Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utveckling av DVVJ(Dal-Västra Värmlands Järnväg) med inriktning på godstrafik

Malmqvist, Filip and Olofsson, Johan (2016)
LTH School of Engineering in Helsingborg
Abstract (Swedish)
DVVJ (Dal - Västra Värmlands järnväg) är en lågtrafikerad järnväg i Dalsland. Trafikverket förvaltar delar av sträckan, i dagsläget Mellerud – Billingsfors och sträckan Billingsfors – Bengtsfors är förvaltade av stiftelsen DVVJ. Stiftelsen DVVJ är ett samarbete mellan kommunerna Mellerud, Bengtsfors samt Årjäng som sköter trafiken på hela banan. Banan har varit nedläggningshotad ett flertal tillfällen; senast 2013. Trafikverket kom 2014 överens med Västra Götalandsregionen om en upprustning av banan genom byte av räl, slipers samt en upprensning av ballasten. Hastigheten är i dagsläget som högst 80 km/h men där stora delar av sträckningen har 40 - 60 km/h i hastighetsbegränsning och större broar har 20 km/h hastighetsbegränsning. I... (More)
DVVJ (Dal - Västra Värmlands järnväg) är en lågtrafikerad järnväg i Dalsland. Trafikverket förvaltar delar av sträckan, i dagsläget Mellerud – Billingsfors och sträckan Billingsfors – Bengtsfors är förvaltade av stiftelsen DVVJ. Stiftelsen DVVJ är ett samarbete mellan kommunerna Mellerud, Bengtsfors samt Årjäng som sköter trafiken på hela banan. Banan har varit nedläggningshotad ett flertal tillfällen; senast 2013. Trafikverket kom 2014 överens med Västra Götalandsregionen om en upprustning av banan genom byte av räl, slipers samt en upprensning av ballasten. Hastigheten är i dagsläget som högst 80 km/h men där stora delar av sträckningen har 40 - 60 km/h i hastighetsbegränsning och större broar har 20 km/h hastighetsbegränsning. I dagsläget körs det godstrafik av stiftelsen DVVJ med timmer- och pappersmassatransporter. Under juni till augusti körs stiftelsen turisttrafik på hela bansträckningen, Bengtsfors – Mellerud. Vi har utrett om det går att få till en höjning av hastigheten på en kortare sträcka där det är problematiskt för godstågen i dagsläget. Det vi har fokuserat på är att höja rälsförhöjningen, för att kostnaderna inte ska skena iväg. Vi byter även ut två av de äldsta broarna mot trummor, för att kunna höja de enskilda hastighetssänkningarna. Detta gör att vi kan få en höjd hastighet på ca 3 km, där det idag är 40 km/h till 70 km/h för godståg. Detta gör det lättare för godstågen att ta sig upp för en backe. Tidsbesparingen kan antas vara på ca 1.5 minut eller mer, beroende på tågtyp och längd på tåget. Den nya hastigheten för B-tåg blir 80 km/h på delsträckan. Vi anser att det är bästa metoden för att få till en enklare höjning av hastighet till lägst kostnad. Växlarna i Åsensbruk kommer även utrustas med ?TKK?_2i huvudspår för att möjliggöra högre hastighet genom driftplatsen. Åtgärden innefattar även att en försignal innan Åsensbruk driftplats söderifrån behöver sättas upp för att möjliggöra hastighetshöjningen. Vidare åtgärd vi föreslår som höjer banstandarden är en bortröjning av en växel som förbinder ett nedlagt sidospår i Tisselskog. Vidare har vi utrett en utflyttning av växling och lastning från Billingsfors driftplats ut till ett lastspår vid ett nedlagt sågverk, söder om Billingsfors. Vi ser bättre möjligheter att bedriva mer effektiv lastning med större möjligheter att lagra gods, om såverksägaren investerar i kontrast till det nuvarande centrala läget nära bostadsområden på Billingsfors driftplats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmqvist, Filip and Olofsson, Johan
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
järnväg, dvvj, dal-västra värlands järnväg, gods, omlastningscentral
language
Swedish
id
8886889
date added to LUP
2016-07-07 04:08:03
date last changed
2018-10-18 10:34:15
@misc{8886889,
 abstract   = {DVVJ (Dal - Västra Värmlands järnväg) är en lågtrafikerad järnväg i Dalsland. Trafikverket förvaltar delar av sträckan, i dagsläget Mellerud – Billingsfors och sträckan Billingsfors – Bengtsfors är förvaltade av stiftelsen DVVJ. Stiftelsen DVVJ är ett samarbete mellan kommunerna Mellerud, Bengtsfors samt Årjäng som sköter trafiken på hela banan. Banan har varit nedläggningshotad ett flertal tillfällen; senast 2013. Trafikverket kom 2014 överens med Västra Götalandsregionen om en upprustning av banan genom byte av räl, slipers samt en upprensning av ballasten. Hastigheten är i dagsläget som högst 80 km/h men där stora delar av sträckningen har 40 - 60 km/h i hastighetsbegränsning och större broar har 20 km/h hastighetsbegränsning. I dagsläget körs det godstrafik av stiftelsen DVVJ med timmer- och pappersmassatransporter. Under juni till augusti körs stiftelsen turisttrafik på hela bansträckningen, Bengtsfors – Mellerud. Vi har utrett om det går att få till en höjning av hastigheten på en kortare sträcka där det är problematiskt för godstågen i dagsläget. Det vi har fokuserat på är att höja rälsförhöjningen, för att kostnaderna inte ska skena iväg. Vi byter även ut två av de äldsta broarna mot trummor, för att kunna höja de enskilda hastighetssänkningarna. Detta gör att vi kan få en höjd hastighet på ca 3 km, där det idag är 40 km/h till 70 km/h för godståg. Detta gör det lättare för godstågen att ta sig upp för en backe. Tidsbesparingen kan antas vara på ca 1.5 minut eller mer, beroende på tågtyp och längd på tåget. Den nya hastigheten för B-tåg blir 80 km/h på delsträckan. Vi anser att det är bästa metoden för att få till en enklare höjning av hastighet till lägst kostnad. Växlarna i Åsensbruk kommer även utrustas med ?TKK?_2i huvudspår för att möjliggöra högre hastighet genom driftplatsen. Åtgärden innefattar även att en försignal innan Åsensbruk driftplats söderifrån behöver sättas upp för att möjliggöra hastighetshöjningen. Vidare åtgärd vi föreslår som höjer banstandarden är en bortröjning av en växel som förbinder ett nedlagt sidospår i Tisselskog. Vidare har vi utrett en utflyttning av växling och lastning från Billingsfors driftplats ut till ett lastspår vid ett nedlagt sågverk, söder om Billingsfors. Vi ser bättre möjligheter att bedriva mer effektiv lastning med större möjligheter att lagra gods, om såverksägaren investerar i kontrast till det nuvarande centrala läget nära bostadsområden på Billingsfors driftplats.},
 author    = {Malmqvist, Filip and Olofsson, Johan},
 keyword   = {järnväg,dvvj,dal-västra värlands järnväg,gods,omlastningscentral},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utveckling av DVVJ(Dal-Västra Värmlands Järnväg) med inriktning på godstrafik},
 year     = {2016},
}