Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Historisk Prestation Som Investeringsstrategi - En Studie av den Brittiska Fondmarknaden

Hegnell, Samuel LU and Ydenius, Robert (2016) NEKH02 20161
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Hur en privatinvesterare ska agera för att lyckas generera god avkastning på
fondmarkanden är något som har intresserat många. En strategi för att generera god
avkastning kan vara att investera i de fonder som tidigare år har uppvisat god prestation
och hoppas på att så kallad Persistence of Performance existerar. Denna uppsats ämnar
undersöka om det föreligger en skillnad i investeringsstrategier baserat på historisk hög
respektive låg riskjusterad avkastning.

I denna uppsats undersöks 51 aktiefonder tillgängliga på den brittiska fondmarknaden
mellan åren 2006 och 2015. För att studera vilka fonder som ger en investerare bäst
avkastning utförs tre olika undersökningar baserat på den riskjusterade avkastningen. I
Undersökning 1... (More)
Hur en privatinvesterare ska agera för att lyckas generera god avkastning på
fondmarkanden är något som har intresserat många. En strategi för att generera god
avkastning kan vara att investera i de fonder som tidigare år har uppvisat god prestation
och hoppas på att så kallad Persistence of Performance existerar. Denna uppsats ämnar
undersöka om det föreligger en skillnad i investeringsstrategier baserat på historisk hög
respektive låg riskjusterad avkastning.

I denna uppsats undersöks 51 aktiefonder tillgängliga på den brittiska fondmarknaden
mellan åren 2006 och 2015. För att studera vilka fonder som ger en investerare bäst
avkastning utförs tre olika undersökningar baserat på den riskjusterade avkastningen. I
Undersökning 1 och 2 konstrueras två olika portföljer baserat på föregående periods
prestation. Undersökning 1 och 2 jämför historiskt högpresterande mot historiskt
lågpresterande fonder. I Undersökning 3 konstrueras en portfölj av de tio fonder som
årligen presterar bäst i föregående år, vilken jämförs mot en slumpgenererad portfölj
bestående av tio olika fonder.

Ingen av undersökningarna lyckas signifikant påvisa att de fonder som tidigare har
presterat dåligt kommer att prestera bra i nästkommande perioder. Undersökningen finner
inte heller att historisk hög prestation genererar fortsatt hög prestation på lång sikt. På kort sikt kan undersökningen visa att det vid vissa tillfällen är gynnsamt att investera
utifrån historiskt hög prestation. Undersökningen har därmed endast funnit svaga bevis
för att det föreligger en skillnad i avkastning baserat på historisk prestation. (Less)
Popular Abstract
How a private investor should act to obtain high return on the fund market is a subject that has been of interest to many. One strategy to gain high returns could be to invest in funds that have performed well in previous years and hope that so-called Persistence of Performance exists. This study aims to investigate if there is a difference in investment strategies based on high and low historical returns respectively.

The study examines 51 different equity funds available for purchase during the period 2006-2015 on the British fund market. To examine which funds provide a private investor with the highest risk adjusted return three different tests are performed, all three based on historical risk adjusted return. In test 1 and 2 two... (More)
How a private investor should act to obtain high return on the fund market is a subject that has been of interest to many. One strategy to gain high returns could be to invest in funds that have performed well in previous years and hope that so-called Persistence of Performance exists. This study aims to investigate if there is a difference in investment strategies based on high and low historical returns respectively.

The study examines 51 different equity funds available for purchase during the period 2006-2015 on the British fund market. To examine which funds provide a private investor with the highest risk adjusted return three different tests are performed, all three based on historical risk adjusted return. In test 1 and 2 two different portfolios are created based on the risk adjusted return of the previous period. In these two tests funds with high historical performance are compared with low performance funds. In test 3 one portfolio containing the top ten highest performing funds each year is compared with a portfolio containing of ten randomly selected funds.

None of the tests can give evidence for low performing funds to perform significantly well in coming periods. Nor does the study find that high performing funds tend to continue to perform well over a longer period. On a shorter time period the study is able to find evidence for high performing funds to continue to perform well and hence work as a favourable investment strategy for an investor. Considering these results the study is only able to find weak evidence of differences in investment strategies based on historical performance. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hegnell, Samuel LU and Ydenius, Robert
supervisor
organization
course
NEKH02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sharpe Ratio, Treynor Measure, Jensen's Alpha, Information Ratio, Persistence of Performance
language
Swedish
id
8882150
date added to LUP
2016-06-22 12:28:12
date last changed
2016-06-22 12:28:12
@misc{8882150,
 abstract   = {Hur en privatinvesterare ska agera för att lyckas generera god avkastning på
fondmarkanden är något som har intresserat många. En strategi för att generera god
avkastning kan vara att investera i de fonder som tidigare år har uppvisat god prestation
och hoppas på att så kallad Persistence of Performance existerar. Denna uppsats ämnar
undersöka om det föreligger en skillnad i investeringsstrategier baserat på historisk hög
respektive låg riskjusterad avkastning.

I denna uppsats undersöks 51 aktiefonder tillgängliga på den brittiska fondmarknaden
mellan åren 2006 och 2015. För att studera vilka fonder som ger en investerare bäst
avkastning utförs tre olika undersökningar baserat på den riskjusterade avkastningen. I
Undersökning 1 och 2 konstrueras två olika portföljer baserat på föregående periods
prestation. Undersökning 1 och 2 jämför historiskt högpresterande mot historiskt
lågpresterande fonder. I Undersökning 3 konstrueras en portfölj av de tio fonder som
årligen presterar bäst i föregående år, vilken jämförs mot en slumpgenererad portfölj
bestående av tio olika fonder.

Ingen av undersökningarna lyckas signifikant påvisa att de fonder som tidigare har
presterat dåligt kommer att prestera bra i nästkommande perioder. Undersökningen finner
inte heller att historisk hög prestation genererar fortsatt hög prestation på lång sikt. På kort sikt kan undersökningen visa att det vid vissa tillfällen är gynnsamt att investera
utifrån historiskt hög prestation. Undersökningen har därmed endast funnit svaga bevis
för att det föreligger en skillnad i avkastning baserat på historisk prestation.},
 author    = {Hegnell, Samuel and Ydenius, Robert},
 keyword   = {Sharpe Ratio,Treynor Measure,Jensen's Alpha,Information Ratio,Persistence of Performance},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Historisk Prestation Som Investeringsstrategi - En Studie av den Brittiska Fondmarknaden},
 year     = {2016},
}