Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Av ord är du kommen – ord skall du åter varda, Språklig reproduktion av rådande social ordning i Försäkringskassans funktionshinderpolitiska strategi

Larsdotter, Maria LU (2016) SOC346 20161
Sociology
Abstract (Swedish)
Författare: Maria Larsdotter
Titel: Av ord är du kommen – ord skall du åter varda
Språklig reproduktion av rådande social ordning
i Försäkringskassans funktionshinderpolitiska strategi
Kandidatuppsats: SOC346, 15 hp
Handledare: Ann-Mari Sellerberg
Sociologiska Institutionen, framlagd vårterminen 2016
Problem/Bakgrund: 1993 antogs Förenta Nationernas (FN) Standardregler och 2006 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Den svenska funktionshinderpolitiskens mål, i enlighet med FNs dokument, är sedan många år att samhället ska utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Fortfarande 2016 är målet långt ifrån uppfyllt men samma målsättning står fast.
... (More)
Författare: Maria Larsdotter
Titel: Av ord är du kommen – ord skall du åter varda
Språklig reproduktion av rådande social ordning
i Försäkringskassans funktionshinderpolitiska strategi
Kandidatuppsats: SOC346, 15 hp
Handledare: Ann-Mari Sellerberg
Sociologiska Institutionen, framlagd vårterminen 2016
Problem/Bakgrund: 1993 antogs Förenta Nationernas (FN) Standardregler och 2006 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Den svenska funktionshinderpolitiskens mål, i enlighet med FNs dokument, är sedan många år att samhället ska utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Fortfarande 2016 är målet långt ifrån uppfyllt men samma målsättning står fast.
Syfte: Att studera den språkliga konstruktionen av delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättningar i avsikt att förstå hur myndigheter på det funktionshinderpolitiska området ser på sitt uppdrag och på den samhällssituation de har uppdragits att förändra.
Kortfattad beskrivning: Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är att samhället är en social konstruktion skapad och upprätthållen alternativt förändrad genom dess medborgare. Detta sker i interaktion med varandra och samhället. Språket är en social handling och konstruktion som likt samhället aktivt och kontinuerligt skapas och omskapas. Den sociala positionen i samhället för personer med funktionsnedsättningar är liksom för andra beroende av den kollektiva språkhandlingen - diskursen. Genom en analys av ideationell grammatisk och diskursiv konstruktion i skrivet språkbruk söker författaren förstå varför myndighetens arbete för ökad delaktighet i samhället inte lett till måluppfyllelse. Tesen är att det är i språkets diskursiva och ideationella funktion ett svar kan hittas.
Slutsatser/Resultat: I Försäkringskassans skriftliga rapporter framträder ett tvetydigt förhållande till både orsak och verkan i det funktionshinderpolitiska arbetet för ökad delaktighet. Det ideologiska budskapet i textens diskursiva konstruktion är att myndigheten framställer arbetet för att uppnå sina mål som mycket framgångsrikt, även när det resultatet som redovisas är en minimal alternativt omätbar förändring eller att målet inte alls uppfyllts. Vidare förefaller Försäkringskassan lägga ansvaret för utebliven delaktighet hos individen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsdotter, Maria LU
supervisor
organization
course
SOC346 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
funktionshinderpolitik, funktionsnedsättning, delaktighet, interaktion, social konstruktion, ideationell grammatik, diskursanalys, maktrelationer, textanalys, språkbruk
language
Swedish
id
8884951
date added to LUP
2016-09-08 15:35:16
date last changed
2016-09-08 15:35:16
@misc{8884951,
 abstract   = {Författare: Maria Larsdotter
Titel: Av ord är du kommen – ord skall du åter varda
Språklig reproduktion av rådande social ordning
i Försäkringskassans funktionshinderpolitiska strategi
Kandidatuppsats: SOC346, 15 hp
Handledare: Ann-Mari Sellerberg
Sociologiska Institutionen, framlagd vårterminen 2016
Problem/Bakgrund: 1993 antogs Förenta Nationernas (FN) Standardregler och 2006 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Den svenska funktionshinderpolitiskens mål, i enlighet med FNs dokument, är sedan många år att samhället ska utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Fortfarande 2016 är målet långt ifrån uppfyllt men samma målsättning står fast. 
Syfte: Att studera den språkliga konstruktionen av delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättningar i avsikt att förstå hur myndigheter på det funktionshinderpolitiska området ser på sitt uppdrag och på den samhällssituation de har uppdragits att förändra.
Kortfattad beskrivning: Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är att samhället är en social konstruktion skapad och upprätthållen alternativt förändrad genom dess medborgare. Detta sker i interaktion med varandra och samhället. Språket är en social handling och konstruktion som likt samhället aktivt och kontinuerligt skapas och omskapas. Den sociala positionen i samhället för personer med funktionsnedsättningar är liksom för andra beroende av den kollektiva språkhandlingen - diskursen. Genom en analys av ideationell grammatisk och diskursiv konstruktion i skrivet språkbruk söker författaren förstå varför myndighetens arbete för ökad delaktighet i samhället inte lett till måluppfyllelse. Tesen är att det är i språkets diskursiva och ideationella funktion ett svar kan hittas.
Slutsatser/Resultat: I Försäkringskassans skriftliga rapporter framträder ett tvetydigt förhållande till både orsak och verkan i det funktionshinderpolitiska arbetet för ökad delaktighet. Det ideologiska budskapet i textens diskursiva konstruktion är att myndigheten framställer arbetet för att uppnå sina mål som mycket framgångsrikt, även när det resultatet som redovisas är en minimal alternativt omätbar förändring eller att målet inte alls uppfyllts. Vidare förefaller Försäkringskassan lägga ansvaret för utebliven delaktighet hos individen.},
 author    = {Larsdotter, Maria},
 keyword   = {funktionshinderpolitik,funktionsnedsättning,delaktighet,interaktion,social konstruktion,ideationell grammatik,diskursanalys,maktrelationer,textanalys,språkbruk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Av ord är du kommen – ord skall du åter varda, Språklig reproduktion av rådande social ordning i Försäkringskassans funktionshinderpolitiska strategi},
 year     = {2016},
}