Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Familj, Konjunktur och Region: En studie över vad som ligger bakom kvinnors deltagande i arbetskraften

Edlund, Johanna LU and Berglund, Anna (2016) NEKH01 20161
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Efter finanskrisen 2008 syntes en nedgång i kvinnors relativa arbetskraftstal i förhållande till mäns. En företeelse som tidigare inte observerats. Frågan som väcks är hur detta kommer sig och vad som påverkar kvinnors arbetskraftsdeltagande? Studien undersöker närmare det generella sambandet mellan kvinnors arbetskraftsdeltagande, konjunkturläge och geografisk placering i avsikt att skilja trender från engångsföreteelser. För att göra detta har olika OLS-regressioner genomförts för att påvisa generella samband vad gäller kvinnors arbetskraftsdeltagande, hur konjunkturläge interagerar med detta och slutligen hur region påverkar arbetskraftsdeltagandet. Slutsatsen som går att dra om kvinnors arbetskraftsdeltagande utifrån studien är att de... (More)
Efter finanskrisen 2008 syntes en nedgång i kvinnors relativa arbetskraftstal i förhållande till mäns. En företeelse som tidigare inte observerats. Frågan som väcks är hur detta kommer sig och vad som påverkar kvinnors arbetskraftsdeltagande? Studien undersöker närmare det generella sambandet mellan kvinnors arbetskraftsdeltagande, konjunkturläge och geografisk placering i avsikt att skilja trender från engångsföreteelser. För att göra detta har olika OLS-regressioner genomförts för att påvisa generella samband vad gäller kvinnors arbetskraftsdeltagande, hur konjunkturläge interagerar med detta och slutligen hur region påverkar arbetskraftsdeltagandet. Slutsatsen som går att dra om kvinnors arbetskraftsdeltagande utifrån studien är att de faktorer som ligger till grund för variationen i arbetskraftsdeltagandet i svenska kommuner främst är inkomstnivå, förtidspension, eftergymnasial utbildning och därefter familjebildningsfaktorer. Resultaten har även kunnat urskilja trender och hur konjunktur- och regionspecifika effekter påverkar kvinnors arbetskraftsdeltagande. Slutligen visar studien att kvinnor ökar sitt arbetskraftsdeltagande under lågkonjunktur och att nedgången i samband med finanskrisen 2008 tros vara en övergångsföreteelse. Studien visar även att det finns regionala skillnader där kvinnor i storstäder löper större risk att inte delta i arbetskraften. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edlund, Johanna LU and Berglund, Anna
supervisor
organization
course
NEKH01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsmarknad, arbetskraftsdeltagande, kvinnor, familjebildning, jämställdhet, lågkonjunktur och region.
language
Swedish
id
8882879
date added to LUP
2016-06-21 17:11:12
date last changed
2016-06-21 17:11:12
@misc{8882879,
 abstract   = {{Efter finanskrisen 2008 syntes en nedgång i kvinnors relativa arbetskraftstal i förhållande till mäns. En företeelse som tidigare inte observerats. Frågan som väcks är hur detta kommer sig och vad som påverkar kvinnors arbetskraftsdeltagande? Studien undersöker närmare det generella sambandet mellan kvinnors arbetskraftsdeltagande, konjunkturläge och geografisk placering i avsikt att skilja trender från engångsföreteelser. För att göra detta har olika OLS-regressioner genomförts för att påvisa generella samband vad gäller kvinnors arbetskraftsdeltagande, hur konjunkturläge interagerar med detta och slutligen hur region påverkar arbetskraftsdeltagandet. Slutsatsen som går att dra om kvinnors arbetskraftsdeltagande utifrån studien är att de faktorer som ligger till grund för variationen i arbetskraftsdeltagandet i svenska kommuner främst är inkomstnivå, förtidspension, eftergymnasial utbildning och därefter familjebildningsfaktorer. Resultaten har även kunnat urskilja trender och hur konjunktur- och regionspecifika effekter påverkar kvinnors arbetskraftsdeltagande. Slutligen visar studien att kvinnor ökar sitt arbetskraftsdeltagande under lågkonjunktur och att nedgången i samband med finanskrisen 2008 tros vara en övergångsföreteelse. Studien visar även att det finns regionala skillnader där kvinnor i storstäder löper större risk att inte delta i arbetskraften.}},
 author    = {{Edlund, Johanna and Berglund, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Familj, Konjunktur och Region: En studie över vad som ligger bakom kvinnors deltagande i arbetskraften}},
 year     = {{2016}},
}