Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Vi måste veta mer om politik för att förstå" : En undersökning av två politiska texter ur ett andraspråksperspektiv

Jerre, Sara LU and Sallhag, Hannah LU (2016) SVEK63 20161
Swedish
Abstract (Swedish)
Huvudsyftet med detta examensarbete är att undersöka huruvida webbtexter hos ett inkluderande, politiskt parti fungerar som kommunikativt verktyg ur ett andraspråksperspektiv. Ett ytterligare syfte är att undersöka om det finns specifika aspekter i texterna som andraspråksbrukare upplever som svåra och har svårt att ta till sig, vilket vi antar utifrån tidigare forskning om andraspråk. Vi undersöker sedan hur texterna i sådana fall skulle kunna förändras för att bli mer begripliga ur ett andraspråksperspektiv. Materialet består av två texter från Vänsterpartiet Malmös webbsida som analyserats utefter en modell för brukstextanalys. I studien används en metodologisk triangulering med användartester, intervjuer med andraspråksbrukare och... (More)
Huvudsyftet med detta examensarbete är att undersöka huruvida webbtexter hos ett inkluderande, politiskt parti fungerar som kommunikativt verktyg ur ett andraspråksperspektiv. Ett ytterligare syfte är att undersöka om det finns specifika aspekter i texterna som andraspråksbrukare upplever som svåra och har svårt att ta till sig, vilket vi antar utifrån tidigare forskning om andraspråk. Vi undersöker sedan hur texterna i sådana fall skulle kunna förändras för att bli mer begripliga ur ett andraspråksperspektiv. Materialet består av två texter från Vänsterpartiet Malmös webbsida som analyserats utefter en modell för brukstextanalys. I studien används en metodologisk triangulering med användartester, intervjuer med andraspråksbrukare och analys av resultaten på användartesterna. Resultaten visar att informanterna hade svårt att förstå de båda texterna på grund av de konstruktioner och språkliga strukturer som förekom i texterna och som också tidigare forskning visat är problematiska ur andraspråksperspektiv. Även informanternas förkunskaper och förmåga att göra inferenser i texterna påverkade läsförståelsen. Texternas svårighetsgrad och höga krav på läsarens förkunskaper gör att andraspråksbrukare exkluderas från att ta del av den information som egentligen är ämnad för allmänheten. Analysresultaten visar att ett tillgänglighetsarbete med texterna i hög grad är nödvändigt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jerre, Sara LU and Sallhag, Hannah LU
supervisor
organization
course
SVEK63 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
svenska som andraspråk, ordförståelse, läsförståelse, textanalys, begriplighet
language
Swedish
id
8885246
date added to LUP
2016-08-01 14:03:36
date last changed
2016-08-01 14:03:36
@misc{8885246,
 abstract   = {Huvudsyftet med detta examensarbete är att undersöka huruvida webbtexter hos ett inkluderande, politiskt parti fungerar som kommunikativt verktyg ur ett andraspråksperspektiv. Ett ytterligare syfte är att undersöka om det finns specifika aspekter i texterna som andraspråksbrukare upplever som svåra och har svårt att ta till sig, vilket vi antar utifrån tidigare forskning om andraspråk. Vi undersöker sedan hur texterna i sådana fall skulle kunna förändras för att bli mer begripliga ur ett andraspråksperspektiv. Materialet består av två texter från Vänsterpartiet Malmös webbsida som analyserats utefter en modell för brukstextanalys. I studien används en metodologisk triangulering med användartester, intervjuer med andraspråksbrukare och analys av resultaten på användartesterna. Resultaten visar att informanterna hade svårt att förstå de båda texterna på grund av de konstruktioner och språkliga strukturer som förekom i texterna och som också tidigare forskning visat är problematiska ur andraspråksperspektiv. Även informanternas förkunskaper och förmåga att göra inferenser i texterna påverkade läsförståelsen. Texternas svårighetsgrad och höga krav på läsarens förkunskaper gör att andraspråksbrukare exkluderas från att ta del av den information som egentligen är ämnad för allmänheten. Analysresultaten visar att ett tillgänglighetsarbete med texterna i hög grad är nödvändigt.},
 author    = {Jerre, Sara and Sallhag, Hannah},
 keyword   = {svenska som andraspråk,ordförståelse,läsförståelse,textanalys,begriplighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Vi måste veta mer om politik för att förstå" : En undersökning av två politiska texter ur ett andraspråksperspektiv},
 year     = {2016},
}