Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kooperativ Hyresrätt - En användbar upplåtelseform för ökad nyproduktion i Sverige

Lunderup, Erik LU (2016) In TVBP VBEM01 20161
Construction Management
Abstract (Swedish)
Den svenska bostadsmarknaden står idag inför oanade prövningar. En ständig befolkningsökning och höjda priser på bostäder försvårar för vissa segment. Nyproduktionstakten de senaste åren ha inte varit vad som önskats, och flertalet fastighetsbolag har svårt att få ihop sina kalkyler. År 2002 lagstadgades en ny upplåtelseform i Sverige,
kooperativ hyresrätt, med förhoppning att kunna få fart på nyproduktionen för vissa annars utsatta segment. Idag finns fortfarande väldigt få
kooperativa hyresrätter och flertalet fastighetsbolag och entreprenörer är osäkra på dess innehåll och kapacitet och ifall den har någon möjlighet att bli en användbar upplåtelseform.
Syftet med examensarbetet är således: “Att få en klar bild vad gäller den... (More)
Den svenska bostadsmarknaden står idag inför oanade prövningar. En ständig befolkningsökning och höjda priser på bostäder försvårar för vissa segment. Nyproduktionstakten de senaste åren ha inte varit vad som önskats, och flertalet fastighetsbolag har svårt att få ihop sina kalkyler. År 2002 lagstadgades en ny upplåtelseform i Sverige,
kooperativ hyresrätt, med förhoppning att kunna få fart på nyproduktionen för vissa annars utsatta segment. Idag finns fortfarande väldigt få
kooperativa hyresrätter och flertalet fastighetsbolag och entreprenörer är osäkra på dess innehåll och kapacitet och ifall den har någon möjlighet att bli en användbar upplåtelseform.
Syftet med examensarbetet är således: “Att få en klar bild vad gäller den kooperativa hyresrätten som upplåtelseform och se hur och om den är
användbar i dagens samhälle”. För att kunna härleda ett svar och en åsikt har ett antal problemställningar formulerats:
• Utreda vad upplåtelseformen kooperativ hyresrätt innebär samt vilka målgrupper och användningsområden den riktas mot.
• Se över vilka risker och möjligheter, både för boende och fastighetsbolag/entreprenörer som finns med kooperativa hyresrätter, samt
eventuella hinder i lagen.
• Identifiera vilka den kooperativa hyresrättens utmärkande egenskaper är gentemot övriga upplåtelseformer, samt dess utvecklingspotential för att bli ett komplement vid nyproduktion i Sverige och öka bostadsbyggandet.
Studien är en deskriptiv undersökning uppbyggd som en kvalitativ intervjustudie med kvalitativa intervjuer för inhämtning av empiri. För att
undersöka innebörden av kooperativa hyresrätter samt det faktum att bara ett urval av Sveriges fastighetsbolag valt att satsa på det blir kvalitativa intervjuer ett lämpligt verktyg att använda. Undersökningen grundas på teoretisk fakta och analys utav den, medan de kvalitativa intervjuerna behövs för att reda ut människors olika uppfattning
om metoden, för att redogöra för varför och om deanvänt formen respektive inte använt den. För att kunna upprätthålla en god trovärdighet och en bredd bland svaren intervjuades ett få till antalet men väl så intressanta individer med olika professionella kopplingar till fastighetsbranschen och kooperativ hyresrätt som upplåtelseform. I intervjuerna gavs
intervjupersonerna stort utrymme att svara för just sin åsikt för att kunna koppla svaren till arbetets syfte och problemställningar, som sedan
analyserades i kombination med framtagen teori för att kunna besvara de uppställda problemställningarna. Den kooperativa hyresrätten kan fungera för ett visst segment, därav främst seniorer i mindre orter, men innebär ett risktagande och ansvarstagande. I likhet med bostadsrätt innebär satsat kapital och självförvaltning alltid en risk. Den största
möjligheten för formen är att fastighetsbolag kan utnyttja hyresmodellen för att få till stånd affärsmässig nyproduktion i mindre orter med annars relativt låga marknadsvärden. Lagen är i behov av en reformering för att fler fördelar ska finnas att väga mot risktagandet. Vad gäller
uppfattningen om formen kan denna förändras genom en ökad kunskapsspridning med konkreta användningsområden för formen. Detta skulle
kunna minska hotet som tros vara särintressenas värderingar. Ett förändrat fokus att inte enbart bygga vad som mest pengar kan tjänas på, utan bygga det som behövs öppnar för att den kooperativa hyresrätten kan få en större betydelse på bostadsmarknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lunderup, Erik LU
supervisor
organization
course
VBEM01 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
publication/series
TVBP
report number
16/5531
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Handledare: Stefan Olander
Examinator: Anne Landin
id
8881958
date added to LUP
2016-09-23 10:45:23
date last changed
2019-10-08 16:50:24
@misc{8881958,
 abstract   = {Den svenska bostadsmarknaden står idag inför oanade prövningar. En ständig befolkningsökning och höjda priser på bostäder försvårar för vissa segment. Nyproduktionstakten de senaste åren ha inte varit vad som önskats, och flertalet fastighetsbolag har svårt att få ihop sina kalkyler. År 2002 lagstadgades en ny upplåtelseform i Sverige,
kooperativ hyresrätt, med förhoppning att kunna få fart på nyproduktionen för vissa annars utsatta segment. Idag finns fortfarande väldigt få
kooperativa hyresrätter och flertalet fastighetsbolag och entreprenörer är osäkra på dess innehåll och kapacitet och ifall den har någon möjlighet att bli en användbar upplåtelseform.
