Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sambandet mellan företagsledningens aktieinnehav och utdelningspolicy – En studie av den svenska marknaden

Forslund Nilsson, Gabriel LU (2016) NEKH01 20161
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka om svenska börsnoterade företags utdelningspolicy har ett samband med företagslednings aktieinnehav samt jämföra om någon bransch eller cap visar ett större eller mindre samband.

Metoden som används i uppsatsen är en kvantitativ studie. Variabler skapas och introduceras för att undersöka om ett samband finns mellan styrelseägande och utdelningsandel. Denna undersökning utförs genom en regressionsanalys med utgångspunkt i OLS. Studieobjekt i uppsatsen är Stockholmsbörsen. Resultaten från olika aktielistor och branscher jämförs därefter med varandra.

Uppsatsen presenterar resultat som tyder på ett visst negativt samband mellan styrelseägande och utdelningsandel vilket också låg i linje med... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka om svenska börsnoterade företags utdelningspolicy har ett samband med företagslednings aktieinnehav samt jämföra om någon bransch eller cap visar ett större eller mindre samband.

Metoden som används i uppsatsen är en kvantitativ studie. Variabler skapas och introduceras för att undersöka om ett samband finns mellan styrelseägande och utdelningsandel. Denna undersökning utförs genom en regressionsanalys med utgångspunkt i OLS. Studieobjekt i uppsatsen är Stockholmsbörsen. Resultaten från olika aktielistor och branscher jämförs därefter med varandra.

Uppsatsen presenterar resultat som tyder på ett visst negativt samband mellan styrelseägande och utdelningsandel vilket också låg i linje med tidigare forskning. Sambandet visar sig dock endast vara signifikant i ett av de fem objekt som behandlas vilket begränsar möjligheten att i detta fall dra längre gående slutsatser angående den svenska marknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forslund Nilsson, Gabriel LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
OMXS, styrelseägande, principal-agent, Utdelningsandel
language
Swedish
id
8883172
date added to LUP
2016-06-21 17:10:43
date last changed
2016-06-21 17:10:43
@misc{8883172,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka om svenska börsnoterade företags utdelningspolicy har ett samband med företagslednings aktieinnehav samt jämföra om någon bransch eller cap visar ett större eller mindre samband. 

Metoden som används i uppsatsen är en kvantitativ studie. Variabler skapas och introduceras för att undersöka om ett samband finns mellan styrelseägande och utdelningsandel. Denna undersökning utförs genom en regressionsanalys med utgångspunkt i OLS. Studieobjekt i uppsatsen är Stockholmsbörsen. Resultaten från olika aktielistor och branscher jämförs därefter med varandra.

Uppsatsen presenterar resultat som tyder på ett visst negativt samband mellan styrelseägande och utdelningsandel vilket också låg i linje med tidigare forskning. Sambandet visar sig dock endast vara signifikant i ett av de fem objekt som behandlas vilket begränsar möjligheten att i detta fall dra längre gående slutsatser angående den svenska marknaden.},
 author    = {Forslund Nilsson, Gabriel},
 keyword   = {OMXS,styrelseägande,principal-agent,Utdelningsandel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sambandet mellan företagsledningens aktieinnehav och utdelningspolicy – En studie av den svenska marknaden},
 year     = {2016},
}