Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vilket (o)ljud främjar uppmärksamhetsförmågan? - En studie om ljud och uppmärksamhet

Berggren, Ellen LU and Ramirios, Christina LU (2016) PSYK11 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka hur uppmärksamhet påverkades av manipulationerna: tyst, vitt brus, en dialog och två parallella dialoger. Deltagarna delades först, med hjälp av självskattning för uppmärksamhet, in i grupper om hög och låg uppmärksamhetsnivå. Genom ett e-Corsi Spatial Span- test, Go/No Go- test och igenkänningstest i olika manipulationer, erhölls uppmärksamhetspoäng för att vidare kunna kartlägga samband. Det framkom inga statistiskt signifikanta resultat som svarade på studiens syfte.
Vid en sekundär analys av separata huvudtest fann författarna statistiskt signifikanta skillnader mellan specifika manipulationer i e-Corsi Spatial Span-testet och igenkänningstestet. Dessa skillnader måste tolkas med stor försiktighet... (More)
Syftet med studien var att undersöka hur uppmärksamhet påverkades av manipulationerna: tyst, vitt brus, en dialog och två parallella dialoger. Deltagarna delades först, med hjälp av självskattning för uppmärksamhet, in i grupper om hög och låg uppmärksamhetsnivå. Genom ett e-Corsi Spatial Span- test, Go/No Go- test och igenkänningstest i olika manipulationer, erhölls uppmärksamhetspoäng för att vidare kunna kartlägga samband. Det framkom inga statistiskt signifikanta resultat som svarade på studiens syfte.
Vid en sekundär analys av separata huvudtest fann författarna statistiskt signifikanta skillnader mellan specifika manipulationer i e-Corsi Spatial Span-testet och igenkänningstestet. Dessa skillnader måste tolkas med stor försiktighet på grund av bristande validitet och reliabilitet i metoden. Studiens resultat kan med hjälp av vidare forskning undersöka individuella förutsättningar och därmed tillämpas för att uppnå en optimal arbetsmiljö. (Less)
Popular Abstract
The purpose of the study was to examine how attentiveness was affected by
these conditions: quietness, white noise, one dialogue and two parallel
dialogues. Participants were first divided into groups of high and low level of
attentiveness, by a self-assessment questionnaire. Attention scores were given
by an e-Corsi Spatial Span Test, a Go/No-Go Test and a Free Recall Test, in
the various conditions, to identify how different variables were related. No
statistical significant results were found to answer the purpose of the study.
Statistical significant results between specific conditions were found
trough a secondary analysis. The differences were found in e-Corsi Spatial
Span Test and Free Recall Test. Results needs to be... (More)
The purpose of the study was to examine how attentiveness was affected by
these conditions: quietness, white noise, one dialogue and two parallel
dialogues. Participants were first divided into groups of high and low level of
attentiveness, by a self-assessment questionnaire. Attention scores were given
by an e-Corsi Spatial Span Test, a Go/No-Go Test and a Free Recall Test, in
the various conditions, to identify how different variables were related. No
statistical significant results were found to answer the purpose of the study.
Statistical significant results between specific conditions were found
trough a secondary analysis. The differences were found in e-Corsi Spatial
Span Test and Free Recall Test. Results needs to be interpreted with great
caution due to deficient validity and reliability in the method. This study can
through further research examine individual circumstances to aim for an ideal
work environment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berggren, Ellen LU and Ramirios, Christina LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
e-Corsi Spatial Span test, dialog, brus, vuxna, Moderate Brain Arousal Model, stokastisk resonans, dopamin, Uppmärksamhet, arbetsmiljö, igenkänningstest, attentiveness, attention, work Environment, stochastic resonance, adults, noise, dialogues, Go/No-Go Test, Free Recall Test
language
Swedish
id
8886625
date added to LUP
2016-07-05 12:30:26
date last changed
2016-07-05 12:30:26
@misc{8886625,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka hur uppmärksamhet påverkades av manipulationerna: tyst, vitt brus, en dialog och två parallella dialoger. Deltagarna delades först, med hjälp av självskattning för uppmärksamhet, in i grupper om hög och låg uppmärksamhetsnivå. Genom ett e-Corsi Spatial Span- test, Go/No Go- test och igenkänningstest i olika manipulationer, erhölls uppmärksamhetspoäng för att vidare kunna kartlägga samband. Det framkom inga statistiskt signifikanta resultat som svarade på studiens syfte. 
Vid en sekundär analys av separata huvudtest fann författarna statistiskt signifikanta skillnader mellan specifika manipulationer i e-Corsi Spatial Span-testet och igenkänningstestet. Dessa skillnader måste tolkas med stor försiktighet på grund av bristande validitet och reliabilitet i metoden. Studiens resultat kan med hjälp av vidare forskning undersöka individuella förutsättningar och därmed tillämpas för att uppnå en optimal arbetsmiljö.},
 author    = {Berggren, Ellen and Ramirios, Christina},
 keyword   = {e-Corsi Spatial Span test,dialog,brus,vuxna,Moderate Brain Arousal Model,stokastisk resonans,dopamin,Uppmärksamhet,arbetsmiljö,igenkänningstest,attentiveness,attention,work Environment,stochastic resonance,adults,noise,dialogues,Go/No-Go Test,Free Recall Test},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vilket (o)ljud främjar uppmärksamhetsförmågan? - En studie om ljud och uppmärksamhet},
 year     = {2016},
}