Syftet med examensarbetet är således: “Att få en klar bild vad gäller den kooperativa hyresrätten som upplåtelseform och se hur och om den är
användbar i dagens samhälle”. För att kunna härleda ett svar och en åsikt har ett antal problemställningar formulerats:
• Utreda vad upplåtelseformen kooperativ hyresrätt innebär samt vilka målgrupper och användningsområden den riktas mot.
• Se över vilka risker och möjligheter, både för boende och fastighetsbolag/entreprenörer som finns med kooperativa hyresrätter, samt
eventuella hinder i lagen.
• Identifiera vilka den kooperativa hyresrättens utmärkande egenskaper är gentemot övriga upplåtelseformer, samt dess utvecklingspotential för att bli ett komplement vid nyproduktion i Sverige och öka bostadsbyggandet.
Studien är en deskriptiv undersökning uppbyggd som en kvalitativ intervjustudie med kvalitativa intervjuer för inhämtning av empiri. För att
undersöka innebörden av kooperativa hyresrätter samt det faktum att bara ett urval av Sveriges fastighetsbolag valt att satsa på det blir kvalitativa intervjuer ett lämpligt verktyg att använda. Undersökningen grundas på teoretisk fakta och analys utav den, medan de kvalitativa intervjuerna behövs för att reda ut människors olika uppfattning
om metoden, för att redogöra för varför och om deanvänt formen respektive inte använt den. För att kunna upprätthålla en god trovärdighet och en bredd bland svaren intervjuades ett få till antalet men väl så intressanta individer med olika professionella kopplingar till fastighetsbranschen och kooperativ hyresrätt som upplåtelseform. I intervjuerna gavs
intervjupersonerna stort utrymme att svara för just sin åsikt för att kunna koppla svaren till arbetets syfte och problemställningar, som sedan
analyserades i kombination med framtagen teori för att kunna besvara de uppställda problemställningarna. Den kooperativa hyresrätten kan fungera för ett visst segment, därav främst seniorer i mindre orter, men innebär ett risktagande och ansvarstagande. I likhet med bostadsrätt innebär satsat kapital och självförvaltning alltid en risk. Den största
möjligheten för formen är att fastighetsbolag kan utnyttja hyresmodellen för att få till stånd affärsmässig nyproduktion i mindre orter med annars relativt låga marknadsvärden. Lagen är i behov av en reformering för att fler fördelar ska finnas att väga mot risktagandet. Vad gäller
uppfattningen om formen kan denna förändras genom en ökad kunskapsspridning med konkreta användningsområden för formen. Detta skulle
kunna minska hotet som tros vara särintressenas värderingar. Ett förändrat fokus att inte enbart bygga vad som mest pengar kan tjänas på, utan bygga det som behövs öppnar för att den kooperativa hyresrätten kan få en större betydelse på bostadsmarknaden.},
 author    = {Lunderup, Erik},
 issn     = {1651-0380},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Kooperativ Hyresrätt - En användbar upplåtelseform för ökad nyproduktion i Sverige},
 year     = {2016},
}