Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vägen till våldsbejakande högerextremism - En kvalitativ studie om människor som blivit högerextremister

Khoury, Jessica LU (2016) SOCK04 20161
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att undersöka varför människor blivit radikaliserade och tillträtt våldsbejakande högerextremistiska organisationer, samt få en inblick och förståelse över upplevelsen som medlem i en våldsbejakande högerextremistisk organisation. Det är därför viktigt att belysa vilka bakomliggande faktorer som kan ha haft en inverkan på radikaliseringen och tillträdandet till de olika våldsbejakande högerextremistiska organisationerna. Fenomenet studeras utifrån tre före detta våldsbejakande högerextremister som under många år levde under extrema förhållanden med högerextremism som livssyn. Studiens empiri har inhämtats genom en kvalitativ metod där tre djupintervjuer genomförts i syfte om att jag ska kunna förstå vilka... (More)
Denna uppsats syftar till att undersöka varför människor blivit radikaliserade och tillträtt våldsbejakande högerextremistiska organisationer, samt få en inblick och förståelse över upplevelsen som medlem i en våldsbejakande högerextremistisk organisation. Det är därför viktigt att belysa vilka bakomliggande faktorer som kan ha haft en inverkan på radikaliseringen och tillträdandet till de olika våldsbejakande högerextremistiska organisationerna. Fenomenet studeras utifrån tre före detta våldsbejakande högerextremister som under många år levde under extrema förhållanden med högerextremism som livssyn. Studiens empiri har inhämtats genom en kvalitativ metod där tre djupintervjuer genomförts i syfte om att jag ska kunna förstå vilka betydande bakomliggande faktorer som är av vikt att belysa och upplevelsen av medlemskapet för att förklara varför och hur individerna radikaliserats och tillträtt våldsbejakande högerextremistiska organisationer. Materialet har sedan analyserats utifrån kriminologiska och sociologiska teorier för att få en bättre förståelse och en djupare förklaring till de fyra olika teman jag belyser i analysen som består av: uppväxt, fritid/skolgång/intresse, radikalisering och medlemskap.
Individerna har levt ett liv som kantats av allt ifrån mobbning, missbruk, våld och sjukdomar. De bakomliggande faktorerna till radikaliseringen och tillträdandet till olika våldsbejakande högerextremistiska organisationer kan ha konstruerats redan från uppväxten och familjeförhållandena. Samtliga individer har sedan barnsben fått lära sig en förklaringsmodell för livet som bygger på en stark framtoning av invandrarfientlighet. Med tiden har de kommit att bli mer engagerade i högerextremistiska ideologier och synsätt som kom att bli vad hela deras liv kretsade runt. Slutresonemanget för min studie är att det är en hel del olika bakomliggande faktorer som kan ha haft en inverkan på individernas radikalisering och tillträdande till de våldsbejakande högerextremistiska organisationerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Khoury, Jessica LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
radikaliseringsprocess, radikalisering, våldsbejakande extremism, högerextremism, vit-makt miljö
language
Swedish
id
8883707
date added to LUP
2016-08-15 13:33:08
date last changed
2016-08-15 13:33:08
@misc{8883707,
 abstract   = {Denna uppsats syftar till att undersöka varför människor blivit radikaliserade och tillträtt våldsbejakande högerextremistiska organisationer, samt få en inblick och förståelse över upplevelsen som medlem i en våldsbejakande högerextremistisk organisation. Det är därför viktigt att belysa vilka bakomliggande faktorer som kan ha haft en inverkan på radikaliseringen och tillträdandet till de olika våldsbejakande högerextremistiska organisationerna. Fenomenet studeras utifrån tre före detta våldsbejakande högerextremister som under många år levde under extrema förhållanden med högerextremism som livssyn. Studiens empiri har inhämtats genom en kvalitativ metod där tre djupintervjuer genomförts i syfte om att jag ska kunna förstå vilka betydande bakomliggande faktorer som är av vikt att belysa och upplevelsen av medlemskapet för att förklara varför och hur individerna radikaliserats och tillträtt våldsbejakande högerextremistiska organisationer. Materialet har sedan analyserats utifrån kriminologiska och sociologiska teorier för att få en bättre förståelse och en djupare förklaring till de fyra olika teman jag belyser i analysen som består av: uppväxt, fritid/skolgång/intresse, radikalisering och medlemskap. 
Individerna har levt ett liv som kantats av allt ifrån mobbning, missbruk, våld och sjukdomar. De bakomliggande faktorerna till radikaliseringen och tillträdandet till olika våldsbejakande högerextremistiska organisationer kan ha konstruerats redan från uppväxten och familjeförhållandena. Samtliga individer har sedan barnsben fått lära sig en förklaringsmodell för livet som bygger på en stark framtoning av invandrarfientlighet. Med tiden har de kommit att bli mer engagerade i högerextremistiska ideologier och synsätt som kom att bli vad hela deras liv kretsade runt. Slutresonemanget för min studie är att det är en hel del olika bakomliggande faktorer som kan ha haft en inverkan på individernas radikalisering och tillträdande till de våldsbejakande högerextremistiska organisationerna.},
 author    = {Khoury, Jessica},
 keyword   = {radikaliseringsprocess,radikalisering,våldsbejakande extremism,högerextremism,vit-makt miljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vägen till våldsbejakande högerextremism - En kvalitativ studie om människor som blivit högerextremister},
 year     = {2016},
}