Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Exploring the Value-Enabling Capabilities in Cross-Functional Product Development: A Study on the Engine Development Process at Scania

Cederberg, Karin LU and Enarson, Therese LU (2016) MMK820 20161
Product Development
Abstract
Purpose – Efficient product development is suggested as the new frontier of the manufacturing industry. This thesis investigates the value-enabling capabilities of stakeholders during product development at Scania. The purpose is to investigate their expectations of the process output and to identify factors which can have a critical effect on their fulfilment. Target areas are engine assembly and engine repair & maintenance.

Methodology – A qualitative approach was selected for the study, with an extensive data collection revolving around five key stakeholders, each bringing a unique perspective on the engine development process.

Results – Throughout the study, 22 stakeholder expectations were identified relating to the two target... (More)
Purpose – Efficient product development is suggested as the new frontier of the manufacturing industry. This thesis investigates the value-enabling capabilities of stakeholders during product development at Scania. The purpose is to investigate their expectations of the process output and to identify factors which can have a critical effect on their fulfilment. Target areas are engine assembly and engine repair & maintenance.

Methodology – A qualitative approach was selected for the study, with an extensive data collection revolving around five key stakeholders, each bringing a unique perspective on the engine development process.

Results – Throughout the study, 22 stakeholder expectations were identified relating to the two target areas, each with a defined value. Seven influential factors, controllable by project team members, and eight contextual factors, setting the project conditions, were also identified. These factors can affect the value creation and the extent to which stakeholder expectations are met during the process.

Contribution – An understanding of stakeholders in the product development process is essential to benefit from their capabilities as value enablers and the results are intended to lay grounds for further research at Scania. Creating an awareness of expectations and the factors affecting their fulfilment can constitute a first step towards process improvement.

Conclusions and recommendations – Throughout the study, it was confirmed that the value-enabling capabilities of the stakeholders are not fully exploited and the phenomenon can be explained by e.g. attitudes, individual priorities, communication or time management. Taking a more including approach towards these stakeholders can, together with awareness of influential and contextual factors, contribute to higher quality of the new product development process output. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Se till att fånga organisationens värdeskapande förmågor – en kvalitetshöjare i produktutvecklingsprojekt!

Vem bestämmer utformningen av nya produkter? Användaren, den konstruktör som håller i pennan eller någon annan anställd, inom exempelvis produktion eller service? På Scania Södertälje finns många funktioner med förväntningar på processleveranser, men de syns inte alltid. Nyfiken på varför?

I en tvärfunktionell produktutvecklingsprocess finns många aktörer som kan bidra till den slutliga produkten, var och en med sina egna förmågor och specialintressen. Att utveckla den hypotetiskt perfekta motorn ur både monterings- & servicesynpunkt är måhända utopiskt, men om de två intressenternas värdeskapande förmågor bättre tillvaratas... (More)
Se till att fånga organisationens värdeskapande förmågor – en kvalitetshöjare i produktutvecklingsprojekt!

Vem bestämmer utformningen av nya produkter? Användaren, den konstruktör som håller i pennan eller någon annan anställd, inom exempelvis produktion eller service? På Scania Södertälje finns många funktioner med förväntningar på processleveranser, men de syns inte alltid. Nyfiken på varför?

I en tvärfunktionell produktutvecklingsprocess finns många aktörer som kan bidra till den slutliga produkten, var och en med sina egna förmågor och specialintressen. Att utveckla den hypotetiskt perfekta motorn ur både monterings- & servicesynpunkt är måhända utopiskt, men om de två intressenternas värdeskapande förmågor bättre tillvaratas kan projekten leverera högre produktkvalitet och motorn ta färre omvägar till kund. En högre anpassning till de efterföljande monterings- & serviceprocesserna möjliggör effektiv produktion och en vinstinbringande eftermarknad efter avslutande av utvecklingsprojekt – särskilt praktiskt om man som Scania producerar runt 200 motorer dagligen och fordonen ska rulla fint i åratal.

