Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Analys av Mobiliaområdet i Lund inspirerat av åtgärdsvalsstudier

Wastring, Amanda LU (2016) VTT820 20161
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
I nordvästra Lund finns ett handelsområde vid namn Mobilia. I området finns industri och dagligvaruhandel. Vid höga trafikflöden så har området uppfattats som otillgängligt och besvärligt att ta sig runt i för samtliga trafikantgrupper. Området har därför analyserats och som hjälpmedel så har analysen inspirerats av åtgärdsvalsstudier. Fokus har främst legat på oskyddade trafikanters tillgänglighet och framkomlighet.
Metod
Analysen har genomförts genom att implementera åtgärdsvalsstudiers fyra olika steg nämligen, initiering, förstå situationen, prova olika tänkbara lösningar samt forma inritning och rekommendera åtgärder. Eftersom åtgärdsvalsstudier är en mycket omfattande arbetsmetod så gjordes avgränsningar i ett tidigt skede. I... (More)
I nordvästra Lund finns ett handelsområde vid namn Mobilia. I området finns industri och dagligvaruhandel. Vid höga trafikflöden så har området uppfattats som otillgängligt och besvärligt att ta sig runt i för samtliga trafikantgrupper. Området har därför analyserats och som hjälpmedel så har analysen inspirerats av åtgärdsvalsstudier. Fokus har främst legat på oskyddade trafikanters tillgänglighet och framkomlighet.
Metod
Analysen har genomförts genom att implementera åtgärdsvalsstudiers fyra olika steg nämligen, initiering, förstå situationen, prova olika tänkbara lösningar samt forma inritning och rekommendera åtgärder. Eftersom åtgärdsvalsstudier är en mycket omfattande arbetsmetod så gjordes avgränsningar i ett tidigt skede. I initieringsprocessen så studerades området ytligt genom detaljplaner och inventering. Lunds kommun kontaktades för att klargöra vissa utformningars syften. Det andra steget, förstå situationen, genomfördes med hjälp av en filmkamera. Kameran placerades i området vid tre tillfällen, alla under helgens timmar, med hjälp av verksamma på avdelningen för trafik och väg på Lunds Tekniska Högskola. Filmmaterialet kunde därefter studeras och analyseras vilket gav en tydligare bild av områdets kvalitéer och brister. I det tredje steget togs förslag på åtgärder fram utifrån tolkningar av filmmaterialet och vissa åtgärder simulerades i simuleringsprogrammet Vissim. Programmet simulerar enbart biltrafik vilket gav en intressant bild över hur fordonstrafiken påverkades då åtgärder för de oskyddade trafikanterna implementerats. I det sista steget i inspirationen av åtgärdsvalsstudier diskuterades de olika åtgärderna och resultatet från Vissim och från filmerna vägdes in.
Resultat
Filmmaterialet bekräftade flera teorier om otillgänglighet för oskyddade trafikanter och förslag på ett antal åtgärder kunde tas fram. Enligt de simuleringar som gjordes så ger en ökad tillgänglighet för de oskyddade trafikanterna en sämre tillgänglighet för den motordrivna trafiken. Simuleringarna delades upp i två scenarier, ett med nuläget och ett med alla åtgärder som kunde simuleras. Scenariot med alla åtgärder implementerade påvisade att långa bilköer skulle uppkomma. Alla åtgärder gick inte att simulera varför de diskuterades i stället. Tillgängligheten för oskyddade trafikanter är begränsad på sina ställen vilket kan behöva åtgärdas. Vid åtgärder måste det tas hänsyn till att den motordrivna trafikens tillgänglighet kan komma att bli sämre.
