Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

High Yield - Avkastning och risker

Egesten, Henrik LU (2016) NEKH02 20161
Department of Economics
Abstract (Swedish)
High yield-obligationer är obligationer med lägre kreditbetyg än andra räntebärande tillgångar som exempelvis investment grade-obligationer. High yield-obligationer ger investerare möjlighet till högre avkastning än obligationer med högre kreditbetyg. Dock har high yield- obligationer generellt sett även högre risk än andra obligationer vilket innebär att risken att förlora det investerade kapitalet är relativt hög.

I denna studie undersöks huruvida amerikanska high yield-obligationer utgivna av företag kan generera riskjusterad överavkastning jämfört med motsvarande investment grade-obligationer. Avkastningen från respektive investering hämtades från två olika index vilka består enbart av high yield- respektive investment... (More)
High yield-obligationer är obligationer med lägre kreditbetyg än andra räntebärande tillgångar som exempelvis investment grade-obligationer. High yield-obligationer ger investerare möjlighet till högre avkastning än obligationer med högre kreditbetyg. Dock har high yield- obligationer generellt sett även högre risk än andra obligationer vilket innebär att risken att förlora det investerade kapitalet är relativt hög.

I denna studie undersöks huruvida amerikanska high yield-obligationer utgivna av företag kan generera riskjusterad överavkastning jämfört med motsvarande investment grade-obligationer. Avkastningen från respektive investering hämtades från två olika index vilka består enbart av high yield- respektive investment grade-obligationer. Dessutom undersöktes vilka faktorer relaterade till den amerikanska ekonomin som påverkar den ackumulerade avkastningen och därmed prisbildningen av high yield-obligationer.

För att jämföra den riskjusterade avkastningen användes Sharpe-kvoter. Resultaten visar att high yield-obligationers index genererade högre riskjusterad avkastning än investment grade- obligationer under den undersökta perioden. Dock genererade inte high yield-obligationernas index signifikant överavkastning jämfört med investment grade-obligationernas index vilket gör att inga slutsatser om skillnader vad gäller riskjusterad avkastning kan dras utifrån studien.

Av de nio faktorer som undersöktes visade endast en variabel signifikant påverkan på avkastningen och det var nettokassaflödet till high yield-fonder. Resultatet visar på likviditetsriskens betydelse för avkastningen på high yield-obligationer. Enligt det använda teoretiska ramverket borde fler variabler kunna påverka avkastningen. Detta kunde dock inte påvisas med regressionsanalys i denna studie.

För att kunna belysa och differentiera risken vid investeringar i high yield-obligationer krävs ytterligare studier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Egesten, Henrik LU
supervisor
organization
course
NEKH02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
High Yield, Obligationer, Investment Grade, Avkastning, Risk
language
Swedish
id
8883008
date added to LUP
2016-06-22 12:29:01
date last changed
2016-06-22 12:29:01
@misc{8883008,
 abstract   = {High yield-obligationer är obligationer med lägre kreditbetyg än andra räntebärande tillgångar som exempelvis investment grade-obligationer. High yield-obligationer ger investerare möjlighet till högre avkastning än obligationer med högre kreditbetyg. Dock har high yield- obligationer generellt sett även högre risk än andra obligationer vilket innebär att risken att förlora det investerade kapitalet är relativt hög.

I denna studie undersöks huruvida amerikanska high yield-obligationer utgivna av företag kan generera riskjusterad överavkastning jämfört med motsvarande investment grade-obligationer. Avkastningen från respektive investering hämtades från två olika index vilka består enbart av high yield- respektive investment grade-obligationer. Dessutom undersöktes vilka faktorer relaterade till den amerikanska ekonomin som påverkar den ackumulerade avkastningen och därmed prisbildningen av high yield-obligationer.

För att jämföra den riskjusterade avkastningen användes Sharpe-kvoter. Resultaten visar att high yield-obligationers index genererade högre riskjusterad avkastning än investment grade- obligationer under den undersökta perioden. Dock genererade inte high yield-obligationernas index signifikant överavkastning jämfört med investment grade-obligationernas index vilket gör att inga slutsatser om skillnader vad gäller riskjusterad avkastning kan dras utifrån studien.

Av de nio faktorer som undersöktes visade endast en variabel signifikant påverkan på avkastningen och det var nettokassaflödet till high yield-fonder. Resultatet visar på likviditetsriskens betydelse för avkastningen på high yield-obligationer. Enligt det använda teoretiska ramverket borde fler variabler kunna påverka avkastningen. Detta kunde dock inte påvisas med regressionsanalys i denna studie.

För att kunna belysa och differentiera risken vid investeringar i high yield-obligationer krävs ytterligare studier.},
 author    = {Egesten, Henrik},
 keyword   = {High Yield,Obligationer,Investment Grade,Avkastning,Risk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {High Yield - Avkastning och risker},
 year     = {2016},
}