Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Social Dominans Orientering, Honesty-Humility och dess effekter på lögn.

Magnusson, Jesper LU and Oscarsson, Daniel LU (2016) PSYK11 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Den här undersökningen avsåg svara på frågor om relationen mellan lögner, Social Dominans Orientering (SDO) och Honesty-Humility. Social önskvärdhet undersöktes också i relation med alla variabler. Metoden som valdes för den här undersökningen var webbaserade enkäter med ett bekvämlighetsurval, med 131 deltagare. Resultatet blev att Honesty-Humility hade en signifikant stark negativ korrelation med en individs benägenhet att ljuga och Honesty-Humility hade också en signifikant stark negativ korrelation med SDO. Social önskvärdhet visades signifikant korrelera med alla variabler på olika sätt. Honesty-Humility hade en signifikant positiv korrelation med Social önskvärdhet och resultatet på alla övriga variabler visade en signifikant negativ... (More)
Den här undersökningen avsåg svara på frågor om relationen mellan lögner, Social Dominans Orientering (SDO) och Honesty-Humility. Social önskvärdhet undersöktes också i relation med alla variabler. Metoden som valdes för den här undersökningen var webbaserade enkäter med ett bekvämlighetsurval, med 131 deltagare. Resultatet blev att Honesty-Humility hade en signifikant stark negativ korrelation med en individs benägenhet att ljuga och Honesty-Humility hade också en signifikant stark negativ korrelation med SDO. Social önskvärdhet visades signifikant korrelera med alla variabler på olika sätt. Honesty-Humility hade en signifikant positiv korrelation med Social önskvärdhet och resultatet på alla övriga variabler visade en signifikant negativ korrelation med Social önskvärdhet. Det mått på Social önskvärdhet som användes hade ett medelmåttigt Cronbach’s Alpha i den här undersökningen men har tidigare validerats vilket kombinerat gjorde att det fortfarande kunde användas. Några viktiga slutsatser som framkom var att lögn inte var lika relaterat till SDO som tidigare forskning indikerade alternativt att lögn inte anses vara ett omoraliskt beteende. Honesty-Humility fungerar som en bra prediktor till lögn, vilket ger stöd åt reliabiliteten hos HEXACO-måttet. (Less)
Popular Abstract
This paper was designed to answer some questions about the relationship between lies, Social Dominance Orientation (SDO) and Honesty-Humility. Social desirability was also investigated in relation to all the other variables. The method chosen for this paper was a web based survey with a comfort selection and 131 participants. The result was that Honesty-Humility had a significant strong negative correlation to an individual’s proneness to lying as well as a significant strong negative correlation to SDO. Social desirability was shown to affect all variables significantly in
different ways. Honesty-Humility had a significant positive correlation with Social desirability and the results of all other variables showed a significant negative... (More)
This paper was designed to answer some questions about the relationship between lies, Social Dominance Orientation (SDO) and Honesty-Humility. Social desirability was also investigated in relation to all the other variables. The method chosen for this paper was a web based survey with a comfort selection and 131 participants. The result was that Honesty-Humility had a significant strong negative correlation to an individual’s proneness to lying as well as a significant strong negative correlation to SDO. Social desirability was shown to affect all variables significantly in
different ways. Honesty-Humility had a significant positive correlation with Social desirability and the results of all other variables showed a significant negative correlation with Social desirability. Some important conclusions that surfaced was that Proneness to lie was not as related to SDO as earlier research implicated or, alternatively, lying is not considered an immoral behavior. Honesty-Humility works well as a predictor of lying, which supports the reliability of the HEXACO inventory. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Jesper LU and Oscarsson, Daniel LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
SDO, Honesty-Humility, Lögn, HEXACO
language
Swedish
id
8884956
date added to LUP
2016-06-27 09:14:51
date last changed
2016-06-27 09:14:51
@misc{8884956,
 abstract   = {Den här undersökningen avsåg svara på frågor om relationen mellan lögner, Social Dominans Orientering (SDO) och Honesty-Humility. Social önskvärdhet undersöktes också i relation med alla variabler. Metoden som valdes för den här undersökningen var webbaserade enkäter med ett bekvämlighetsurval, med 131 deltagare. Resultatet blev att Honesty-Humility hade en signifikant stark negativ korrelation med en individs benägenhet att ljuga och Honesty-Humility hade också en signifikant stark negativ korrelation med SDO. Social önskvärdhet visades signifikant korrelera med alla variabler på olika sätt. Honesty-Humility hade en signifikant positiv korrelation med Social önskvärdhet och resultatet på alla övriga variabler visade en signifikant negativ korrelation med Social önskvärdhet. Det mått på Social önskvärdhet som användes hade ett medelmåttigt Cronbach’s Alpha i den här undersökningen men har tidigare validerats vilket kombinerat gjorde att det fortfarande kunde användas. Några viktiga slutsatser som framkom var att lögn inte var lika relaterat till SDO som tidigare forskning indikerade alternativt att lögn inte anses vara ett omoraliskt beteende. Honesty-Humility fungerar som en bra prediktor till lögn, vilket ger stöd åt reliabiliteten hos HEXACO-måttet.},
 author    = {Magnusson, Jesper and Oscarsson, Daniel},
 keyword   = {SDO,Honesty-Humility,Lögn,HEXACO},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Social Dominans Orientering, Honesty-Humility och dess effekter på lögn.},
 year     = {2016},
}