Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Behandling av skam ur ett visdomsbaserat perspektiv. En förstudie av ett förslag till KBT-manual.

Johansson, Katarina LU (2016) PPTN76 20121
Department of Psychology
Abstract
Shame is a powerful affect with both positive and negative functions. The emotion can be transient and help the person to socialise and behave successfully in relation to social norms. Internalised shame is a more constant state of negative self-image in which the individual regards all of him- or herself as a failure, awkward and of less worth. The shame can be hidden by avoiding situations that could activate and reveal the painful emotion. Research has shown that internalised shame impedes the benefits of psychotherapy. In this study the feasibility is examined of a suggested CBT-manual for reducing both internalised shame and secondary worry and depression. The client receives training in taking a wisdom-based, more accepting approach... (More)
Shame is a powerful affect with both positive and negative functions. The emotion can be transient and help the person to socialise and behave successfully in relation to social norms. Internalised shame is a more constant state of negative self-image in which the individual regards all of him- or herself as a failure, awkward and of less worth. The shame can be hidden by avoiding situations that could activate and reveal the painful emotion. Research has shown that internalised shame impedes the benefits of psychotherapy. In this study the feasibility is examined of a suggested CBT-manual for reducing both internalised shame and secondary worry and depression. The client receives training in taking a wisdom-based, more accepting approach to himself or herself and others. Imagery rescripting of shameful memories is used to help the clients abandon their negative self-opinion and change their behaviour to be less ruled by shame. The feasibility study was carried out as a special sort of case study and the suggested treatment manual was tested on two middle-aged patients in primary health care, both of whom had recurrent depression and severe experience of internalised shame. Only one patient improved in her results. The study discusses the feasibility of the suggested manual and also its limitations with the difference in results between the patients as a background. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Skam är en kraftfull känsla med både positiv och negativ funktion. Känslan kan vara övergående och reglera beteendet i förhållande till omgivningens normer. Internaliserad skam är ett mer konstant tillstånd av negativ självbild där
individen uppfattar hela sig som misslyckad, pinsam och mindre värd än andra.
Skammen kan döljas genom att man undviker situationer som aktiverar och avslöjar den
plågsamma skamkänslan. Forskning visar att internaliserad skam försvårar för
människor att tillgodogöra sig psykoterapi. I denna förstudie (feasibility study)
undersöktes genomförbarheten av ett förslag till KBT-manual som förväntas minska
internaliserad skam liksom sekundär oro och nedstämdhet. Enligt manualförslaget ska
klienten tränas att... (More)
Skam är en kraftfull känsla med både positiv och negativ funktion. Känslan kan vara övergående och reglera beteendet i förhållande till omgivningens normer. Internaliserad skam är ett mer konstant tillstånd av negativ självbild där
individen uppfattar hela sig som misslyckad, pinsam och mindre värd än andra.
Skammen kan döljas genom att man undviker situationer som aktiverar och avslöjar den
plågsamma skamkänslan. Forskning visar att internaliserad skam försvårar för
människor att tillgodogöra sig psykoterapi. I denna förstudie (feasibility study)
undersöktes genomförbarheten av ett förslag till KBT-manual som förväntas minska
internaliserad skam liksom sekundär oro och nedstämdhet. Enligt manualförslaget ska
klienten tränas att tillägna sig ett visdomsbaserat, mer accepterande förhållningssätt till sig själv och andra. Visualisering och kognitiv omstrukturering av skamfyllda minnen ska hjälpa klienten att bryta den negativa självuppfattningen och förändra beteendet så att det blir mindre skampräglat. Förstudien utformades som en särskild sorts fallstudie i vilka förslaget till behandlingsmanual prövades på två primärvårdspatienter med återkommande depressivitet och uttalad upplevelse av skam. Endast den ena patienten
förbättrades i sina självskattningsresultat. I förstudien diskuteras manualförslaget, dess lämplighet, genomförbarhet och begränsningar bland annat utifrån skillnaden i utfall hos patienterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8887013,
 abstract   = {Shame is a powerful affect with both positive and negative functions. The emotion can be transient and help the person to socialise and behave successfully in relation to social norms. Internalised shame is a more constant state of negative self-image in which the individual regards all of him- or herself as a failure, awkward and of less worth. The shame can be hidden by avoiding situations that could activate and reveal the painful emotion. Research has shown that internalised shame impedes the benefits of psychotherapy. In this study the feasibility is examined of a suggested CBT-manual for reducing both internalised shame and secondary worry and depression. The client receives training in taking a wisdom-based, more accepting approach to himself or herself and others. Imagery rescripting of shameful memories is used to help the clients abandon their negative self-opinion and change their behaviour to be less ruled by shame. The feasibility study was carried out as a special sort of case study and the suggested treatment manual was tested on two middle-aged patients in primary health care, both of whom had recurrent depression and severe experience of internalised shame. Only one patient improved in her results. The study discusses the feasibility of the suggested manual and also its limitations with the difference in results between the patients as a background.},
 author    = {Johansson, Katarina},
 keyword   = {primary health care,Förstudie,genomförbarhet,internaliserad skam,KBT-manual,visdomsbaserat förhållningssätt,visualisering och omstrukturering,beteendeförändring,primärvård,change of behaviour,imagery rescripting,wisdom-based approach,CBT manual,Feasibility study,internalised shame},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Behandling av skam ur ett visdomsbaserat perspektiv. En förstudie av ett förslag till KBT-manual.},
 year     = {2016},
}