Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tillsyn av mindre hästgårdar i Sjöbo kommun

Holm, Madeleine LU (2016) MVEM03 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
Sjöbo municipality in the southern parts of Sweden is well suited for keeping horses since the sandy soil and, for the region, cheap land makes it possible to provide good grassing for horses all year around. In this project nutrient leakage from horse farms was investigated by conducting inspection. The inspections focused on the small horse farms with three up to ten animal units and less than ten hectares of land. The project aimed to inform the horse owners about the regulations affecting them. The reason for the limitations in animal units is due to changes in the regulations if you have more or less animal units.
The results from 33 inspections were compiled regarding to their environmental impact, such as: storage of manure, waste... (More)
Sjöbo municipality in the southern parts of Sweden is well suited for keeping horses since the sandy soil and, for the region, cheap land makes it possible to provide good grassing for horses all year around. In this project nutrient leakage from horse farms was investigated by conducting inspection. The inspections focused on the small horse farms with three up to ten animal units and less than ten hectares of land. The project aimed to inform the horse owners about the regulations affecting them. The reason for the limitations in animal units is due to changes in the regulations if you have more or less animal units.
The results from 33 inspections were compiled regarding to their environmental impact, such as: storage of manure, waste treatment routines and chemical storage. The results showed that the most common way to store manure is on a concrete foundation. Most of the horse farms lease machines and workers to take care of their farmland. The most common defect was the lack of a documented calculation for the storage space needed for the manure over the winter. Although, in all cases except one the storage space still had the correct volume. The most serious defect was that seven farms stored the manure directly on the ground. This can lead to nutrient leakage to the surrounding with impacts of the ecosystem as a result.
The results indicated the import of conducting inspections on the smaller horse farms since the lack of knowledge on correct storage of manure and defects found during this project indicates that this is a problem. Once the farm been inspected and defects are corrected and new routines are implemented. The inspection intervals, which is four years, are enough. The focus should be to inspect farms that never before had an inspection. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Tillsyn av mindre hästgårdar
Författare: Madeleine Holm

Sjöbo kommun är en attraktiv kommun för hästhållare eftersom de sandiga markerna erbjuder möjligheten till torra beteshagar året runt. Kommunen har under 2015 och 2016 tagit ett krafttag när det gäller att genomföra tillsynsbesök på de mindre hästgårdarna. Tillsyn innebär att miljöinspektörer från kommunen åker ut på besök till gårdarna och tittar på om ägaren följer den lagstiftning som finns. Den lagstiftning som gårdsägarna behöver känna till är hur gödsel ska hanteras och hur kemikalier ska förvars. En bristfälligt gödselhantering på flera gårdar inom till exempel samma avrinningsområde kan få förödande effekter på de värdefulla sjöar, vattendrag och grundvatten som Sjöbo... (More)
Tillsyn av mindre hästgårdar
Författare: Madeleine Holm

Sjöbo kommun är en attraktiv kommun för hästhållare eftersom de sandiga markerna erbjuder möjligheten till torra beteshagar året runt. Kommunen har under 2015 och 2016 tagit ett krafttag när det gäller att genomföra tillsynsbesök på de mindre hästgårdarna. Tillsyn innebär att miljöinspektörer från kommunen åker ut på besök till gårdarna och tittar på om ägaren följer den lagstiftning som finns. Den lagstiftning som gårdsägarna behöver känna till är hur gödsel ska hanteras och hur kemikalier ska förvars. En bristfälligt gödselhantering på flera gårdar inom till exempel samma avrinningsområde kan få förödande effekter på de värdefulla sjöar, vattendrag och grundvatten som Sjöbo kommun värnar om.

Det första kommunen gjorde var att skicka ut en enkät till kända hästhållare i hela kommunen för att få en uppfattning om hur många hästar och areal gårdarna förfogade över. Resultatet sammanställdes och tillsynen påbörjades.

Huvudsyftet med detta projektet var att utföra tillsynsbesök på 18 gårdar och samtidigt sammanställa resultatet av alla tillsynsbesök som gjorts sedan 2014 fram tills 2016. Detta för att få en uppfattning om vilka brister som finns ute på hästgårdarna. Avgränsningarna var att bara gårdar med mellan tre och tio hästar samt under 10 hektar mark (exklusive utarrenderad mark) togs med i projektet. Detta på grund av att färre och fler hästar är brytpunkter i lagstiftningen.

