Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Development of a project planning support tool with user centered design

Lam, Nguyen LU and Huynh, Denhi LU (2016) MAMM01 20161
Ergonomics and Aerosol Technology
Abstract (Swedish)
Idag är planering en essentiell komponent i både den offentliga och den privata sektorn. Ett bra planerad projekt har en högre sannolikhet för att lyckas än ett inte så välplanerad projekt. Men ju större ett projekt är, desto mer tidskrävande är planeringsprocessen.

I detta examensarbete utvecklades ett planeringsverktyg för att hitta en tillräcklig bra konfiguration mellan personer och deluppgifter som utgör ett projekt, baserad på personers kompetens och deluppgifters krav. För att lösa detta implementerades och visualiserades två algoritmer, en för att lösa den kritiska vägen och en genetisk algoritm. Den kritiska vägen algoritmen räknar ut vilka deluppgifter som förskjuter slutdatumet för projektet och den genetiska användes för att... (More)
Idag är planering en essentiell komponent i både den offentliga och den privata sektorn. Ett bra planerad projekt har en högre sannolikhet för att lyckas än ett inte så välplanerad projekt. Men ju större ett projekt är, desto mer tidskrävande är planeringsprocessen.

I detta examensarbete utvecklades ett planeringsverktyg för att hitta en tillräcklig bra konfiguration mellan personer och deluppgifter som utgör ett projekt, baserad på personers kompetens och deluppgifters krav. För att lösa detta implementerades och visualiserades två algoritmer, en för att lösa den kritiska vägen och en genetisk algoritm. Den kritiska vägen algoritmen räknar ut vilka deluppgifter som förskjuter slutdatumet för projektet och den genetiska användes för att hitta en bra konfiguration, när man allokerar personer till en deluppgift.

Visualiseringar skapades som extensions till Qliks mjukvara Qlik Sense. Dessa extensions var designad med en användarcentrerad designmetod, där förbättringar och vidareutveckling var baserade på användarnas återkoppling. In de tidigare stadier skapades prototyper för att få en överblick. Vid slutfaserna adderades interaktion till prototyperna för att därefter testas på användarna. Dessa användare var en blandning av nybörjare och expertanvändare av Qlik Sense. Deltagarna från användarstudierna tyckte att prototypen var interaktivt, men många föreslog även nya funktionalitet som önskades. Den slutgiltiga prototypen bestod av två extensions, där projekt managers kan få en överblick of alla deluppgifter och motsvarigheten av personerna som ska utföra dessa deluppgifter. (Less)
Abstract
Today, planning is an essential part in most lines of business. A good planned project has a higher chance of succeeding than a not so well planned project. However, the bigger a project is, the more time consuming the planning phase becomes.

This master thesis has been aimed at designing and developing a planning support tool for finding a good match between persons and tasks based on their skill set and skill requirements respectively. Two algorithms were implemented and visualized in this project, the critical path algorithm and the genetic algorithm. The critical path algorithm calculates the tasks which postpones the end date of the project and the genetic algorithm was used to find a good configuration when assigning a person to... (More)
Today, planning is an essential part in most lines of business. A good planned project has a higher chance of succeeding than a not so well planned project. However, the bigger a project is, the more time consuming the planning phase becomes.

This master thesis has been aimed at designing and developing a planning support tool for finding a good match between persons and tasks based on their skill set and skill requirements respectively. Two algorithms were implemented and visualized in this project, the critical path algorithm and the genetic algorithm. The critical path algorithm calculates the tasks which postpones the end date of the project and the genetic algorithm was used to find a good configuration when assigning a person to a task.

The visualizations were created as extensions to Qlik's software Qlik sense. The extensions were designed with a user centered design, where improvements and further development was based on users feedback. In the early stages, prototypes were created. In the later stages, interaction with the extension was added and then tested on users. The test users were a mixture of beginners and advanced users of Qlik sense. From the user study, it was noted that the users have no problem to interact with the prototype, but many of them suggested features that they desired. The final software created was two extensions, where a project manager can get an overview of all tasks and the corresponding person assigned to execute the task.

It can be concluded that further work would be necessary in order to create a release ready version of the tool. The tool also has to be modified to suit other lines of businesses. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lam, Nguyen LU and Huynh, Denhi LU
supervisor
organization
course
MAMM01 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Project management, scheduling, planning, Gantt chart, task assignment, critical path, genetic algorithm, user centered design, brainstorming, lo-fi prototyping, hi-fi prototyping, user study
language
English
id
8883296
date added to LUP
2016-06-20 12:47:25
date last changed
2016-06-21 08:58:40
@misc{8883296,
 abstract   = {Today, planning is an essential part in most lines of business. A good planned project has a higher chance of succeeding than a not so well planned project. However, the bigger a project is, the more time consuming the planning phase becomes. 

This master thesis has been aimed at designing and developing a planning support tool for finding a good match between persons and tasks based on their skill set and skill requirements respectively. Two algorithms were implemented and visualized in this project, the critical path algorithm and the genetic algorithm. The critical path algorithm calculates the tasks which postpones the end date of the project and the genetic algorithm was used to find a good configuration when assigning a person to a task.

The visualizations were created as extensions to Qlik's software Qlik sense. The extensions were designed with a user centered design, where improvements and further development was based on users feedback. In the early stages, prototypes were created. In the later stages, interaction with the extension was added and then tested on users. The test users were a mixture of beginners and advanced users of Qlik sense. From the user study, it was noted that the users have no problem to interact with the prototype, but many of them suggested features that they desired. The final software created was two extensions, where a project manager can get an overview of all tasks and the corresponding person assigned to execute the task.

It can be concluded that further work would be necessary in order to create a release ready version of the tool. The tool also has to be modified to suit other lines of businesses.},
 author    = {Lam, Nguyen and Huynh, Denhi},
 keyword   = {Project management,scheduling,planning,Gantt chart,task assignment,critical path,genetic algorithm,user centered design,brainstorming,lo-fi prototyping,hi-fi prototyping,user study},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Development of a project planning support tool with user centered design},
 year     = {2016},
}