Idag formuleras och presenteras funktioners ambitioner separat, på skilda sätt och på olika detaljnivå. För att förväntningar och krav från intressenter skall tas i beaktande krävs att de lyfts fram, formuleras och presenteras på ett överskådligt och användbart sätt. Att värdet i ett eventuellt uppfyllande tydliggörs, hållbarhetsmässigt eller monetärt, har också setts vara en nyckel till att driva igenom dem. Via en kvalitativ studie, som ska ligga till grund för vidare forskning på Scania, har 22 förväntningar med klart definierade värdeskapande kapaciteter identifierats, kopplade till montering och/eller service. Med tydliga förväntningar från olika intressenter som utgångspunkt bedöms kravbeaktning och kravbalansering gynnas, och således även slutleveransen.

Oj, så enkelt! Eller? Studien, baserad på intervjuer, fokusgrupper och observationer, bekräftade att intressenternas värdeskapande förmågor inte alltid utnyttjas till fullo och att deras möjligheter att bidra varierar mellan projekt. En mer utbredd uppskattning av värdet intressenterna kan tillföra är viktigt för att öka deras inflytande under processen – i varje projekt – då designbeslut setts vara starkt beroende av personlig bedömning och attityd hos involverade parter. Det gör det viktigt att precisera bidragen de ger och vilken inverkan användandet av deras förmågor har på projektresultaten. Båda sidor av funktionella gränssnitt måste så anstränga sig för att överföra kunskap och information för att nå ett effektivt utnyttjande av Scanias samlade kompetens.

Det framkom alltså att funktionernas respektive expertis är uppmärksammad, men de ges inte alltid möjlighet att stötta processen. Denna paradox kan kopplas till en mängd identifierade processfenomen som antingen underlättar eller hindrar värdeskapande och att förväntningar uppnås. Fenomenens olika karaktär resulterade i två typer av faktorer: sju inflytelserika, påverkbara av projektmedlemmar, och åtta kontextuella faktorer som sätter ramarna för utvecklingsprojekt. Bland annat återfinns här attityder, resurser, tidsplanering och individuella prioriteringar. Flertalet faktorer behandlar också projektdeltagarnas kommunikation – hur, när och vilken information som delas – och föga förvånande sågs transparens vara en grundsten för att möjliggöra deltagande och skapa en utbredd acceptans av slutresultatet.

Förståelse för produktutvecklingsprocessens intressenter är alltså avgörande för att kunna dra nytta av deras värdeskapande förmågor. Studiens resultat bidrar till att skapa en ökad medvetenhet kring förväntningar och de faktorer som påverkar deras uppfyllandegrad, och kan så utgöra ett första steg mot processförbättring med slutmålet en högre kvalitet i produktutvecklingsprocessen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cederberg, Karin LU and Enarson, Therese LU
supervisor
organization
course
MMK820 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Product development, cross-functionality, organisational learning, project management, lean
language
English
id
8887144
date added to LUP
2016-07-12 11:10:51
date last changed
2016-07-12 11:10:51
@misc{8887144,
 abstract   = {Purpose – Efficient product development is suggested as the new frontier of the manufacturing industry. This thesis investigates the value-enabling capabilities of stakeholders during product development at Scania. The purpose is to investigate their expectations of the process output and to identify factors which can have a critical effect on their fulfilment. Target areas are engine assembly and engine repair & maintenance. 

Methodology – A qualitative approach was selected for the study, with an extensive data collection revolving around five key stakeholders, each bringing a unique perspective on the engine development process. 

Results – Throughout the study, 22 stakeholder expectations were identified relating to the two target areas, each with a defined value. Seven influential factors, controllable by project team members, and eight contextual factors, setting the project conditions, were also identified. These factors can affect the value creation and the extent to which stakeholder expectations are met during the process. 

Contribution – An understanding of stakeholders in the product development process is essential to benefit from their capabilities as value enablers and the results are intended to lay grounds for further research at Scania. Creating an awareness of expectations and the factors affecting their fulfilment can constitute a first step towards process improvement.

Conclusions and recommendations – Throughout the study, it was confirmed that the value-enabling capabilities of the stakeholders are not fully exploited and the phenomenon can be explained by e.g. attitudes, individual priorities, communication or time management. Taking a more including approach towards these stakeholders can, together with awareness of influential and contextual factors, contribute to higher quality of the new product development process output.},
 author    = {Cederberg, Karin and Enarson, Therese},
 keyword   = {Product development,cross-functionality,organisational learning,project management,lean},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Exploring the Value-Enabling Capabilities in Cross-Functional Product Development: A Study on the Engine Development Process at Scania},
 year     = {2016},
}