Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Gör om, gör rätt – En fallstudie av Lean Construction i svensk byggproduktion

Svensson, Alexander and Hörström, Erik (2016)
LTH School of Engineering in Helsingborg
Abstract (Swedish)
Svensk byggbransch är idag mycket konkurrensutsatt. Svenska byggföretag pressas av både lokala aktörer men även en ökande andel utländska aktörer. Nya metoder och arbetssätt är ett måste för att öka företagens konkurrenskraft i en mycket prispressad bransch. Ett koncept som cirkulerat i byggindustrin i ett par decennier men som på senare tid implementerats i större utsträckning är Lean. Lean är en effektiviseringsfilosofi, med rötter från japanska Toyotas produktionssystem, som flitigt används i dagens tillverkningsindustri. Grunderna inom Lean handlar om att skapa och effektivisera flöden i produktionen, skapa kundvärde samt att ständigt förbättra sin verksamhet. Byggindustri har andra förutsättningar än tillverkningsindustrin, något som... (More)
Svensk byggbransch är idag mycket konkurrensutsatt. Svenska byggföretag pressas av både lokala aktörer men även en ökande andel utländska aktörer. Nya metoder och arbetssätt är ett måste för att öka företagens konkurrenskraft i en mycket prispressad bransch. Ett koncept som cirkulerat i byggindustrin i ett par decennier men som på senare tid implementerats i större utsträckning är Lean. Lean är en effektiviseringsfilosofi, med rötter från japanska Toyotas produktionssystem, som flitigt används i dagens tillverkningsindustri. Grunderna inom Lean handlar om att skapa och effektivisera flöden i produktionen, skapa kundvärde samt att ständigt förbättra sin verksamhet. Byggindustri har andra förutsättningar än tillverkningsindustrin, något som har lett till ett visst motstånd till att införa konceptet. På den vägen har anpassningen Lean Construction vuxit fram och ingår idag i varierande utsträckning hos de stora svenska byggföretagen. Den här studien har som syfte att undersöka hur långt företag inom den svenska byggindustrin har kommit i arbetet med Lean Construction. I studien identifieras vilka delar av Lean Construction som idag används och hur den skrivna företagspolicyn skiljer sig från arbetet i byggproduktionen. För att kunna jämföra det teoretiska arbetet mot det praktiska görs en fallstudie av NCC som är ett av de största svenska byggföretagen. Fallstudien inkluderar underlag från enkätundersökningar och intervjuer med yrkesarbetare och chefer samt intern dokumentation. Målet med studien är att identifiera väl fungerande arbetsområden för Lean Construction inom ett företag samt att uppmärksamma var inom byggproduktionen det finns brister och potentiella förbättringsområden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Alexander and Hörström, Erik
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lean construction, effektivisering, värdeflöde, kundfokus, förbättringsarbete, slöseri, 5s, just-in-time
language
Swedish
id
8882422
date added to LUP
2016-06-17 04:10:10
date last changed
2018-10-18 10:33:37
@misc{8882422,
 abstract   = {Svensk byggbransch är idag mycket konkurrensutsatt. Svenska byggföretag pressas av både lokala aktörer men även en ökande andel utländska aktörer. Nya metoder och arbetssätt är ett måste för att öka företagens konkurrenskraft i en mycket prispressad bransch. Ett koncept som cirkulerat i byggindustrin i ett par decennier men som på senare tid implementerats i större utsträckning är Lean. Lean är en effektiviseringsfilosofi, med rötter från japanska Toyotas produktionssystem, som flitigt används i dagens tillverkningsindustri. Grunderna inom Lean handlar om att skapa och effektivisera flöden i produktionen, skapa kundvärde samt att ständigt förbättra sin verksamhet. Byggindustri har andra förutsättningar än tillverkningsindustrin, något som har lett till ett visst motstånd till att införa konceptet. På den vägen har anpassningen Lean Construction vuxit fram och ingår idag i varierande utsträckning hos de stora svenska byggföretagen. Den här studien har som syfte att undersöka hur långt företag inom den svenska byggindustrin har kommit i arbetet med Lean Construction. I studien identifieras vilka delar av Lean Construction som idag används och hur den skrivna företagspolicyn skiljer sig från arbetet i byggproduktionen. För att kunna jämföra det teoretiska arbetet mot det praktiska görs en fallstudie av NCC som är ett av de största svenska byggföretagen. Fallstudien inkluderar underlag från enkätundersökningar och intervjuer med yrkesarbetare och chefer samt intern dokumentation. Målet med studien är att identifiera väl fungerande arbetsområden för Lean Construction inom ett företag samt att uppmärksamma var inom byggproduktionen det finns brister och potentiella förbättringsområden.},
 author    = {Svensson, Alexander and Hörström, Erik},
 keyword   = {lean construction,effektivisering,värdeflöde,kundfokus,förbättringsarbete,slöseri,5s,just-in-time},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gör om, gör rätt – En fallstudie av Lean Construction i svensk byggproduktion},
 year     = {2016},
}