Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kliniska beslutstödssystem: Dess effekter på gott och ont

Fouladirad, Sam LU and Cherrug, Alexander (2015) SYSK02 20161
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Informationsteknologi med dess informationssystem har bidragit till att många aspekter i vår
vardag har effektiviserats och förbättrats. Både för privatpersoner och företag. Information har blivit lättare att administrera, tid har sparats och våra dagliga processer har inom många aspekter blivit smartare. Denna studie ämnar illustrera hur informationssystem har bidragit med effekt inom vården. Mer specifikt hur kliniska beslutstödssystem, på engelska clinical decision support systems (CDSS), bidragit med en effekt.

Kvalitativa studier genom intervjuer med sjuksköterskor på fyra olika avdelningar på Skånes Universitetssjukhus (SUS) har utförts. Detta för att ta reda på vilken effekt kliniska beslut- stödssystem som de använder dagligen... (More)
Informationsteknologi med dess informationssystem har bidragit till att många aspekter i vår
vardag har effektiviserats och förbättrats. Både för privatpersoner och företag. Information har blivit lättare att administrera, tid har sparats och våra dagliga processer har inom många aspekter blivit smartare. Denna studie ämnar illustrera hur informationssystem har bidragit med effekt inom vården. Mer specifikt hur kliniska beslutstödssystem, på engelska clinical decision support systems (CDSS), bidragit med en effekt.

Kvalitativa studier genom intervjuer med sjuksköterskor på fyra olika avdelningar på Skånes Universitetssjukhus (SUS) har utförts. Detta för att ta reda på vilken effekt kliniska beslut- stödssystem som de använder dagligen i sina arbetsrutiner har bidragit med. Även om det i vissa fall har påvisats en viss acceptans med systemen har våra empiriska fynd pekat framför allt på ett missnöje i de flesta avdelningar. Något som många tidigare nyhetsartiklar och ve- tenskapliga artiklar inom vården också påpekat. Vidare försöker denna studie förklara varför missnöjet är så stort och vilka faktorer som påverkar CDSS effekter i syfte att fungera som en riktlinje för sjukhus och systemutvecklare gällande hur de ska utforma bättre kliniska besluts- stöd i framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fouladirad, Sam LU and Cherrug, Alexander
supervisor
organization
course
SYSK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kliniska beslutstödssystem, Clinical Decision Support Systems, CDSS, DSS
report number
INF16-053
language
Swedish
id
8882735
date added to LUP
2016-06-27 10:53:49
date last changed
2016-06-27 10:53:49
@misc{8882735,
 abstract   = {Informationsteknologi med dess informationssystem har bidragit till att många aspekter i vår
vardag har effektiviserats och förbättrats. Både för privatpersoner och företag. Information har blivit lättare att administrera, tid har sparats och våra dagliga processer har inom många aspekter blivit smartare. Denna studie ämnar illustrera hur informationssystem har bidragit med effekt inom vården. Mer specifikt hur kliniska beslutstödssystem, på engelska clinical decision support systems (CDSS), bidragit med en effekt.

Kvalitativa studier genom intervjuer med sjuksköterskor på fyra olika avdelningar på Skånes Universitetssjukhus (SUS) har utförts. Detta för att ta reda på vilken effekt kliniska beslut- stödssystem som de använder dagligen i sina arbetsrutiner har bidragit med. Även om det i vissa fall har påvisats en viss acceptans med systemen har våra empiriska fynd pekat framför allt på ett missnöje i de flesta avdelningar. Något som många tidigare nyhetsartiklar och ve- tenskapliga artiklar inom vården också påpekat. Vidare försöker denna studie förklara varför missnöjet är så stort och vilka faktorer som påverkar CDSS effekter i syfte att fungera som en riktlinje för sjukhus och systemutvecklare gällande hur de ska utforma bättre kliniska besluts- stöd i framtiden.},
 author    = {Fouladirad, Sam and Cherrug, Alexander},
 keyword   = {Kliniska beslutstödssystem,Clinical Decision Support Systems,CDSS,DSS},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kliniska beslutstödssystem: Dess effekter på gott och ont},
 year     = {2015},
}