Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Industriell produktion av bostäder - En studie om möjligheter till en högre miljöprestanda som möter önskemålen vid marktilldelning i svenska kommuner

Östlund, Cecilia LU (2016) MVEM02 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
Housing today stands for 40 % of Swedens total energy use and therefore the industry has a big environmental impact (Miljömål, 2016a). This is not only an important issue due to the environmental impact, it also has a high importance for the society due to the current housing shortage that is prevailing in Sweden. It is important to find a way to be able to industrialize house building with the lowest possible environmental impact. The purpose of this study is to lower the environmental impact from the housebuilding industry by improving the knowledge regarding performance demands in land allotments. The ambition of this study is to create a deeper understanding for environmental performance at swedish construction companies and how this... (More)
Housing today stands for 40 % of Swedens total energy use and therefore the industry has a big environmental impact (Miljömål, 2016a). This is not only an important issue due to the environmental impact, it also has a high importance for the society due to the current housing shortage that is prevailing in Sweden. It is important to find a way to be able to industrialize house building with the lowest possible environmental impact. The purpose of this study is to lower the environmental impact from the housebuilding industry by improving the knowledge regarding performance demands in land allotments. The ambition of this study is to create a deeper understanding for environmental performance at swedish construction companies and how this performance is affected by the demands from swedish municipalities. The results showes that there is a lack of coordination in swedish authorities that have lead to special requrements on technical specifications set by the municipalities. There is also signs of lack of knowledge in the municipalities regarding land allotment and the demands that they are allowed to carry out towards construction companies. The study proposes a high environmental standard in construction companies that is communicated with transparancy and that is easy to understand. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning

”Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt…”, så lyder riksdagens defintion av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (Miljömål, 2016a). Företag som Boklok är en viktig del av utvecklingen mot en god bebyggd miljö i Sverige. En god vardagsmiljö utgör en av delarna i miljökvalitetsmålet vilket bland annat innefattar ett varierat utbud av bostäder. Genom att leverera prisvärda bostäder med en hög miljöprestanda förbättrar Boklok chanserna för att nå detta mål. (Miljömål, 2016b).

I Sverige har vi idag en stor bostadsbrist som det måste rådas bot på (Boverket, 2012). Industriellt husbyggande är ett steg i rätt riktning för att minska bristen och något som statliga... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning

”Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt…”, så lyder riksdagens defintion av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (Miljömål, 2016a). Företag som Boklok är en viktig del av utvecklingen mot en god bebyggd miljö i Sverige. En god vardagsmiljö utgör en av delarna i miljökvalitetsmålet vilket bland annat innefattar ett varierat utbud av bostäder. Genom att leverera prisvärda bostäder med en hög miljöprestanda förbättrar Boklok chanserna för att nå detta mål. (Miljömål, 2016b).

I Sverige har vi idag en stor bostadsbrist som det måste rådas bot på (Boverket, 2012). Industriellt husbyggande är ett steg i rätt riktning för att minska bristen och något som statliga myndigheter vill främja (SOU 2012:86). En högre miljöprestanda liksom ett effektivare industriellt byggande nås genom tydligare riktlinjer på en övergripande nivå för hela byggbranchen. De specifika kraven inom kommunerna skiljer sig åt och har hittills inte bara försvårat det industriella byggandet, utan också lett till omfattande och kostsamma processer för att anpassa husbyggandet på projektbasis efter varje kommuns önskemål. Då bebyggelsen står för 40 % av Sveriges totala energianvändning har branchens miljöpåverkan en stor betydelse för samhället i ett större perspektiv och är en fråga som vi måste hitta en lösning på snart (Miljömål, 2016a). Det yttersta målet med studien är att minska negativ miljöpåverkan.

Syftet med studien är att identifera till vilken utsträckning kommunala särkrav förekommer idag och varför. Resultatet av studien visar att kommunala särkrav fortfarande förekommer. Det visade också att ställa sådana krav bryter mot 8 kap. 4a § i PBL (SFS 2010:900). Orsaken till kommunala särkrav visade sig till stor del bero på bristande samordning och låg kunskap hos kommunerna. En enkätundersökning som besvarades av svenska kommuner visade att den miljöprestanda som flest kommuner önskade var ett byggföretag som arbetar med hållbarhetsfrågor utan en miljöcertifiering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Östlund, Cecilia LU
supervisor
organization
course
MVEM02 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Industriell produktion av bostäder, miljöprestanda, miljöcertifieringar, kommunala särkrav
language
Swedish
id
8882988
date added to LUP
2016-06-22 09:06:29
date last changed
2016-06-22 09:06:29
@misc{8882988,
 abstract   = {Housing today stands for 40 % of Swedens total energy use and therefore the industry has a big environmental impact (Miljömål, 2016a). This is not only an important issue due to the environmental impact, it also has a high importance for the society due to the current housing shortage that is prevailing in Sweden. It is important to find a way to be able to industrialize house building with the lowest possible environmental impact. The purpose of this study is to lower the environmental impact from the housebuilding industry by improving the knowledge regarding performance demands in land allotments. The ambition of this study is to create a deeper understanding for environmental performance at swedish construction companies and how this performance is affected by the demands from swedish municipalities. The results showes that there is a lack of coordination in swedish authorities that have lead to special requrements on technical specifications set by the municipalities. There is also signs of lack of knowledge in the municipalities regarding land allotment and the demands that they are allowed to carry out towards construction companies. The study proposes a high environmental standard in construction companies that is communicated with transparancy and that is easy to understand.},
 author    = {Östlund, Cecilia},
 keyword   = {Industriell produktion av bostäder,miljöprestanda,miljöcertifieringar,kommunala särkrav},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Industriell produktion av bostäder - En studie om möjligheter till en högre miljöprestanda som möter önskemålen vid marktilldelning i svenska kommuner},
 year     = {2016},
}