Diskussion
Med tanke på att Lunds kommun har flera mål och strategier för att minska bilanvändningen och öka andelen hållbara transporter så kanske åtgärder för de oskyddade trafikanterna bör genomföras i området. Det är lite oklart om området är ett extern handelsområde eller om det är på väg mot en stadsdelskärna. Om tanken är att det ska likna det sistnämnda så borde insatser göras för att öka tillgängligheten för de oskyddade trafikanterna. Om tanken i stället är att området ska fungera som ett externt handelsområde så kan det räcka med mindre åtgärder för de oskyddade trafikanterna för att öka deras tillgänglighet mer lokalt och som inte försämrar tillgängligheten för den motordrivna trafiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wastring, Amanda LU
supervisor
organization
course
VTT820 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Tillgänglighet, ÅVS, Trafikanalys, Oskyddade trafikanter, Mobilia, Lund
report number
290
ISSN
1653-1922
language
Swedish
id
8886989
date added to LUP
2016-07-08 14:26:43
date last changed
2016-07-08 14:26:43
@misc{8886989,
 abstract   = {I nordvästra Lund finns ett handelsområde vid namn Mobilia. I området finns industri och dagligvaruhandel. Vid höga trafikflöden så har området uppfattats som otillgängligt och besvärligt att ta sig runt i för samtliga trafikantgrupper. Området har därför analyserats och som hjälpmedel så har analysen inspirerats av åtgärdsvalsstudier. Fokus har främst legat på oskyddade trafikanters tillgänglighet och framkomlighet.
Metod
Analysen har genomförts genom att implementera åtgärdsvalsstudiers fyra olika steg nämligen, initiering, förstå situationen, prova olika tänkbara lösningar samt forma inritning och rekommendera åtgärder. Eftersom åtgärdsvalsstudier är en mycket omfattande arbetsmetod så gjordes avgränsningar i ett tidigt skede. I initieringsprocessen så studerades området ytligt genom detaljplaner och inventering. Lunds kommun kontaktades för att klargöra vissa utformningars syften. Det andra steget, förstå situationen, genomfördes med hjälp av en filmkamera. Kameran placerades i området vid tre tillfällen, alla under helgens timmar, med hjälp av verksamma på avdelningen för trafik och väg på Lunds Tekniska Högskola. Filmmaterialet kunde därefter studeras och analyseras vilket gav en tydligare bild av områdets kvalitéer och brister. I det tredje steget togs förslag på åtgärder fram utifrån tolkningar av filmmaterialet och vissa åtgärder simulerades i simuleringsprogrammet Vissim. Programmet simulerar enbart biltrafik vilket gav en intressant bild över hur fordonstrafiken påverkades då åtgärder för de oskyddade trafikanterna implementerats. I det sista steget i inspirationen av åtgärdsvalsstudier diskuterades de olika åtgärderna och resultatet från Vissim och från filmerna vägdes in.
Resultat
Filmmaterialet bekräftade flera teorier om otillgänglighet för oskyddade trafikanter och förslag på ett antal åtgärder kunde tas fram. Enligt de simuleringar som gjordes så ger en ökad tillgänglighet för de oskyddade trafikanterna en sämre tillgänglighet för den motordrivna trafiken. Simuleringarna delades upp i två scenarier, ett med nuläget och ett med alla åtgärder som kunde simuleras. Scenariot med alla åtgärder implementerade påvisade att långa bilköer skulle uppkomma. Alla åtgärder gick inte att simulera varför de diskuterades i stället. Tillgängligheten för oskyddade trafikanter är begränsad på sina ställen vilket kan behöva åtgärdas. Vid åtgärder måste det tas hänsyn till att den motordrivna trafikens tillgänglighet kan komma att bli sämre.
Diskussion
Med tanke på att Lunds kommun har flera mål och strategier för att minska bilanvändningen och öka andelen hållbara transporter så kanske åtgärder för de oskyddade trafikanterna bör genomföras i området. Det är lite oklart om området är ett extern handelsområde eller om det är på väg mot en stadsdelskärna. Om tanken är att det ska likna det sistnämnda så borde insatser göras för att öka tillgängligheten för de oskyddade trafikanterna. Om tanken i stället är att området ska fungera som ett externt handelsområde så kan det räcka med mindre åtgärder för de oskyddade trafikanterna för att öka deras tillgänglighet mer lokalt och som inte försämrar tillgängligheten för den motordrivna trafiken.},
 author    = {Wastring, Amanda},
 issn     = {1653-1922},
 keyword   = {Tillgänglighet,ÅVS,Trafikanalys,Oskyddade trafikanter,Mobilia,Lund},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Analys av Mobiliaområdet i Lund inspirerat av åtgärdsvalsstudier},
 year     = {2016},
}