Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Cirkulär ekonomi & Avfallshantering

Helm, Pontus LU (2016) MVEM02 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
Today's economy is unsustainable as it leads to the over consumption of raw materials and other resources. The circular economy is an idea for an economy based on circular principles. One of the key principles is that society must work to reach higher up the waste hierarchy, and prosecution of recycling and waste prevention. One of the circular economy's building blocks are business models that are based on a circular approach rather than a linear process, where resource use should be minimized as far as possible.
In order to implement the ideas of circular economy the right incentives and infrastructure needs to be in place. The aim of this exploratory study is to examine successful infrastructure solutions to see how the leading... (More)
Today's economy is unsustainable as it leads to the over consumption of raw materials and other resources. The circular economy is an idea for an economy based on circular principles. One of the key principles is that society must work to reach higher up the waste hierarchy, and prosecution of recycling and waste prevention. One of the circular economy's building blocks are business models that are based on a circular approach rather than a linear process, where resource use should be minimized as far as possible.
In order to implement the ideas of circular economy the right incentives and infrastructure needs to be in place. The aim of this exploratory study is to examine successful infrastructure solutions to see how the leading municipalities work circular economy in practice. Three interesting municipal initiatives have been studied more in depth, and provides common success factors that have been identified. These include political acceptance and momentum, confidence in the business model and cross-border expertise where both the economy and the environment are included. Further studies analyzing this to a greater degree is essential if we are to continue to live in the abundance that we do today. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Dagens ekonomi är ohållbar eftersom det leder till en överkonsumtion av råvaror och andra resurser. Den cirkulära ekonomin är en idé om hur ekonomi kan vara baserad på cirkulära principer. En av de viktigaste principerna är att samhället måste arbeta för att nå högre upp i avfallshierarkin, genom att främja återvinning och förebyggande av avfall. En av byggstenarna i cirkulär ekonomi är affärsmodeller som baseras på ett cirkulärt tillvägagångssätt snarare än en linjär process, där resursanvändning bör minimeras så långt som möjligt.
I syfte att genomföra de idéer cirkulär ekonomi behöver rätt incitament och infrastruktur vara på plats. Syftet med denna förberedande studie är att undersöka lyckade infrastrukturlösningar för att se hur de... (More)
Dagens ekonomi är ohållbar eftersom det leder till en överkonsumtion av råvaror och andra resurser. Den cirkulära ekonomin är en idé om hur ekonomi kan vara baserad på cirkulära principer. En av de viktigaste principerna är att samhället måste arbeta för att nå högre upp i avfallshierarkin, genom att främja återvinning och förebyggande av avfall. En av byggstenarna i cirkulär ekonomi är affärsmodeller som baseras på ett cirkulärt tillvägagångssätt snarare än en linjär process, där resursanvändning bör minimeras så långt som möjligt.
I syfte att genomföra de idéer cirkulär ekonomi behöver rätt incitament och infrastruktur vara på plats. Syftet med denna förberedande studie är att undersöka lyckade infrastrukturlösningar för att se hur de ledande kommunerna arbetar cirkulär ekonomi i praktiken. Tre intressanta kommunala initiativ har studerats mer ingående, och tillhandahåller gemensamma framgångsfaktorer som har identifierats. Dessa inkluderar politisk acceptans och drivkraft, förtroende på affärsmodellen och gränsöverskridande kompetens där både ekonomi och miljö ingår. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Helm, Pontus LU
supervisor
organization
alternative title
En ny infrastruktur genom återbruk
course
MVEM02 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
cirkulär ekonomi, avfallshantering, återbruk, enabling conditions
language
Swedish
id
8884712
date added to LUP
2016-08-10 14:31:20
date last changed
2016-08-10 14:31:20
@misc{8884712,
 abstract   = {Today's economy is unsustainable as it leads to the over consumption of raw materials and other resources. The circular economy is an idea for an economy based on circular principles. One of the key principles is that society must work to reach higher up the waste hierarchy, and prosecution of recycling and waste prevention. One of the circular economy's building blocks are business models that are based on a circular approach rather than a linear process, where resource use should be minimized as far as possible.
In order to implement the ideas of circular economy the right incentives and infrastructure needs to be in place. The aim of this exploratory study is to examine successful infrastructure solutions to see how the leading municipalities work circular economy in practice. Three interesting municipal initiatives have been studied more in depth, and provides common success factors that have been identified. These include political acceptance and momentum, confidence in the business model and cross-border expertise where both the economy and the environment are included. Further studies analyzing this to a greater degree is essential if we are to continue to live in the abundance that we do today.},
 author    = {Helm, Pontus},
 keyword   = {cirkulär ekonomi,avfallshantering,återbruk,enabling conditions},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Cirkulär ekonomi & Avfallshantering},
 year     = {2016},
}