Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En kritisk studie av förbudet mot kopplingsförbehåll i konkurrensrätten - I ljuset av Microsoftfallet

Dahl, Carl LU (2016) HARH12 20161
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Den här uppsatsen skrivs inom konkurrensrätt med fokus på Microsofts missbruk av dominerade ställning, på sin marknad inom IT och operativsystem vilket omfattar hela världsmarknaden.
En central frågan är huruvida en marknadsdominerande plattformstillverkare kan gynna egna tilläggsprodukter (komplementära produkter) i sin virtuella infrastruktur, s.k. kopplingsförbehåll, utan att detta utgör missbruk av dominerande ställning. Exempel på plattformstillverkare är Microsoft (Windows) och Google (Android). Båda tillverkarna har tilläggsprodukter till respektive plattform. Microsoft har t.ex. Windows Media Player och Google sina egna applikationer. Konkurrensrätten främsta syfte anses vara att tillgodose konsumentnyttan. Det... (More)
Sammanfattning
Den här uppsatsen skrivs inom konkurrensrätt med fokus på Microsofts missbruk av dominerade ställning, på sin marknad inom IT och operativsystem vilket omfattar hela världsmarknaden.
En central frågan är huruvida en marknadsdominerande plattformstillverkare kan gynna egna tilläggsprodukter (komplementära produkter) i sin virtuella infrastruktur, s.k. kopplingsförbehåll, utan att detta utgör missbruk av dominerande ställning. Exempel på plattformstillverkare är Microsoft (Windows) och Google (Android). Båda tillverkarna har tilläggsprodukter till respektive plattform. Microsoft har t.ex. Windows Media Player och Google sina egna applikationer. Konkurrensrätten främsta syfte anses vara att tillgodose konsumentnyttan. Det kommer därför att krävas en närmare efterforskning för att undersöka hur konsumenter och inte bara näringsidkare påverkas av att dominerande plattformstillverkare intar marknadsdominerande ställning på marknaden.
IT-produktionen är fortsatt ett ganska så nytt område, vilket gör det svårt utifrån ett konkurrensperspektiv att utreda och avgöra vad som exakt utgör missbruk av dominerade ställning. Utgångspunkten i uppsatsen är en kritisk studie av rättsfallet T-201/04 Microsoft mot kommissionen. Det finns också anledning att analysera vilka konsekvenser domen får för framtiden.
Dominerade plattformsbolag som Microsoft har en konkurrensbegränsad effekt på marknaden, men bidrar samtidigt på egen hand till en total ekonomisk tillväxt i samhället, vilket gör den juridiska bedömningen av vad som utgör marknadsmissbruk svårbedömd. (Less)
Abstract
Abstract
This essay is written in the competition with a focus on Microsoft's abuse of dominant position in its market in IT and operating system which covers the entire world market.
A central question is whether a dominant platform manufacturers can promote their own additional products (complementary products) in their virtual infrastructure, the so-called tying, without this constituting an abuse of a dominant position. Examples of platform manufacturers, Microsoft (Windows) and Google (Android). Both producers have additional products to their platform. Microsoft, for example, Windows Media Player and Google with their own applications. Competition law's main purpose is considered to satisfy consumer benefit. It will therefore... (More)
Abstract
This essay is written in the competition with a focus on Microsoft's abuse of dominant position in its market in IT and operating system which covers the entire world market.
A central question is whether a dominant platform manufacturers can promote their own additional products (complementary products) in their virtual infrastructure, the so-called tying, without this constituting an abuse of a dominant position. Examples of platform manufacturers, Microsoft (Windows) and Google (Android). Both producers have additional products to their platform. Microsoft, for example, Windows Media Player and Google with their own applications. Competition law's main purpose is considered to satisfy consumer benefit. It will therefore require a detailed research to examine how consumers and not only professionals affected by the dominant platform manufacturers occupy dominant position in the market.
IT production is still a rather new field, which makes it difficult from a competition perspective to investigate and determine what exactly constitutes an abuse of dominant position. The starting point of this paper is a critical study of the legal case T-201/04 Microsoft v Commission. There is also reason to analyze the implications of the judgment may be for the future.
Dominated platform companies such as Microsoft have a competitive limited impact on the market, but also contributes independently to the overall economic growth in the community, making the legal assessment of what constitutes market difficult to assess. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahl, Carl LU
supervisor
organization
course
HARH12 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kopplingsförbehåll, Plattformskonkurrens, missbruk av dominerade ställning
language
Swedish
id
8886241
date added to LUP
2016-07-04 16:41:37
date last changed
2016-07-04 16:41:37
@misc{8886241,
 abstract   = {Abstract
This essay is written in the competition with a focus on Microsoft's abuse of dominant position in its market in IT and operating system which covers the entire world market.
A central question is whether a dominant platform manufacturers can promote their own additional products (complementary products) in their virtual infrastructure, the so-called tying, without this constituting an abuse of a dominant position. Examples of platform manufacturers, Microsoft (Windows) and Google (Android). Both producers have additional products to their platform. Microsoft, for example, Windows Media Player and Google with their own applications. Competition law's main purpose is considered to satisfy consumer benefit. It will therefore require a detailed research to examine how consumers and not only professionals affected by the dominant platform manufacturers occupy dominant position in the market.
IT production is still a rather new field, which makes it difficult from a competition perspective to investigate and determine what exactly constitutes an abuse of dominant position. The starting point of this paper is a critical study of the legal case T-201/04 Microsoft v Commission. There is also reason to analyze the implications of the judgment may be for the future.
Dominated platform companies such as Microsoft have a competitive limited impact on the market, but also contributes independently to the overall economic growth in the community, making the legal assessment of what constitutes market difficult to assess.},
 author    = {Dahl, Carl},
 keyword   = {Kopplingsförbehåll,Plattformskonkurrens,missbruk av dominerade ställning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En kritisk studie av förbudet mot kopplingsförbehåll i konkurrensrätten - I ljuset av Microsoftfallet},
 year     = {2016},
}