Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tågplanens förändring -En fallstudie om hur kapacitetsutnyttjandet har förändrats på Värmlandsbanan under tågplan 2015

Imable, Astrid and Fischhaber, Jenny (2016)
LTH School of Engineering in Helsingborg
Abstract (Swedish)
Trafikeringen av järnvägsnätet, den infrastruktur som i detta fall Trafikverket förvaltar, kräver att Trafikverket med god framförhållning kan planera när och vart tåg ska trafikera järnvägsnätet. Detta beskrivs i en tågplan.
Vårt arbete syftar till att undersöka hur den konsumerade kapaciteten förändrats på Värmlandsbanan mellan driftplatserna Laxå-Åmotfors från det att tågplanen upprättades tills det att tågen i verkligheten trafikerat banan, under perioden 2014-12-14 till 2015-12-12. Den konsumerade kapaciteten för fyra dygn, helgfria tisdagar utan större banarbete, väl spridda över tågplanen, har undersökts och beräknats. Resultatet visar att den konsumerade kapaciteten förändrats relativt mycket från det att tågplanen upprättades fram... (More)
Trafikeringen av järnvägsnätet, den infrastruktur som i detta fall Trafikverket förvaltar, kräver att Trafikverket med god framförhållning kan planera när och vart tåg ska trafikera järnvägsnätet. Detta beskrivs i en tågplan.
Vårt arbete syftar till att undersöka hur den konsumerade kapaciteten förändrats på Värmlandsbanan mellan driftplatserna Laxå-Åmotfors från det att tågplanen upprättades tills det att tågen i verkligheten trafikerat banan, under perioden 2014-12-14 till 2015-12-12. Den konsumerade kapaciteten för fyra dygn, helgfria tisdagar utan större banarbete, väl spridda över tågplanen, har undersökts och beräknats. Resultatet visar att den konsumerade kapaciteten förändrats relativt mycket från det att tågplanen upprättades fram tills det att tågen faktiskt trafikerade banan. Av de totala antalet inplanerade tåglägen blev 19 procent inställda och elva procent anordnades, det vill säga tillkom. Förändringen av den konsumerade kapaciteten beror på att antalet inplanerade tåglägen i tågplanen varierat mellan de fyra dygnen samt att antalet inställda och anordnade tåglägen varierat.
I planeringsprocessen för tåglägen låses utrymme i tidtabellen upp på Värmandsbanan som sedan inte utnyttjas. Frågan om en mer flexibel planeringsprocess för tåglägen, främst för tåglägen avsedda för gods, behöver utredas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Imable, Astrid and Fischhaber, Jenny
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
konsumerad kapacitet, planering, tågplan, värmlandsbanan
language
Swedish
id
8885006
date added to LUP
2016-06-24 04:07:18
date last changed
2018-10-18 10:33:50
@misc{8885006,
 abstract   = {Trafikeringen av järnvägsnätet, den infrastruktur som i detta fall Trafikverket förvaltar, kräver att Trafikverket med god framförhållning kan planera när och vart tåg ska trafikera järnvägsnätet. Detta beskrivs i en tågplan.
Vårt arbete syftar till att undersöka hur den konsumerade kapaciteten förändrats på Värmlandsbanan mellan driftplatserna Laxå-Åmotfors från det att tågplanen upprättades tills det att tågen i verkligheten trafikerat banan, under perioden 2014-12-14 till 2015-12-12. Den konsumerade kapaciteten för fyra dygn, helgfria tisdagar utan större banarbete, väl spridda över tågplanen, har undersökts och beräknats. Resultatet visar att den konsumerade kapaciteten förändrats relativt mycket från det att tågplanen upprättades fram tills det att tågen faktiskt trafikerade banan. Av de totala antalet inplanerade tåglägen blev 19 procent inställda och elva procent anordnades, det vill säga tillkom. Förändringen av den konsumerade kapaciteten beror på att antalet inplanerade tåglägen i tågplanen varierat mellan de fyra dygnen samt att antalet inställda och anordnade tåglägen varierat.
I planeringsprocessen för tåglägen låses utrymme i tidtabellen upp på Värmandsbanan som sedan inte utnyttjas. Frågan om en mer flexibel planeringsprocess för tåglägen, främst för tåglägen avsedda för gods, behöver utredas.},
 author    = {Imable, Astrid and Fischhaber, Jenny},
 keyword   = {konsumerad kapacitet,planering,tågplan,värmlandsbanan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tågplanens förändring -En fallstudie om hur kapacitetsutnyttjandet har förändrats på Värmlandsbanan under tågplan 2015},
 year     = {2016},
}