Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Psykisk ohälsa hos asylsökande och flyktingar i ett främmande land. En litteraturstudie.

Capelan Konnéus, Theo LU (2016) SJSK20 20161
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Asylsökande och flyktingar anses vara särskilt utsatta för psykisk ohälsa då pre- och postmigratoriska faktorer tillsammans kan bidra till en kumulativ ohälsoproblematik. Upplevelser av våld, krig och tortyr i hemlandet kan leda till svåra psykiska besvär samtidigt som osäkerhet kring asylprocessen, utanförskap och kommunikationssvårigheter ytterligare försvårar tillvaron i det nya landet. Okunskap, stigmatisering och misstro leder därutöver till att denna grupp människor ofta väljer att inte söka hjälp från den psykiatriska sjukvården. Föreliggande litteraturstudie presenterar en överblick av fenomenet psykisk ohälsa bland asylsökande och flyktingar och bygger på såväl kvalitativ som kvantitativ data. Häri presenteras bland annat deras... (More)
Asylsökande och flyktingar anses vara särskilt utsatta för psykisk ohälsa då pre- och postmigratoriska faktorer tillsammans kan bidra till en kumulativ ohälsoproblematik. Upplevelser av våld, krig och tortyr i hemlandet kan leda till svåra psykiska besvär samtidigt som osäkerhet kring asylprocessen, utanförskap och kommunikationssvårigheter ytterligare försvårar tillvaron i det nya landet. Okunskap, stigmatisering och misstro leder därutöver till att denna grupp människor ofta väljer att inte söka hjälp från den psykiatriska sjukvården. Föreliggande litteraturstudie presenterar en överblick av fenomenet psykisk ohälsa bland asylsökande och flyktingar och bygger på såväl kvalitativ som kvantitativ data. Häri presenteras bland annat deras egna uppfattningar av psykisk ohälsas etiologi och effekt, syn på möjliga barriärer till sjukvårdsintervention samt statistik på förekomst av symptom och tillstånd inom olika populationer. Transkulturell kompetens och förståelse kan öka svenska sjuksköterskors möjlighet att hjälpa dessa särskilt utsatta grupper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Capelan Konnéus, Theo LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Flyktingar, Asylsökande, Ensamkommande, Asylprocess, Psykisk ohälsa, PTSD, Depression, Ångest, Stress, Transkulturell omvårdnad
language
Swedish
id
8883516
date added to LUP
2016-06-29 15:57:08
date last changed
2016-06-29 15:57:08
@misc{8883516,
 abstract   = {Asylsökande och flyktingar anses vara särskilt utsatta för psykisk ohälsa då pre- och postmigratoriska faktorer tillsammans kan bidra till en kumulativ ohälsoproblematik. Upplevelser av våld, krig och tortyr i hemlandet kan leda till svåra psykiska besvär samtidigt som osäkerhet kring asylprocessen, utanförskap och kommunikationssvårigheter ytterligare försvårar tillvaron i det nya landet. Okunskap, stigmatisering och misstro leder därutöver till att denna grupp människor ofta väljer att inte söka hjälp från den psykiatriska sjukvården. Föreliggande litteraturstudie presenterar en överblick av fenomenet psykisk ohälsa bland asylsökande och flyktingar och bygger på såväl kvalitativ som kvantitativ data. Häri presenteras bland annat deras egna uppfattningar av psykisk ohälsas etiologi och effekt, syn på möjliga barriärer till sjukvårdsintervention samt statistik på förekomst av symptom och tillstånd inom olika populationer. Transkulturell kompetens och förståelse kan öka svenska sjuksköterskors möjlighet att hjälpa dessa särskilt utsatta grupper.},
 author    = {Capelan Konnéus, Theo},
 keyword   = {Flyktingar,Asylsökande,Ensamkommande,Asylprocess,Psykisk ohälsa,PTSD,Depression,Ångest,Stress,Transkulturell omvårdnad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Psykisk ohälsa hos asylsökande och flyktingar i ett främmande land. En litteraturstudie.},
 year     = {2016},
}