Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Uppföljning med time-lapsedokumentation i tunnelprojekt

Lindström, Anton LU (2016) VBEM01 20161
Construction Management
Abstract (Swedish)
Är time-lapsedokumentation i tunnelprojekt en effektiv och användbar metod som stöd till uppföljning och dokumentation av daglig produktion?

Syftet med examensarbetet är att undersöka och utvärdera time-lapsedokumentation i tunnelprojekt, motivet är att underlätta uppföljning i produktionen vilket skapar gynnsamma förutsättningar för förbättringsarbeten. I en bransch med hård konkurrens strävar företag ständigt mot att optimera sina processer för att öka kvaliteten och minska kostnaderna för färdigt arbete. Att finna en okomplicerad metod som skapar beslutsunderlag till förbättringar är därför önskvärt.

Studien genomfördes som en fallstudie på ett tunnelprojekt i Kista där time-lapsedokumentation genomfördes under 22 dagar.... (More)
Är time-lapsedokumentation i tunnelprojekt en effektiv och användbar metod som stöd till uppföljning och dokumentation av daglig produktion?

Syftet med examensarbetet är att undersöka och utvärdera time-lapsedokumentation i tunnelprojekt, motivet är att underlätta uppföljning i produktionen vilket skapar gynnsamma förutsättningar för förbättringsarbeten. I en bransch med hård konkurrens strävar företag ständigt mot att optimera sina processer för att öka kvaliteten och minska kostnaderna för färdigt arbete. Att finna en okomplicerad metod som skapar beslutsunderlag till förbättringar är därför önskvärt.

Studien genomfördes som en fallstudie på ett tunnelprojekt i Kista där time-lapsedokumentation genomfördes under 22 dagar. Time-lapse går ut på att med en kamera från en fast position ta bilder med ett bestämt intervall, detta klipps sedan ihop till en film. En arbetsdag på 15 timmar fångas därmed på en film som tar drygt tre minuter att spela upp. Från denna film kan alla aktiviteter som sker framför kameran analyseras och dokumenteras. För att bredda studien genomfördes en metodtriangulering med kvalitativa intervjuer. Detta föregicks av en litteraturstudie inom time-lapsedokumentering och effektivitetsstudier. Utvärdering av metoden skedde sedan utifrån vad som kunde dokumenteras och vad framtagen data kunde användas till.

Time-lapsedokumentation anses som ett bra komplement till dagboken där störst fördel är att ta fram pålitlig och verifierbar data som kan användas till uppföljning av projekt. Time-lapsedokumentation är framförallt bra för att kartlägga aktiviteter i tunnelprojekt med god noggrannhet och identifiera förbättringsområden. Tiden det tar att analysera filmerna är dock en nackdel. Vidare begränsas dokumentationen då det som sker utanför kamerans synvinkel ej kan dokumenteras. Ytterligare en nackdel är den låga kvaliteten på filmerna, detta beror dock på kameran och genom att byta ut den till en bättre modell torde ett bättre resultat uppnås. Slutligen, för att få en god och rättvisande analys krävs kunskap, förståelse och ett objektivt synsätt hos den som genomför den. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Anton LU
supervisor
organization
alternative title
Follow up using time lapse documentation in tunnel projects.
course
VBEM01 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
produktion, ÄTA-arbeten, dokumentering, uppföljning, Time-lapse, tunnel
report number
5530/16
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Handledare: Stefan Olander
Examinator: Radhlinah Aulin
id
8883359
date added to LUP
2016-09-22 16:40:50
date last changed
2019-10-08 16:53:21
@misc{8883359,
 abstract   = {Är time-lapsedokumentation i tunnelprojekt en effektiv och användbar metod som stöd till uppföljning och dokumentation av daglig produktion?

Syftet med examensarbetet är att undersöka och utvärdera time-lapsedokumentation i tunnelprojekt, motivet är att underlätta uppföljning i produktionen vilket skapar gynnsamma förutsättningar för förbättringsarbeten. I en bransch med hård konkurrens strävar företag ständigt mot att optimera sina processer för att öka kvaliteten och minska kostnaderna för färdigt arbete. Att finna en okomplicerad metod som skapar beslutsunderlag till förbättringar är därför önskvärt.

Studien genomfördes som en fallstudie på ett tunnelprojekt i Kista där time-lapsedokumentation genomfördes under 22 dagar. Time-lapse går ut på att med en kamera från en fast position ta bilder med ett bestämt intervall, detta klipps sedan ihop till en film. En arbetsdag på 15 timmar fångas därmed på en film som tar drygt tre minuter att spela upp. Från denna film kan alla aktiviteter som sker framför kameran analyseras och dokumenteras. För att bredda studien genomfördes en metodtriangulering med kvalitativa intervjuer. Detta föregicks av en litteraturstudie inom time-lapsedokumentering och effektivitetsstudier. Utvärdering av metoden skedde sedan utifrån vad som kunde dokumenteras och vad framtagen data kunde användas till.

Time-lapsedokumentation anses som ett bra komplement till dagboken där störst fördel är att ta fram pålitlig och verifierbar data som kan användas till uppföljning av projekt. Time-lapsedokumentation är framförallt bra för att kartlägga aktiviteter i tunnelprojekt med god noggrannhet och identifiera förbättringsområden. Tiden det tar att analysera filmerna är dock en nackdel. Vidare begränsas dokumentationen då det som sker utanför kamerans synvinkel ej kan dokumenteras. Ytterligare en nackdel är den låga kvaliteten på filmerna, detta beror dock på kameran och genom att byta ut den till en bättre modell torde ett bättre resultat uppnås. Slutligen, för att få en god och rättvisande analys krävs kunskap, förståelse och ett objektivt synsätt hos den som genomför den.},
 author    = {Lindström, Anton},
 issn     = {1651-0380},
 keyword   = {produktion,ÄTA-arbeten,dokumentering,uppföljning,Time-lapse,tunnel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Uppföljning med time-lapsedokumentation i tunnelprojekt},
 year     = {2016},
}