Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Analys av geoenergisystem

Björnsson, Ola LU (2016) MVK920 20161
Department of Energy Sciences
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att studera hur Malmberg Borrning AB samlar in och dokumenterar mätdata från driften av geoenergianläggningarna som företaget bygger. Geoenergi är en förnybar energikälla med stor utvecklingspotential i Sverige och det är intressant att studera insamling och dokumentation av mätdata eftersom det är vad som ligger till grund för driftuppföljning och i sin tur teknikutveckling av nya geoenergisystem.

Tre geoenergianläggningar byggda av Malmberg Borrning AB har valts ut och studerats. Placering av mätpunkter i anläggningarna har studerats såväl som hur mätdata från dessa mätpunkter dokumenteras. De mätpunkter som saknats för att beräkna eller mäta en rad viktiga parametrar i anläggningens drift har sammanställts.

... (More)
Studiens syfte är att studera hur Malmberg Borrning AB samlar in och dokumenterar mätdata från driften av geoenergianläggningarna som företaget bygger. Geoenergi är en förnybar energikälla med stor utvecklingspotential i Sverige och det är intressant att studera insamling och dokumentation av mätdata eftersom det är vad som ligger till grund för driftuppföljning och i sin tur teknikutveckling av nya geoenergisystem.

Tre geoenergianläggningar byggda av Malmberg Borrning AB har valts ut och studerats. Placering av mätpunkter i anläggningarna har studerats såväl som hur mätdata från dessa mätpunkter dokumenteras. De mätpunkter som saknats för att beräkna eller mäta en rad viktiga parametrar i anläggningens drift har sammanställts.

Studiens resultat visar att insamling och dokumentation av mätdata kan förbättras för att skapa möjligheter till mer djupgående uppföljningar och utredningar av geoenergianläggningars drift. En generell funktionsbeskrivning som beskriver placering av mätpunkter och dokumentation av mätdata har upprättats. Syftet med funktionsbeskrivningen är att den skall ligga till grund för hur insamling och dokumentation av mätdata skall genomföras i framtida geoenergianläggningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björnsson, Ola LU
supervisor
organization
course
MVK920 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
report number
ISRN LUTMDN/TMHP-16/5376-SE
ISSN
0282-1990
language
Swedish
id
8883701
date added to LUP
2016-06-21 11:16:27
date last changed
2016-06-21 11:16:27
@misc{8883701,
 abstract   = {Studiens syfte är att studera hur Malmberg Borrning AB samlar in och dokumenterar mätdata från driften av geoenergianläggningarna som företaget bygger. Geoenergi är en förnybar energikälla med stor utvecklingspotential i Sverige och det är intressant att studera insamling och dokumentation av mätdata eftersom det är vad som ligger till grund för driftuppföljning och i sin tur teknikutveckling av nya geoenergisystem.

Tre geoenergianläggningar byggda av Malmberg Borrning AB har valts ut och studerats. Placering av mätpunkter i anläggningarna har studerats såväl som hur mätdata från dessa mätpunkter dokumenteras. De mätpunkter som saknats för att beräkna eller mäta en rad viktiga parametrar i anläggningens drift har sammanställts.

Studiens resultat visar att insamling och dokumentation av mätdata kan förbättras för att skapa möjligheter till mer djupgående uppföljningar och utredningar av geoenergianläggningars drift. En generell funktionsbeskrivning som beskriver placering av mätpunkter och dokumentation av mätdata har upprättats. Syftet med funktionsbeskrivningen är att den skall ligga till grund för hur insamling och dokumentation av mätdata skall genomföras i framtida geoenergianläggningar.},
 author    = {Björnsson, Ola},
 issn     = {0282-1990},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Analys av geoenergisystem},
 year     = {2016},
}