Totalt ingick 33 gårdar i den slutgiltiga analysen. Den vanligaste bristen var att hästgårdarna hade brister i beräkning av lagringskapaciteten, alltså storlek de behöver på sitt lagringsutrymme för att kunna lagra gödsel i minst sex månader (över vintern) vilket krävs enligt lagen. Vid tillsynsbesöken påträffades också sju gårdar som hade lagring direkt på marken vilket inte är tillåtet. Lagring måste enligt miljöbalken ske på en tät plats. En av gårdarna åtgärdade detta redan i direkt anslutning till tillsynsbesöket vilket gjorde att tillsynen verkligen fick den effekt som önskas. Ytterligare tre gårdar fick föreläggande eller råd för att åtgärda bristen snarast.

Projektet visar på att resurser för tillsynen av hästgårdarna är nödvändig eftersom flera av de mindre hästgårdarna inte har tillräcklig kunskap om hur de ska lagra sin gödsel på ett korrekt sätt. Flera av de som fick besök lyfte också fram att de upplevde det som positivt att kommunen kom ut och informerade. De hade då möjlighet att åtgärda de brister som de hade. Att beräkna lagringskapaciteten är inget svårt men är viktigt för att hästhållaren ska kunna visa att denne inte riskerar att få överfullt på sin platta eller i sin container utan möjligheten att lämna iväg gödsel eller sprida den på den egna marken vilket bra kan göras mellan mars till oktober.

Slutsatsen för detta projekt är att det är nödvändigt att fortsätta besöka samtliga kvarvarande hästgårdar och fortsätta identifiera gårdar som ännu inte finns i systemet. En svårighet är att det inte finns ett register med de mindre hästgårdarna eftersom det varken behöver tillstånd eller anmäla sin verksamhet. För flera av gårdarna fanns det bra lagringsutrymme och det upplysningar de fick under första besöket räcker troligen för att de ska fortsätta enligt de rutiner de redan hade etablerade. Sedan finns det gårdar med allvarligare brister som behöver följas upp eller besökas igen för att rutinerna inte fanns vid första besöket och känslan kanske är att det inte kommer att upprättas. Särskilt gårdar som aldrig haft tillsynsbesök behöver prioriteras för framtida tillsynsbesök. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holm, Madeleine LU
supervisor
organization
course
MVEM03 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Horse farms, Nutrient leaching, municipal inspections
language
Swedish
id
8884186
date added to LUP
2016-08-23 15:09:47
date last changed
2016-08-23 15:09:47
@misc{8884186,
 abstract   = {Sjöbo municipality in the southern parts of Sweden is well suited for keeping horses since the sandy soil and, for the region, cheap land makes it possible to provide good grassing for horses all year around. In this project nutrient leakage from horse farms was investigated by conducting inspection. The inspections focused on the small horse farms with three up to ten animal units and less than ten hectares of land. The project aimed to inform the horse owners about the regulations affecting them. The reason for the limitations in animal units is due to changes in the regulations if you have more or less animal units.
The results from 33 inspections were compiled regarding to their environmental impact, such as: storage of manure, waste treatment routines and chemical storage. The results showed that the most common way to store manure is on a concrete foundation. Most of the horse farms lease machines and workers to take care of their farmland. The most common defect was the lack of a documented calculation for the storage space needed for the manure over the winter. Although, in all cases except one the storage space still had the correct volume. The most serious defect was that seven farms stored the manure directly on the ground. This can lead to nutrient leakage to the surrounding with impacts of the ecosystem as a result.
The results indicated the import of conducting inspections on the smaller horse farms since the lack of knowledge on correct storage of manure and defects found during this project indicates that this is a problem. Once the farm been inspected and defects are corrected and new routines are implemented. The inspection intervals, which is four years, are enough. The focus should be to inspect farms that never before had an inspection.},
 author    = {Holm, Madeleine},
 keyword   = {Horse farms,Nutrient leaching,municipal inspections},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillsyn av mindre hästgårdar i Sjöbo kommun},
 year     = {2016},
}