and Aspen in Sweden between 2000 and 2013. The method used in this study consisted of a literature study and a GIS-analysis. The results are presented in tables and later on discussed. The conclusions of the study are that the area of energy forest plantations in conjunction with forests, roads and waters within the buffer zone has decreased between 2000 and 2013. The amount of energy forest plantations in conjunction with forests has increased. Additionally the amount has decreased in conjunction with roads and waters. Furthermore a decrease is identified for the amount and area of energy forest plantations in most of the production areas. This means that the plantations are becoming smaller, which can benefit biodiversity. Finally the study shows that the plantations mainly return to the previous land use, i.e. grain, forage, fallow, potatoes and beets, after harvesting. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Crafoord, Katarina LU
supervisor
organization
course
NGEK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hybridasp, Poppel, Salix, energiskog, Sverige, GIS-analys, Physical Geography and Ecosystem Science
publication/series
Examensarbeten INES
report number
382
language
Swedish
additional info
Extern handledare: Lena Niemi Hjulfors, Jordbruksverket
id
8881883
date added to LUP
2016-06-20 15:23:31
date last changed
2016-06-20 15:23:31
@misc{8881883,
 abstract   = {The purpose of the study was to analyze the location of energy forest plantation in relation to rivers, forests, roads and production areas. Focusing on the energy forest Willow, Populous and Aspen in Sweden between 2000 and 2013. The method used in this study consisted of a literature study and a GIS-analysis. The results are presented in tables and later on discussed. The conclusions of the study are that the area of energy forest plantations in conjunction with forests, roads and waters within the buffer zone has decreased between 2000 and 2013. The amount of energy forest plantations in conjunction with forests has increased. Additionally the amount has decreased in conjunction with roads and waters. Furthermore a decrease is identified for the amount and area of energy forest plantations in most of the production areas. This means that the plantations are becoming smaller, which can benefit biodiversity. Finally the study shows that the plantations mainly return to the previous land use, i.e. grain, forage, fallow, potatoes and beets, after harvesting.},
 author    = {Crafoord, Katarina},
 keyword   = {Hybridasp,Poppel,Salix,energiskog,Sverige,GIS-analys,Physical Geography and Ecosystem Science},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten INES},
 title    = {Placering av energiskog i Sverige : en GIS-analys},
 year     = {2016},
}