Advanced

PROM och PREM efter obesitaskirurgi – en kvantitativ empirisk undersökning

Andersson, Ingrid LU (2016) ANSM20 20161
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Förbättrad återhämtning efter kirurgi (fast-track surgery) innebär ett multidisciplinärt synsätt på den perioperativa vården för att möjliggöra en kortare vårdtid. Denna undersökning utgår ifrån patientens perspektiv och baseras på patientens upplevelser. Syfte: Syftet med studien var att postoperativt utvärdera patientrelaterade utfallsmått (PROM) och erfarenheter (PREM) hos kvinnor efter laparoscopisk gastric bypass avseende smärta, illamående, bemötande av anestesipersonal samt delaktighet i operationsplaneringen.
Metod: Empirisk prospektiv enkätmetod. Patienterna indelades i åldersgrupperna ˂ 50 år respektive ˃ 50 år. För analys användes Mann Whitney U test och Chi-två test.
Resultat: Sammanlagt deltog 39 patienter, 20... (More)
Bakgrund: Förbättrad återhämtning efter kirurgi (fast-track surgery) innebär ett multidisciplinärt synsätt på den perioperativa vården för att möjliggöra en kortare vårdtid. Denna undersökning utgår ifrån patientens perspektiv och baseras på patientens upplevelser. Syfte: Syftet med studien var att postoperativt utvärdera patientrelaterade utfallsmått (PROM) och erfarenheter (PREM) hos kvinnor efter laparoscopisk gastric bypass avseende smärta, illamående, bemötande av anestesipersonal samt delaktighet i operationsplaneringen.
Metod: Empirisk prospektiv enkätmetod. Patienterna indelades i åldersgrupperna ˂ 50 år respektive ˃ 50 år. För analys användes Mann Whitney U test och Chi-två test.
Resultat: Sammanlagt deltog 39 patienter, 20 kvinnor 18-50 år och 19 kvinnor 51-65 år, som opererades för laparoscopisk gastric bypass. Det förelåg ingen skillnad mellan åldersgrupperna i skattning av smärta (NRS-median 6 vs 4, p=0.101), men signifikant skillnad i upplevd frekvens illamående (85 % respektive 53 %, p=0.041). Frekvens nöjdhet angående bemötande skattades till 100 % i båda grupperna men den äldre åldersgruppen önskade mer delaktighet i vårdprocessen (25%, p=0.02).
Konklusion: Föreliggande studie antyder hög skattning av smärta och illamående i båda åldersgrupperna. Frekvens nöjdhet angående bemötande skattades entydigt högt men den äldre åldersgruppen önskade mer delaktighet i vårdprocessen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Ingrid LU
supervisor
organization
course
ANSM20 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
8884276
date added to LUP
2017-03-01 13:24:07
date last changed
2017-03-01 13:24:07
@misc{8884276,
 abstract   = {Bakgrund: Förbättrad återhämtning efter kirurgi (fast-track surgery) innebär ett multidisciplinärt synsätt på den perioperativa vården för att möjliggöra en kortare vårdtid. Denna undersökning utgår ifrån patientens perspektiv och baseras på patientens upplevelser. Syfte: Syftet med studien var att postoperativt utvärdera patientrelaterade utfallsmått (PROM) och erfarenheter (PREM) hos kvinnor efter laparoscopisk gastric bypass avseende smärta, illamående, bemötande av anestesipersonal samt delaktighet i operationsplaneringen. 
Metod: Empirisk prospektiv enkätmetod. Patienterna indelades i åldersgrupperna ˂ 50 år respektive ˃ 50 år. För analys användes Mann Whitney U test och Chi-två test. 
Resultat: Sammanlagt deltog 39 patienter, 20 kvinnor 18-50 år och 19 kvinnor 51-65 år, som opererades för laparoscopisk gastric bypass. Det förelåg ingen skillnad mellan åldersgrupperna i skattning av smärta (NRS-median 6 vs 4, p=0.101), men signifikant skillnad i upplevd frekvens illamående (85 % respektive 53 %, p=0.041). Frekvens nöjdhet angående bemötande skattades till 100 % i båda grupperna men den äldre åldersgruppen önskade mer delaktighet i vårdprocessen (25%, p=0.02). 
Konklusion: Föreliggande studie antyder hög skattning av smärta och illamående i båda åldersgrupperna. Frekvens nöjdhet angående bemötande skattades entydigt högt men den äldre åldersgruppen önskade mer delaktighet i vårdprocessen.},
 author    = {Andersson, Ingrid},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {PROM och PREM efter obesitaskirurgi – en kvantitativ empirisk undersökning},
 year     = {2016},
}