Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Väjningsbeteende vid cykelöverfart och cykelpassage

Okrajni, Sebastian (2016)
LTH School of Engineering in Helsingborg
Abstract (Swedish)
Syftet med detta examensarbete är att studera motorfordons väjningsbeteende på cykelöverfarter och –passager och undersöka om väjningsbeteendet är beroende av utformningen. För att undersöka detta har en fältstudie genomförts som innehållit en väjningsstudie och hastighetsmätningar i de utvalda korsningspunkterna. De olika korsningarna skiljer sig i utformning, reglering, cykelflöde eller trafikflöde. Väjningsstudierna genomfördes under två olika tidsperioder, en på morgonen med högre cykelflöde och en på eftermiddagen med lägre cykelflöde, för att undersöka om väjningsbeteendet påverkas av cykelflödet. Väjningsstudien visar att väjningsbenägenheten är högre i de upphöjda cykelöverfarterna än i cykelpassagerna. Andelen motorfordon som... (More)
Syftet med detta examensarbete är att studera motorfordons väjningsbeteende på cykelöverfarter och –passager och undersöka om väjningsbeteendet är beroende av utformningen. För att undersöka detta har en fältstudie genomförts som innehållit en väjningsstudie och hastighetsmätningar i de utvalda korsningspunkterna. De olika korsningarna skiljer sig i utformning, reglering, cykelflöde eller trafikflöde. Väjningsstudierna genomfördes under två olika tidsperioder, en på morgonen med högre cykelflöde och en på eftermiddagen med lägre cykelflöde, för att undersöka om väjningsbeteendet påverkas av cykelflödet. Väjningsstudien visar att väjningsbenägenheten är högre i de upphöjda cykelöverfarterna än i cykelpassagerna. Andelen motorfordon som lämnar företräde i de olika korsningspunkterna är 97 % på Exercisgatan, 98 % på Celsiusgatan, 100 % på Döbelnsgatan, 90 % på Ehrensvärdsgatan, 56 % på Östra Förstadsgatan, 84 % på Ystadvägen och 34 % på Mellanhedsgatan. Studien visar även att väjningsbenägenheten påverkades av cykelflödet. I fem av sju korsningspunkter blev andelen motorfordon som lämnar företräde lägre när cykelflödet minskade. Resultatet av denna studie tyder på att väjningsbenägenheten bland motorfordon ökar då dessa är skyldiga att lämna företräde för cyklister, då cykelöverfarten eller –passagen är upphöjd och då cykelflödet är stort. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Okrajni, Sebastian
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
cykel, cykelöverfart, cykelpassage, upphöjd överfart, väjningsbeteende, framkomlighet
language
Swedish
id
8882010
date added to LUP
2016-06-16 04:07:38
date last changed
2018-10-18 10:33:32
@misc{8882010,
 abstract   = {Syftet med detta examensarbete är att studera motorfordons väjningsbeteende på cykelöverfarter och –passager och undersöka om väjningsbeteendet är beroende av utformningen. För att undersöka detta har en fältstudie genomförts som innehållit en väjningsstudie och hastighetsmätningar i de utvalda korsningspunkterna. De olika korsningarna skiljer sig i utformning, reglering, cykelflöde eller trafikflöde. Väjningsstudierna genomfördes under två olika tidsperioder, en på morgonen med högre cykelflöde och en på eftermiddagen med lägre cykelflöde, för att undersöka om väjningsbeteendet påverkas av cykelflödet. Väjningsstudien visar att väjningsbenägenheten är högre i de upphöjda cykelöverfarterna än i cykelpassagerna. Andelen motorfordon som lämnar företräde i de olika korsningspunkterna är 97 % på Exercisgatan, 98 % på Celsiusgatan, 100 % på Döbelnsgatan, 90 % på Ehrensvärdsgatan, 56 % på Östra Förstadsgatan, 84 % på Ystadvägen och 34 % på Mellanhedsgatan. Studien visar även att väjningsbenägenheten påverkades av cykelflödet. I fem av sju korsningspunkter blev andelen motorfordon som lämnar företräde lägre när cykelflödet minskade. Resultatet av denna studie tyder på att väjningsbenägenheten bland motorfordon ökar då dessa är skyldiga att lämna företräde för cyklister, då cykelöverfarten eller –passagen är upphöjd och då cykelflödet är stort.},
 author    = {Okrajni, Sebastian},
 keyword   = {cykel,cykelöverfart,cykelpassage,upphöjd överfart,väjningsbeteende,framkomlighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Väjningsbeteende vid cykelöverfart och cykelpassage},
 year     = {2016},
}