Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Wheelsail- en landseglare på hjul

Brinkby, David LU (2016) MMK820 20161
Product Development
Abstract
This report describes the development of a land sailer together with the consulting company Semcon. The company wants to use the product at fairs and internal events, therefore shall the product reflect Semcons core values, which are “Responsibility, Credibility, Excellence”. The aim with the development is to create a land sailer which is more portable and easier to assemble compared to existing products on the market, but in a cost efficient way.
The first step in the process was to go through the material that was available and benchmark existing land sailing vehicles. Customer needs were set up on requests from Semcon. A number of concepts were generated and evaluated against the customer needs with the help of experts and in the end... (More)
This report describes the development of a land sailer together with the consulting company Semcon. The company wants to use the product at fairs and internal events, therefore shall the product reflect Semcons core values, which are “Responsibility, Credibility, Excellence”. The aim with the development is to create a land sailer which is more portable and easier to assemble compared to existing products on the market, but in a cost efficient way.
The first step in the process was to go through the material that was available and benchmark existing land sailing vehicles. Customer needs were set up on requests from Semcon. A number of concepts were generated and evaluated against the customer needs with the help of experts and in the end there was only one concept left for further development.
In further developing the concept was divided into three areas, carrying case, frame, and steering. This was done virtually in a computer, where a working model was created. The construction was adapted for manufacturing and companies were contacted for a cost estimate for the manufacturing.
The result of the developed land sailer is a three-wheeler with one wheel in front and two in the back. These three wheels are held together by a frame of aluminum shaped like a T. The frame is placed on the inside of a case, which is used both as storage and seat. The case is made with vacuum forming of a 5 mm thick ABS-plastic that is UV-resistant. Cushions made from foam and leather is placed in the driver's position to make it more comfortable. The land sailer is controlled by the feet through a simple device, in order to let the hands be free to manage the sail.
The case has a secondary function during transport and storage. All parts of the land sailer fits inside the case, and when the rear wheels are mounted on the frame, it will be a rolling case. All the parts will be assembled with a snap function, which makes it easy and quick to assemble. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna rapport beskriver arbetet med att ta fram en landseglare i samarbete med konsultföretaget Semcon. Företaget vill kunna använda produkten på mässor och events, därför ska produkten ska utstråla Semcons värdeord, vilka är ”Responsibility, Credibility, Excellence”. Målet med arbetet är att skapa en landseglare som är mera portabel och enklare att montera jämfört med befintliga på marknaden, men på ett kostnadseffektivt sätt.
Första steget i processen var att gå igenom det material som fanns tillgängligt samtidigt som en benchmarking av landseglingsfordon gjordes. Kundbehov sattes upp utifrån önskemål från Semcon. Ett antal koncept genererades och utvärderades mot kundbehoven med hjälp av experter och till slut fanns det bara ett... (More)
Denna rapport beskriver arbetet med att ta fram en landseglare i samarbete med konsultföretaget Semcon. Företaget vill kunna använda produkten på mässor och events, därför ska produkten ska utstråla Semcons värdeord, vilka är ”Responsibility, Credibility, Excellence”. Målet med arbetet är att skapa en landseglare som är mera portabel och enklare att montera jämfört med befintliga på marknaden, men på ett kostnadseffektivt sätt.
Första steget i processen var att gå igenom det material som fanns tillgängligt samtidigt som en benchmarking av landseglingsfordon gjordes. Kundbehov sattes upp utifrån önskemål från Semcon. Ett antal koncept genererades och utvärderades mot kundbehoven med hjälp av experter och till slut fanns det bara ett koncept kvar som vidareutvecklades.
I vidareutvecklingen delades konceptet upp i tre områden, transportväska, ram, och styrning. Detta arbete gjordes virtuellt i en dator och där skapades en fungerande modell. Konstruktionen anpassades mot tillverkning och företag kontaktades för att göra en kostnadsberäkning för tillverkning.
Resultatet av landseglare som togs fram är en trehjuling med ett hjul fram och två bak. Dessa tre hjul hålls ihop av en ram i aluminium format som ett T. Ramen är placerad på insidan av en väska, som både används som förvaring och som förarstol. Väskan är tillverkad i vakuumformning av en 5 mm tjock ABS-plast som är UV-tålig. I förarpositionen placeras dynor gjorda av skumplast och konstläder för att göra det bekvämare. Landseglaren styrs med fötterna genom en simpel anordning, detta för att händerna ska vara fria till att sköta seglet.
Väskan kommer en sekundär funktion vid transport och förvaring. Alla delar till landseglare får plats inuti väskan och när bakhjulen sitter monterade på ramen kommer det bli en rullväska. Då alla delar kommer sättas ihop med snäppfunktion går det enkelt och snabbt att montera den. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brinkby, David LU
supervisor
organization
course
MMK820 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Land sailing, Product development, Semcon, Outdoors activity
language
Swedish
id
8886327
date added to LUP
2016-07-04 11:26:55
date last changed
2016-07-04 11:26:55
@misc{8886327,
 abstract   = {This report describes the development of a land sailer together with the consulting company Semcon. The company wants to use the product at fairs and internal events, therefore shall the product reflect Semcons core values, which are “Responsibility, Credibility, Excellence”. The aim with the development is to create a land sailer which is more portable and easier to assemble compared to existing products on the market, but in a cost efficient way.
The first step in the process was to go through the material that was available and benchmark existing land sailing vehicles. Customer needs were set up on requests from Semcon. A number of concepts were generated and evaluated against the customer needs with the help of experts and in the end there was only one concept left for further development.
In further developing the concept was divided into three areas, carrying case, frame, and steering. This was done virtually in a computer, where a working model was created. The construction was adapted for manufacturing and companies were contacted for a cost estimate for the manufacturing.
The result of the developed land sailer is a three-wheeler with one wheel in front and two in the back. These three wheels are held together by a frame of aluminum shaped like a T. The frame is placed on the inside of a case, which is used both as storage and seat. The case is made with vacuum forming of a 5 mm thick ABS-plastic that is UV-resistant. Cushions made from foam and leather is placed in the driver's position to make it more comfortable. The land sailer is controlled by the feet through a simple device, in order to let the hands be free to manage the sail.
The case has a secondary function during transport and storage. All parts of the land sailer fits inside the case, and when the rear wheels are mounted on the frame, it will be a rolling case. All the parts will be assembled with a snap function, which makes it easy and quick to assemble.},
 author    = {Brinkby, David},
 keyword   = {Land sailing,Product development,Semcon,Outdoors activity},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Wheelsail- en landseglare på hjul},
 year     = {2016},
}