Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Malmököket - Andrum i staden med möten kring mat

Karud, Elin LU (2016) AAHM01 20161
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
“Alla har en relation till odling och mat, oavsett om man kommer från Somalia, Irak eller Nydala i Malmö.” (Jimenez, 2012).

Visst är det så! Att mat är något som vi alla har gemensamt och som förenar människor har varit utgångspunkten för detta arbete. Projektet har resulterat i ett sprudlande matcentrum i Nyhamnen i Malmö. Här kan människor från stadens alla hörn och besökare utifrån samlas kring bland annat folkets kök, en vinbar, stadsodlingar, gastrotek och saluhall. Inspirationen kommer från hemmaköket och min drivkraft har varit att skapa möjligheter för umgänget att flytta ut och ta plats i stadsrummet – i Malmököket. En viktig aspekt i arbetet har varit att försöka skapa funktioner som kompletterar varandra dels för olika nivåer... (More)
“Alla har en relation till odling och mat, oavsett om man kommer från Somalia, Irak eller Nydala i Malmö.” (Jimenez, 2012).

Visst är det så! Att mat är något som vi alla har gemensamt och som förenar människor har varit utgångspunkten för detta arbete. Projektet har resulterat i ett sprudlande matcentrum i Nyhamnen i Malmö. Här kan människor från stadens alla hörn och besökare utifrån samlas kring bland annat folkets kök, en vinbar, stadsodlingar, gastrotek och saluhall. Inspirationen kommer från hemmaköket och min drivkraft har varit att skapa möjligheter för umgänget att flytta ut och ta plats i stadsrummet – i Malmököket. En viktig aspekt i arbetet har varit att försöka skapa funktioner som kompletterar varandra dels för olika nivåer av möten och umgängen, dels för olika tider på dygnet och året.

Denna nod är även tänkt att utgöra ett alldeles speciellt rum i staden - ett andrum. I en alltmer hektisk vardag där vi ständigt är uppkopplade, tillgängliga och exponerade ska Malmököket fungera som en plats där man vill stanna till, stanna upp. Planeringen av utrymmena och funktionerna har därför frångått en del traditionella principer för att utmana hur vi kan tänka kring gestaltningen av offentliga byggnader och platser. Arbetet undersöker en riktning mot ett alternativt samhälle - en vision om hur vi skulle kunna leva mer kooperativt och socialt. Mitt projekt utforskar huruvida arkitektur, i detta fall med ett mat-tema som verktyg, kan vara en del i en snöbollseffekt där vi rör oss bort från masskonsumtion, stress och segregation och rör oss mot ett mer inkluderande samhälle som främjar demokrati och gemenskap.

Min site ligger intill Slagthusområdet i Nyhamnen och platsen har en tydlig livsmedelshistoria vilket skapar en kontextuell anknytning till mitt tema. Dessutom kommer platsen som idag ligger lite avsides att hamna väldigt centralt i det framtida Malmö. Genom en välkomnande byggnad med en tydlig identitet skapas en positiv dragningskraft som kan främja nya sätt att umgås på i stadsrummet genom möten kring mat. (Less)
Abstract
The fact that food is something that we all have in common and that it brings people together has been the starting point for this thesis work. The project has resulted in a vibrant food center in the future city district Nyhamnen in Malmö. Here people from all over the city can gather around the People’s Kitchen and Diner, a wine bar, urban farming facilities, food markets and more. The inspiration comes from how we use the domestic kitchen and my intention has been to create possibilities to let people meet in a similar way but at a larger scale in Malmököket. An important aspect of my work has been to create functions and activities that complement each other for varying interactions but also for different hours of the day and... (More)
The fact that food is something that we all have in common and that it brings people together has been the starting point for this thesis work. The project has resulted in a vibrant food center in the future city district Nyhamnen in Malmö. Here people from all over the city can gather around the People’s Kitchen and Diner, a wine bar, urban farming facilities, food markets and more. The inspiration comes from how we use the domestic kitchen and my intention has been to create possibilities to let people meet in a similar way but at a larger scale in Malmököket. An important aspect of my work has been to create functions and activities that complement each other for varying interactions but also for different hours of the day and throughout the year.

The food center Malmököket is aiming to function as a kind of respite in the city - in an increasingly hectic world where we are constantly online, available and exposed this food center shall provide a space where you can stop, pause and play. The choice of functions and the layout of these has therefore deviated from a “normal” planning process in order to question and challenge how we can design public buildings and places.

Consequently, this thesis work promotes an alternative societal direction - it is a vision of how we could live our lives in the city more cooperatively and socially. My proposal investigates how architecture, in this case with the food theme as a tool, can be a part of a snowball effect where we are moving away from mass consumption, stress and segregation towards a more including society that embraces democracy and fellowship.

The site chosen for this work is located adjacent to the old butcher’s area Slagthuset in Malmö. The area has a history of food trading which creates a contextual, intriguing connection to my theme. Furthermore, the site will end up having a very central location in the future Malmö. My intent has been to create attraction to the area by designing a welcoming building with a strong identity. Malmököket is aiming to foster new ways of using the city by gathering around food-related activities. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karud, Elin LU
supervisor
organization
course
AAHM01 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Matcentrum, Nyhamnen, Malmö, Arkitektur, Stadsplanering, Mat, Integration, Equity
language
Swedish
id
8887333
date added to LUP
2016-10-26 15:56:10
date last changed
2016-10-26 15:56:10
@misc{8887333,
 abstract   = {The fact that food is something that we all have in common and that it brings people together has been the starting point for this thesis work. The project has resulted in a vibrant food center in the future city district Nyhamnen in Malmö. Here people from all over the city can gather around the People’s Kitchen and Diner, a wine bar, urban farming facilities, food markets and more. The inspiration comes from how we use the domestic kitchen and my intention has been to create possibilities to let people meet in a similar way but at a larger scale in Malmököket. An important aspect of my work has been to create functions and activities that complement each other for varying interactions but also for different hours of the day and throughout the year.

The food center Malmököket is aiming to function as a kind of respite in the city - in an increasingly hectic world where we are constantly online, available and exposed this food center shall provide a space where you can stop, pause and play. The choice of functions and the layout of these has therefore deviated from a “normal” planning process in order to question and challenge how we can design public buildings and places.

Consequently, this thesis work promotes an alternative societal direction - it is a vision of how we could live our lives in the city more cooperatively and socially. My proposal investigates how architecture, in this case with the food theme as a tool, can be a part of a snowball effect where we are moving away from mass consumption, stress and segregation towards a more including society that embraces democracy and fellowship.

The site chosen for this work is located adjacent to the old butcher’s area Slagthuset in Malmö. The area has a history of food trading which creates a contextual, intriguing connection to my theme. Furthermore, the site will end up having a very central location in the future Malmö. My intent has been to create attraction to the area by designing a welcoming building with a strong identity. Malmököket is aiming to foster new ways of using the city by gathering around food-related activities.},
 author    = {Karud, Elin},
 keyword   = {Matcentrum,Nyhamnen,Malmö,Arkitektur,Stadsplanering,Mat,Integration,Equity},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Malmököket - Andrum i staden med möten kring mat},
 year     = {2016},
}